جاودان: خبر، تحلیل و دیدگاه | Jawedan: News, Analysis and Opinions

Tue03312015

Last update03:51:27

Back دیدگاه و تحليل وحدت "ملی"؟

وحدت "ملی"؟

  • PDF

korosh tajekکشوری که به تعداد آدم هایش گرفتاری و مشکلات دارد؛ از نبود وفاق ملی رنج میبرد؛ توان اقتصادی لازم را برای پیشبرد امورات خود ندارد؛ سیاست مدارنش غرق در فساد و هیچگونه وجاهت لازم را برای رهبری کلی کشور را ندارند؛ اسم اش، پرچمش اش، سرودملی اش از هیچگونه قبولیت عام در داخل کشور برخوردار نبوده و بحران آفرین می باشند؛ در جنوب و شرق با پاکستان مشکل مرزی دارد؛ و صد ها مشکل دیگر.. حالا گویی همه این مشکلا ت کشور در نتیجه تلاش های شبانه روزی جناب سلطان کرزی و تیم همرا حل شده است و لابود به کار های دیگر باید رسید.

تیم حاکم به رهبری کرزی، فاروق وردک، عبدالکریم خرم، و چند تا مشاور پشتون گرای مریض و معلوم الحال مثل اسماعیل یون، روستاری ترکی ... و با حمایت و پشتیبانی دستگاه استخباراتی و اطلاعاتی پاکستان در تلاش حذف دیگر باشندگان این وطن هستند. چندی پیش به اصطلاح اکادمی علوم اجتماع در رابطه به ملیت شریف هزاره و تعداد نفوذ کشور صحبت های دور از واقعیت ابراز نمودند؛ در رابطه به نفوذ کشور باید گفت که پشتونها از سرشماری در کشور هراس دارند. چون سرشماری خیلی واقعیت هارا برملا خواهد ساخت. بنابراین باهر وسیلی از انجام این کارجلو گیری خواهند کرد.

اما در رابطه به ملیت هزاره باید گفت دیسکورس ها از لحاظ اجتماعی ساخته میشوند، یعنی ما یک گروه هستیم و بقیه، یا یک گروه دیگرمی سازیم. بعد به آن دیگری که با ما متفاوت است به نوع خاصی به ایشان نگاه می کنیم. این تفاوت یک واقعیت است منتهی این تفاوت را در این دیسکورس "ما" و "بقیه" یا "دیگری" وقتی سلب اش می کنید تبدیل می شود به اینکه این "دیگری" با ما کاملا در خصوصیات انسانی متفاوت است. و دقیقا آنطوری فکر نمی کند که ما فکر می کنیم، فرایندی حذف شروع می شود؛ فرایند حذف چندین گام دارد. این "دیگری" کسی است که مثل ما فکر نمی کند. آنها درد و عشق شان با ما متفاوت است. آنها مثل حیوان رفتار می کنند. آنها باید نابود شوند. این تفکر مسلط در بینش حکومت گران فعلی و گذشته در مورد ملیت های کشور به خصوص هزاره ها و ازبیک ها در طول صد سال اخیر بوده است. برای هزاره ها جوک میساختند، مورد تمسخر قرارشان میدادند و حتی انسان بودن شان را زیر سوال می بردند. و با این وسیله عملکرد خوشونت آمیز خود را توجیه میکردند و طرفداران خود را تشویق به خشونت.

و این دقیقا شبیه عملکرد نازیسم در مقابل یهود ها در جنگ دوم جهانی می باشد که منجر به آشوویتس شد. و این نگاه از این دیسکورس به ملیت هزاره و دیگران دقیقا توجیه عملکرد طالبان و حملات انتحاری و مشخص ساختن هدف برای لشکر جنگه وی و سپای صحابه می باشد. یعنی هزاره ها و دیگران چون تاریخ رسمی و دروغین و مزخرفاتی که ما "اکثریت" هستیم؛ احمد شاه ابدال بنیان گذار این کشوراست؛ و صد ها اراجیف دیگر را چون قبول ندارند، پس مثل "ما" نیستند؛ مثل ما فکر نمیکنند؛ باید عاشور ایشان را به انتحار بست و زمین و خانه هایشان را آتش زد.

ازبیک ها، هزاره ها، تاجیک ها و دیگران: برای شما در خارج و داخل چنین تصمیم گرفته اند، «باید متحد شوید»!

HEADER  

 
#1 پروانی 1391-04-21 10:45
تاجیک ها بیشتر از %50 نفوس افغانستان را تشکیل میدهند. تقریبا %90 افغانستان زبان تاجیک ها (فارسی) را یاد دارند و صحبت میکنند.
 
 
#2 tahmas mazari 1391-04-21 12:33
میدانم که سال ها است تیم حاکم پاکستانی در صدد یک دسیسه به خاطر ماندن در قدرت است.اما چه باید کرد ما تاجیک ها هزاره ها و ازبک ها نمانیده ها داریم در حکومت مانند مارشال صاحب که همیشه به خاطر پول و قدرت ما تاجیک ها را قربانی کرده ..

تهماس مزاری از بلژیک
 
 
#3 ta 1391-04-21 19:15
در همین چند هفته سخنان زیاد در مورد کتاب اطلس اقوام افغانستان رد و بدل شد اما موضوع مهم اینست که برادران هزاره غیرت کردند و نه تنها کتاب اطلسی کرزی را جمع اوری کردند بلکه نویسنده های انرا هم از وظیفه برکنار کردند اما وای بر تاجکها که اگر فاشیزم پشتون انان را 12 فیصد گفت هم خاموش بودند اگر کلیمه دانشگاه را تحریم کردند باز هم خاموش بودند و زمانیکه کریم خرم نوشتن مکتوب ها را به فارسی منع کرد باز هم خاموش بودند.
نمیدانم این خاموشی تا زمانی ادامه خواهد کرد شاید تا زمانیکه مارشال و دکتور عبدالل و دیگران به سرنوشت حبیب الله خان کلکانی، غلام نبی خان چرخی، جنرال داوود یا شهید کاظمی سردچار شوند .
مهم ترین نکته ناکامی کنونی تیکه داران تاجک اینست که قوم بزرگ تاجک را فقد در پنجشیر و پروان خلاصه میکنند و دیگران را در سراسر افغانستان فراموش کرده اند و این سبب ناکامی قطعی شان خواهد بود، چون در مقابل فاشیزم پشتونی حتی خارجی های پاکستانی را کوشش دارند تا در خود جذب کنند.
 
 
#4 میرویس حقوقمل 1391-04-22 10:12
آقای کاظمی،
نیازی نیست که شما به غم هراس پشتون ها باشد، فعلا وقت آن است که اگر کلاهی در سر دارید، (عقل) به فکر ملیت خود باشید، واین اینکه کی کم هست و کی زیاد هست مثل آفتاب روشن هست و نه جناب شما و نه هیچ مزدور بیگانه دیگر توان تغیر آن را ندارد. امروز قرن 21 می باشد، کمیت نقش جندانی را در اکتساب اقتدار سیاسی بازی نمیکند و نمونه بارز آن رئیس جمهور فعلی امریکا می باشد، بل کیفیت نقش عمده را بازی می کند و من فکر میکنم اشخاص معیوب فکری و عقده ی چون شما هرگز مجال رهبری و مدیریت این ملت را نصیب نخواهید شد.
 
 
#5 Ahmad 1391-04-24 11:22
It is with a great and huge sadness to express my viewpoints regarding various ethnicities all from this nation except one forigen which caused all tension and missing in the country. Whenever nation and ethnicities discuss this descrimination issues among each others, in the media the country slightly moving backward from time and again. Whenever people talk about who is he/she/me and so on that brings a huge disadvantage and insufficiently to the nation, country and noble people of this nation too. This country is belong to everone nevermind pushtoons takis and son on,,, so our duty is to work together, work freindly, live freindly, have mutual respect, count all people in the same catagories and engaged everyone in important issues in order to move up and use from this golden opportunities that have been provided and available by International communities and all the world here in the country.


This time will never come again. If you build your country and use from these sources efficiently and effectivlly welll that would be good and fantastic if not, noone could do anything to you at all. It would yourself who could make a destiny for yourself and everything is in your hands too. Foreighners are there for a few years ultimatelly and finally they will leave you alone and leave the country coming back home.

It is a very big problematic issues going on in all aspects of the country.
 
 
#6 انجنیر انوری 1391-04-24 11:58
آقای حقوقمل!
از تحلصت هویدا و آشکار است که تو هم از قماش قبیله پرستنان باشی. وقتیکه کمیت نقش بارز ندارد پس چرا آغای دست نشانده (کرزی) به بسیار بیشرمی و بی منطقی آن کتاب دایره انفاق را امضا نمود؟ چرا آن فاشیست متعصب در آن وقت متوجه نشد که همین ارقام قلابی و دروغین که توسط چهار نفر فاشیست متعصب دیگر چون سلیمان کمونست نالایق عضو اکادمی نفاق ملی، شخصی گم نام و بی هویت بنام رئیس اکادمی نفاق ملی و شخصی دیگر بنام رفیع مسئول نشرات فرهنگی حزب فاشیست افغان ملت که همان ارقام قلابی و دروغین را به نشر رسانیدند و و قتیکه همان هزاره های با شهامت از این عمل شئونیستی و فاشیستی قبیله گرا ها خبر شدند دست به تظاهرات زدند تا جلو این دروغین قبیله پرستان را در نطفه خنثی سازند که خنثی هم کردند. درود به شهامت برادران هزاره. تو حقوقمل نه بلکه فاشیست مل، قبیله مل نوکر مل چگونه قضاوت بی جا و بی مورد میکنی؟ حقوقمل خان آیا دختر 22 ساله که در غوربند توسط برادران کرزی تیر باران شد متوجه شدی؟ آیا آن دختر بیچاره و معصوم هست کرده ککرزی خان بود؟ که فقط به یک مرمی کور و جهالت برادران کرزی به شهادن رسید. آیا قضاوت تو کور مل هم مانند کرزی فاشیست مل نیست که خاک را به چشمان مردمان میزنی. آغای عقده مل تا جه وقت تو و کرزی فاشیست مل سیاه را سفید و سفید را میگوئید؟ بگفته خودت (حقوقمل ) که حالا قرن 21 است شاید اشتباه کرده باشی و باور نداشته باشی به قرن 21. اگر باور میداشتی هر گز طرفدار فاشیست های دوآتشه چون کرزی و دیگر شرکای جرمی وی را نمیکرد ی و حقایق را بر ملا میساختی. حقوقمل آیا مسئله تازه بند قرغه به یادت است که برادران کرزی چه روز را بالای مردم بیگناه آوردند و چه تعداد مردم بیگناه و بیچاره را به قتل رسانیدند و چقدر فامیل ها را به ماتم و سوگ عزیزان شان نشاندند؟ حقوقمل خان این را باید درگ داشته باشی که به گفته خودت هیچ گاهی چراغ ظلم تا ابد نمیسوزد اگر سوزد شبی سوزد شبی دیگر نمیسوزد. حال ملیت های تاجک، ازبک، هزاره، ایماق، نورستانی، بلوچ همه و همه بیدار شده اند و فقط حکومت عدل ئ انصاف میخواهند نه حکومت تک قومی پشتونی. پشتونها و مل ها بهمه باید به انی نتیجه برسند که صلح و آرامی تنها و تنها در تامین عدالت اجتماعی در کش.ر ممکن است نه در سرزوری، نه در قوم پرستی، نه در کشتار، نه در کوچیدن اجباری، نه ار تبعید وووووو اگر آنها نتایج مطلوب میداشت ملیت های ازبک، هزاره، تاجک مزه هر گونه ظلم های رژیم های فاسد ئ تک قومی قبیله گرا ها را چشیدند ، دیدند، لمس کردند. عبدالرحمن چقدر مردم هزاره ما کشت و چقدر را به وادار به ترک وطن ساخت؟ کرزی فاشیست به چه نامردی استادربانی را به شهادت رسایند؟ سیاف چگونه مسعود را به شهادت رسانید؟ جنرال داود، مولانا سیخیلی، کاظمی، مزاری را کی ها کشتند ؟ همه را برادران کرزی و شخص خود کرزی در دسایس قتل ها شامل بود و هنوط هم پلان طرح میکند که شیرازه ها و قهرمانان این دیار را بگونه هاب مختلف به قتل برسانند و موانع را از سر راه خود بردارند. حقوقمل خان خدا کند که در آینده یک تفکر جامع داشته باشی و راه بیرون رفت را در اتحاد و سهمگیری همه ملیت های ساکن کشور اعم از ازبک، تاجک، هزاره، پشتون، ایماق، نورستانی و.ووو جشتحو کنی نه در قبیله مل، کرزی مل ووو
 
 
#7 عزیزی 1391-04-25 11:55
دوست ندارید بروید ایران شاید برادرانتان برایتان شغل های جذابی مثل کار در کار خانه های قالین بافی، نگهبانی، روزمزدی، واعدام و زندان در نظر بگیرید، البته فکر نکنم تاجیییییکستان به اندازه ایران با حوصله باشد.
 
 
#8 سمندر 1391-04-27 18:00
بنی آدم اعضای یکدیگر اند که در آفرینش ز یک جوهر اند.
اگر به کلام سعدی علیه الرحمه توجه کنیم در میابیم که انسان باید روی انسانیت فکر کند نه قومیت و ملیت ...وغیره مشخصاتیکه جهت تفاوت معرفتی فردی انسانها نیاز است. اینکه یکتعداد از برادران پشتون ما بخود اکثریت میگویند و آنرا معیار انحصار قدرت دولتی میدانند، عمل زشت و خائنانه ای را مرتکب میشوند که هم ضد رفتار علمی میباشد و هم منبع صدها بدبختی دیگر در کشور. برای شکستن این جنایت و گمراهی عقلا" و منطقا" ایجاب می کند تا تمام مردم عاقل و بادرک و منطق افغانستان اعم از ازبکان، پشتونان، تاجکان، هزارهگان... وسایر شهروندان افغانستان باهم متحد شوند و علیه این طرز تفکر خائنانه و غیر انسانی مبارزه نمایند وهمه برای شکستن این طلسم شیطانی در انتخابات ریاست جمهوری به یکی از کاندیدان غیر پشتون رای بدهند. تا این طلسم شیطانی بشکند و روحیه برادری و برادری و همدلی در کشور جاری شود. در آنصورت ما خواهیم توانست به آینده روشن یک افغانستان آباد و سر بلند مطمئن شویم.
 
 
#9 Njib 1391-04-28 00:07
Common Denominator As human factor is a solution for “Afghnization”
A trait, characteristic, belief, or the like common to or shared by all members of a group for example,” Dedication to the cause of freedom was the common denominator of the American revolutionaries .” A common denominator is a characteristic or attitude that is shared by all members of a group of people. Something shared or held in common; standard. Many of the problems that arise between the different ethnic , groups , races in frame of government during the formation of their joint working career to be associated with the presence of competing interests, ways of achieving the objectives, standards of behavior, expectations and requirements. It can be implemented to overcome a struggle to win one of the parties, that is, through the struggle of positions, or attempt to agree that it is always better than conflict. Therefore, using our experience and expertise of Consulting Group, I will try to outline some possible ways of coordinating the interests and essentially ignore the way the conflict. We believe that in the process of developing a "common denominator" between the government and people, a major positive role to play proper use of knowledge about the different psychological types and the general features provided by the mission of the organization. Now what’s a common factor?
Greatest Common Factor ,For example in mathematic :
The highest number that divides into two or more numbers. If you find all the factors of two or more numbers, and some factors are the same ("common"), then the largest of those common factors is the Greatest Common Factor. So ... what is a "Factor”? .Factors is the numbers you multiply together to get another number, for example:

Hazara + Pashtun = part of Nation Farsi + Uzbek =part of Nation Aimq + Turkman =part of nation
It absolutely, doesn’t matter certain ethnicity which quantity is , 2 or 3 ,the point is that bout factors organically related to one another , at the same time they , de -jury proportionally different quantities , de- facto , they are the same – ethnicity . So
Part of Nation 6 = 6 Part of Nation
❻÷❻=1
ONE NATION
In this concept the common factor is organic conjunction, in other words Unity , factor is our tribes and ethnicity and the common denominator is our NATION .
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن