خانه » خبر و دیدگاه » عبدالله؛ محور نیروهای سازش ناپذیر

عبدالله؛ محور نیروهای سازش ناپذیر

 

با لغزیدن روز افزون مدعیان دفاع از ارزش های آزادی و عدالت به دامن کرزی، اکنون عبدالله عبدالله به مثابه استوارترین قامت سیاسی سازش ناپذیر در کشور مطرح شده است.

از شمار زیاد نامزدها و میزان نفوذ و جایگاه شان در میان مردم اگر بگذریم اکنون دو محور برجسته و شاخص در رقابت های سیاسی آینده شکل گرفته که هر دو محور، ممیزه ها و ویژگی های منحصر به فردی دارند.

محور اول، حول شخصیت آقای کرزی شکل گرفته که بالفعل  قدرت را در اختیار دارد، از امکانات مالی وسیع برخوردار است، روابط بیرونی تحت قدرت اوست.

آقای کرزی، هم می تواند بالفعل، چوکی ببخشد، هم پول تادیه کند و هم گرفتاری های حقوقی و جنجال های اداری خیلی ها را با یک دستور و فرمان حل کند.

کسانی که فقط به پول، چوکی، عافیت و آرامی و منافع شخصی خود می اندیشند به سوی حکومت و اقتدار لغزیده و می لغزند و آنان که طرح و برنامه و هدف و انگیزه دارند و برای آزادی و عدالت و ثبات و بازسازی و امنیت فکر می کنند به محوری که به تغییر و آوردن اصلاحات فکر می کند، متمایل می شوند.

محور دوم، محور داکتر عبدالله عبدالله است، این محور مرکز تجمع اصلاح طلبان، تغییر اندیشان، عدالت ورزان و آزادی خواهان گردیده است و ویژگی عمده این محور، سازش ناپذیری، ایستادگی تا آخر خط و تعقیب اندیشه ی تغییر در تمام زمینه ها از جمله تغییر در نظام، تغییر در اداره، تغییر در روش های بازسازی و برجسته کردن نقش مردم در تمام عرصه ها است.

کسانی که به سوی عبدالله آمده و پیرامون وی گرد آمده اند، عمدتاً نسل جوان، علما، مجاهدین، روشن فکران و تمام کسانی هستند که از فساد دستگاه و از بی کفایتی آقای کرزی خسته شده اند و ضرورت تغییر را با همه وجود خود حس می کنند.

عبدالله محور نیروهای ارزش گرا، عدالت طلب و نو اندیش است که می خواهند افغان ها در میدان ابتکار و دفاع از منافع ملی پیش قدم باشند، افغان ها نه آن گونه که تیم رییس جمهور، منفعل و وازده و اثر پذیر و دهن نگر عمل می کند، بلکه با جسارت و ابتکار و با انگیزه های قوی و اعتماد به نفس بالا، منافع ملی را در هر شرایط مد نظر قرار داده و بیرق عزت افغانی را بلندتر از هر بیرق دیگر به اهتزاز نگاه دارند.

عبدالله اکنون به یک امید برای نسل جوان، به یک الگو برای مبارزان سیاسی و به یک چهره سازش ناپذیر برای مجاهدین و یک نمونه ی بی بدیل برای روشن فکران و یک قامت استوار برای کسانی تبدیل شده است که نظام فاسد کنونی را شایسته پاسخ گویی به مطالبات قانونی و بر حق مردم نمی دانند و می خواهند نظام پاسخ گو و مسوول و کارآمدی را تحت زعامت وی به وجود بیاورند.

عبدالله تا آخر می ماند، مبارزه می کند و پیروزی را از آن خود می سازد.

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com