جاودان: خبر، تحلیل و دیدگاه | Jawedan: News, Analysis and Opinions

Mon09012014

Last update04:50:41

نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی «جاودان»

نگارنده: ثریا بهاء
ghani-real-biography-
اشرف غنی که از این خیانت برادر، روسیاه و متقلب شناخته شد، ناگزیر در یکی از صحبت های خود گفت: برادرم که متعصب بود، از برادری خود بیرونش کردم. و با اشاره به معاون دوم خود گفت: اینه...
نگارنده: محمد ناصح
1393-05-30-11-21-07
قتی برادران شان [محمود کرزی و حشمت عنی احمدزی] هم اعتراف میکنند که پشت سر اینهمه دسایس کرزی است، پس گناه داکتر عبدالله، استاد عطا و دیگران...
نگارنده: محمد اکرام اندیشمند
election-deadlock-afghanistan-john-kerry
نکتۀ روشن آن است که امریکایی ها و غرب که بقای دولت افغانستان و ثبات نظام سیاسی و امنیتی موجود به کمک نظامی و مالی آنها بستگی دارد، خواستار تشکیل دولت مشترک هر دو تیم رقیب هستند. دولت...
نگارنده: آثار حکیمی
insecurity-badakhshan-province-
جنرال بابه جان، یکی از خبره‌ترین و کارکشته ترین مهره های نظامی مردم ما، به عنوان فرمانده امنیت بدخشان تعیین شد. بدخشانی که عقب جبهه ی مقاومت در برابر طالبان بود، در سال های پسین دستخوش...
نگارنده: هارون امیرزاده
abdullah-accepting-defeat-elections-afghanistan-fraud
به باور نویسنده این سطور دو راه در برابر انتخابات جنجالی افغانستان وجود دارد: لغو انتخابات و توافق بر سر حکومت موقت و یا استفاده از مودل شبه به معامله بلیر و براون در بریتانیا یعنی...
نگارنده: عنایت الله مبارز
karzai-etnocentrist-pashtun-nationalist-elite
کرزی، آخرین برگ برنده شدنش را در دست داشت. او می توانست همه ناکامی ها وبدنامی هایش را باآخرین برگ بازی اش توجیه پذیرسازدونیک نام دفن تاریخ شود که نشد. بایک عمل نیک می شود ده ها عمل زشت...
نگارنده: عبدالرووف لیوال
against-power-sharing-kerry-afghansitan-election
از رفت و آمد جان کیری و دیدار دونامزد طوری استنباط میشود که سرانجام نتیجه ی انتخابات به بٌرد-بٌرد دو نامزد تمام شود که در حقیقت ناکامی مطلق خواست مردم و انتخابات افغانستان است و بالای...
نگارنده: دکتر بصیر کامجو
1393-05-22-21-15-14
امید واریم که راه بیرون رفت از بحران و جلوگیری از خشم وخشونت با تأمل عقلانی به آینده أمن مردم وکشور مان نگاه بنمائیم . وحق را باوجدان بی آلایش به حق دار بدهیم. دیگر با اندیشه های...
نگارنده: بهمن تکوین
talibanism-pashtunism-etnocentrism
طرح و تیوری طالبانیزم که بعنوان نمونه از دیدگاه آقای احدی منحیث تیوریسن معتبر این جریان به آن مراجعه نموده ام، بطور اخص بدین باور تکیه دارد که چون پشتونها اکثریت افغانستان را تشکیل...
نگارنده: عبدالبصیر صهیب صدیقی
depth-crisis-afghanistan-and-solutions
می توانیم که هم در رابطه های داخلی و هم در رابطه های خارجی در صلح و امنیت زندگی کنیم و حیثیت مستقل و قانونمند افغانستان را به حیث یک ملت آزاد و سر بلند با خطوط سریح و واضح ترسیم...
Back Home