جاودان: خبر، تحلیل و دیدگاه | Jawedan: News, Analysis and Opinions

Thu10232014

Last update09:48:59

نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی «جاودان»

نگارنده: سمندر
inaugration-abdullah-ghani-
آرزو داریم که این دونفر قادر شوند که صفحات این کتاب سفید را چنان زیبا نقش و طراحی نمایند که هنگام نمایش ان در صالون نمایش هنر های زیبای منطقوی، مردم افغانستان را با غرور و سرفرازی...
نگارنده: داکتر جلیله سلیمی
national-unity-government-tajiks
پس اگر قرار باشد حکومت وحدت ملی که از شعارش پیداست که وحدت ملی باشد و به اساس سهمیه به اشخاص و افراد مشخص در میان اقوام و ملیت های ساکن در افغانستان تقسیم شده باشد پس سهم اشخاص و...
نگارنده: فریدون فرهمند
electoral-fraud-afghan-election
تقلب گسترده درانتخابات 1393 افغانستان، بازشماري صددرصدي را به دنبال آورد. اين دوره باچالش ها همراه بودكه مردم نهايت خسته شدند. مشكل بر سرابطال آرا بود. بايد راي هاي دروغين باطل مي شد...
نگارنده: احمد بهزاد
atta-criticism-pashtun-etnocentrism
سخنان اخیر والی بلخ کمک شایانی به شفاف سازی عرصه تعاملات سیاسی افغانستان می کند. شهامت استاد عطا محمد نور را باید ستود که تقیه سیاسی رایج در میان رهبران جامعه تاجیک را به کناری نهاده و...
نگارنده: عبدالله کرامی
ahmad-shah-massoud-national-hero
با شهادت این ابر مرد، القاعده این نیروی بربرصفت و ظلمت اندیش، مردم افغانستان را از داشتن یک ناجی استوار، خردمند و خیراندیش و پاک طینت محروم ساخت. احمد شاه مسعود (رح) به نجات خلق خدا می...
نگارنده: سمندر
national-unity-goverment-and-challenges
تیم اصلاحات و همگرائی در موقف دشواری قرار میگیرد و مجبور میشود در دفاع از رای اکثریت مردم که حتی به قیمت قطع انگشتان شان، این تیم را انتخاب کرده بودند و دردفاع از مردم سالاری، حکومت...
نگارنده: ثریا بهاء
ghani-real-biography-
اشرف غنی که از این خیانت برادر، روسیاه و متقلب شناخته شد، ناگزیر در یکی از صحبت های خود گفت: برادرم که متعصب بود، از برادری خود بیرونش کردم. و با اشاره به معاون دوم خود گفت: اینه...
نگارنده: محمد ناصح
1393-05-30-11-21-07
قتی برادران شان [محمود کرزی و حشمت عنی احمدزی] هم اعتراف میکنند که پشت سر اینهمه دسایس کرزی است، پس گناه داکتر عبدالله، استاد عطا و دیگران...
نگارنده: محمد اکرام اندیشمند
election-deadlock-afghanistan-john-kerry
نکتۀ روشن آن است که امریکایی ها و غرب که بقای دولت افغانستان و ثبات نظام سیاسی و امنیتی موجود به کمک نظامی و مالی آنها بستگی دارد، خواستار تشکیل دولت مشترک هر دو تیم رقیب هستند. دولت...
نگارنده: آثار حکیمی
insecurity-badakhshan-province-
جنرال بابه جان، یکی از خبره‌ترین و کارکشته ترین مهره های نظامی مردم ما، به عنوان فرمانده امنیت بدخشان تعیین شد. بدخشانی که عقب جبهه ی مقاومت در برابر طالبان بود، در سال های پسین دستخوش...
Back Home