جاودان: خبر، تحلیل و دیدگاه | Jawedan: News, Analysis and Opinions

Sun03292015

Last update09:25:58

Back اخبار و گزارش‌ها تبعیض قومی در هدایت رئیس جمهور کرزی به وزارت دفاع

تبعیض قومی در هدایت رئیس جمهور کرزی به وزارت دفاع

  • PDF

defense ministery doc previewیکی از ویژه گی های حکومت کرزی، رفتار تبعیض آمیز برعلیه اکثریت بزرگ غیرپشتون افغانستان بشمار می رود. که این عمل ضد بشری، روز به روز در سایر وزارت و ارگان های دولتی محسوس تر می شود. وزارت دفاع افغانستان ازین افت مستثنا نبوده است. گرچه وزارت دفاع بار ها ادعا کرده که برای گماشتن صاحب منصبان اردو (ارتش) در پست های مختلف، ابتدا از لیاقت و شایستگی و سپس موضوع ترکیب وتوازن قومی را در نظر می گیرد، اما این ادعا با واقعیت سازگار نیست. اسناد و شواهد موجود نشان می دهند که پست های کلیدی ارتش ملی در اختیار یک قومی ویژه (پشتون) قرار گرفته است.

اسناد تازه ای که نشریه «جاودان» منتشر می کند، نمایانگر بخشی از این برخوردهای تبعیض آمیز و متعصبانه در وزارت دفاع افغانستان است. در مکتوبی که به «هدایت مستقیم رئیس جمهوری حامد کرزی» بتاریخ 11 دلو 1390 از نشانه سترجنرال شیر محمد کریمی، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان عنوانی "معاونیت پرسونل و تعلیمات وزارت دفاع" ارسال شده، آمده است: از تعداد 376 نفر فارغین صنف 12، بشمومل 36 نفر بریدمل قوای هوایی و 17 نفر طلاب حربی شونزی (مدرسه نظامی) امتحان اخذ شده، که در نتیجه نظر به "تکمیل نمرات معیاری" از جمله 80 نفر (%21.28) کامیاب شناخته شده است. ترکیب قومی کامیاب شده گان قرار ذیل است:

1) پشتون 51 تن (%63.75)؛

2) تاجیک 20 تن (%25)؛

3) هزاره 5 تن (%6.25)؛

4) سایرین 4 تن (%5).

اگر به نتایج مذکور از عینک قومی نگاه کنیم، در میابیم که 35 تن از جمله 80 نفر، نمرات میان 60 الی 85 در صد را اخذ کردند، که از آن جمله اکثریت مطلق – بیش از 77 در صد - مربوط به قوم پشتون می شود، متباقی کمتر از 23 در صد آن را جمعیت غیرپشتون افغانستان تشکیل می دهد.


defense ministery 11 1390doc1

defense ministery 11 1390doc2

defense ministery 11 1390doc3

defense ministery 11 1390doc4

defense ministery 11 1390doc5

 


___

برای مطالعه اسناد بالا به اندازه بزرگتر به اینجا اشاره کنید.نبشته های دیگر ازین نگارنده:

HEADER  

 
#31 ازطرف عمر هموطن شما 1391-09-06 23:09
هموطنان عزیز وګرامی السلام وعلیکم ۰

افغانستان یعنی چه؟
تماماا اقوام وملیت های که درآن سر زمین زنده ګی می کنند افغانستان ګفته میشود ۰
متاسفانه در طی سالهای متمادی کلمه من وتو در بین این اقوام وقبائل موجود است۰
دشمنان وطن از بیسوادی ومظلومیت افغانها استفاده سوء کرده و ایشان را به هم انداخته اند ونتیجه آن شده که افغانستان عزیز در عصر اتوم از چراغ تیلی وچراغ چوب صحبت می کنـــد ۰
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن