جاودان: خبر، تحلیل و دیدگاه | Jawedan: News, Analysis and Opinions

Thu09182014

Last update09:17:04

نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی «جاودان»

نگارنده: احمد بهزاد
atta-criticism-pashtun-etnocentrism
سخنان اخیر والی بلخ کمک شایانی به شفاف سازی عرصه تعاملات سیاسی افغانستان می کند. شهامت استاد عطا محمد نور را باید ستود که تقیه سیاسی رایج در میان رهبران جامعه تاجیک را به کناری نهاده و...
نگارنده: عبدالله کرامی
ahmad-shah-massoud-national-hero
با شهادت این ابر مرد، القاعده این نیروی بربرصفت و ظلمت اندیش، مردم افغانستان را از داشتن یک ناجی استوار، خردمند و خیراندیش و پاک طینت محروم ساخت. احمد شاه مسعود (رح) به نجات خلق خدا می...
نگارنده: سمندر
national-unity-goverment-and-challenges
تیم اصلاحات و همگرائی در موقف دشواری قرار میگیرد و مجبور میشود در دفاع از رای اکثریت مردم که حتی به قیمت قطع انگشتان شان، این تیم را انتخاب کرده بودند و دردفاع از مردم سالاری، حکومت...
نگارنده: ثریا بهاء
ghani-real-biography-
اشرف غنی که از این خیانت برادر، روسیاه و متقلب شناخته شد، ناگزیر در یکی از صحبت های خود گفت: برادرم که متعصب بود، از برادری خود بیرونش کردم. و با اشاره به معاون دوم خود گفت: اینه...
نگارنده: محمد ناصح
1393-05-30-11-21-07
قتی برادران شان [محمود کرزی و حشمت عنی احمدزی] هم اعتراف میکنند که پشت سر اینهمه دسایس کرزی است، پس گناه داکتر عبدالله، استاد عطا و دیگران...
نگارنده: محمد اکرام اندیشمند
election-deadlock-afghanistan-john-kerry
نکتۀ روشن آن است که امریکایی ها و غرب که بقای دولت افغانستان و ثبات نظام سیاسی و امنیتی موجود به کمک نظامی و مالی آنها بستگی دارد، خواستار تشکیل دولت مشترک هر دو تیم رقیب هستند. دولت...
نگارنده: آثار حکیمی
insecurity-badakhshan-province-
جنرال بابه جان، یکی از خبره‌ترین و کارکشته ترین مهره های نظامی مردم ما، به عنوان فرمانده امنیت بدخشان تعیین شد. بدخشانی که عقب جبهه ی مقاومت در برابر طالبان بود، در سال های پسین دستخوش...
نگارنده: هارون امیرزاده
abdullah-accepting-defeat-elections-afghanistan-fraud
به باور نویسنده این سطور دو راه در برابر انتخابات جنجالی افغانستان وجود دارد: لغو انتخابات و توافق بر سر حکومت موقت و یا استفاده از مودل شبه به معامله بلیر و براون در بریتانیا یعنی...
نگارنده: عنایت الله مبارز
karzai-etnocentrist-pashtun-nationalist-elite
کرزی، آخرین برگ برنده شدنش را در دست داشت. او می توانست همه ناکامی ها وبدنامی هایش را باآخرین برگ بازی اش توجیه پذیرسازدونیک نام دفن تاریخ شود که نشد. بایک عمل نیک می شود ده ها عمل زشت...
نگارنده: عبدالرووف لیوال
against-power-sharing-kerry-afghansitan-election
از رفت و آمد جان کیری و دیدار دونامزد طوری استنباط میشود که سرانجام نتیجه ی انتخابات به بٌرد-بٌرد دو نامزد تمام شود که در حقیقت ناکامی مطلق خواست مردم و انتخابات افغانستان است و بالای...
Back Home