جاودان: خبر، تحلیل و دیدگاه | Jawedan: News, Analysis and Opinions

Wed01282015

Last update08:44:45

نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی «جاودان»

نگارنده: احمد سعیدی
1393-11-06-21-05-27
نمیشود افرادی نظامی داخل کشور را تفنگ سالار وشخصیت علمی وملکی را کم ظرفیت معرفی کرده.درست است که اصول وارزش های غربی را نمیدانند اما عادات رسوم وخواستهای مردم داخل کشور خیلی وارد...
نگارنده: فرید عادل
1393-11-05-23-00-56
نسبت مقدم بودن موضوع آیات قرآن مجید، خواستم تا به اندازۀ اندکی که دربارۀ آیات قرآن پاک (که دررسالۀ شما سوال شده،) معلومات دارم خدمت شما وباقی هموطنان عزیزم ارائه دارم. همچنان باید...
نگارنده: احمد سعیدی
1393-11-04-12-06-59
شورای ملی در نظام داراي نقش حقيقي در اداره و هدايت دولت در مسیر سالم دارد و درست ايفا كردن اين نقش تأثير عميق و تعيين كننده يي در سرنوشت و مسير و جهت گيري هاي اصلي كشور به جاي مي...
نگارنده: دکتر صفوی
1393-11-04-11-25-00
واقعیت مسئله اینست که من چیز خاصی درصحبت ایشان پیدانکردم. نخست به دلیل اینکه؛ اکثر صحبت جناب شان بازی باکلمات وواژه های عاطفی واحساساتی بود مثلآ: ساختمان افغانی، پاسپورت افغانی ، فقیر...
نگارنده: عبدالواسع هیله من
1393-11-03-23-03-14
با وجود که پست وزارت پست سیاسی است و ضرور هم نیست که کاندید وزیران صد فیصد مسلکی همان اداره باشند ولی باید حتمن مدیر باشند و تجربه مدیریت خصوصاٌ مدیریت سکتور عامه را داشته باشند....
نگارنده: تینگداش
1393-11-03-22-33-33
درزمان حکومت لیبرال دموکراتیک جامعه جهانی نیزاینک سال چهاردهم است که همکاری جامعه جهانی تا موجودیت تکنوکرات وجهادی، امتحانات کانکوربمقایسه چهل سال قبل به حدی عقب رفته که امروز بجای...
نگارنده: غلام اکبرنوابی
1393-10-29-12-19-45
مخالفان آن چیده شدن افراد و شخصیت های معرفی شده در کابینه ی جدید را از نظر تخصصی و تجربه کاری به وزارت های پیشنهاد شده بی تناسب می دانند. ایراد دیگری که بطور گسترده در میان مردم، شبکه...
نگارنده: احمد سعیدی
1393-10-29-12-04-52
دراوایل تصور چنین بود که هدف اصلی گروه داعش گسترش سطح مناطق تحت کنترل خود و در نهایت، اشغال پایتخت عراق یعنی بغداداست. اما حالا دامنه ای این تهدید ها دامن پاکستان و افغانستان را نیز...
نگارنده: دکتر صفوی
1393-10-29-11-32-13
زمان نشان داد که درعقب ماجرائ 11 سیپتامبر جزُ راز پنهان توجیهه لشکر کشی چیزدیگری نهفته نبود ونتایج تلخ وبدبختی اش را تمام جهان وبلاخص هموطنان ما به خوبی میدانند وتاا کنون هم این...
نگارنده: امرالله صالح
pashtuns-pakistan-tension-ghani-foreign-policy
مشکل پشتون‌ها با شمال افغانستان نیست، مشکل فرهنگی و استراتژیک آنان با پنجاب است. برای حل این مشکل با پنجاب نیاز به اتحاد ملی در افغانستان است. بعد از این اتحاد، حتمی نیست که مشکل ما با...
Back Home