جاودان: خبر، تحلیل و دیدگاه | Jawedan: News, Analysis and Opinions

Sun04202014

Last update11:42:55

نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی «جاودان»

نگارنده: انجنیر جمشید هاشمی
kankor-examination
روز سه شنبه گذشته وزیر صاحب تحصیلات عالی در محضر تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس و تعداد زیادی از رسانه های چاپی، تصویری و شنیداری کشور نتایج کانکور سال ۱۳۹۲/۹۳ را اعلام کرد و سپس...
نگارنده: بخدی
afghan-gay-supports-ghani
نعمت سادات٬ همجنسگرای افغان مقیم ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که همجنسگرایان افغانستان از اشرف غنی احمدزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری حمایت می...
نگارنده: پیک
1393-01-12-20-36-50
منابع از کمیسیون مستقل انتخابات که می خواهند نام های شان افشا نشوند مي گويند که 9 عضواین کمیسیون هر یک وابسته به مقام های حکومتی استند ودر نتیجه تلاش های همین مقام ها در کمیسیون مستقل...
نگارنده: غفران بدخشانی
1393-01-11-19-29-20
من در هر جایی که بحث فلسفی را آغاز می‌کنم یکی از شایع‌ترین واکنش‌ها این است که مردم افغانستان گرسنه اند و باید پیش از همه شکم گرسنهٔ مردم را سیر کرد. با آن‌که نان اولویت دهم مردم...
نگارنده: رسول پویان
lesson-for-new-afghanistan
به دون درس از گذشته و نقد و تحلیل عالمانه و پژوهشگرانه پیشین هرگز حرکت موفقانه به سوی آینده ممکن نخواهد شد. توانایی درک، دریافت و استفاده از ارزشهای مفید مدنیتهای غنامند گذشته، پند...
نگارنده: محمد اسلم سلیم
1393-01-11-19-25-08
اگر در جریان چانه زنی ها وامتیاز گیری ها و امتیاز دادن ها به نتیجه نرسند و به نسبت تقلب گسترده و فساد و دست درازی ها در صندوق های رای مشروعیت انتخابات زیر سوال برده شود باز هم بحران و...
نگارنده: رحمت الله روند
1393-01-11-17-41-21
مختصر میتوان اظهارنظرکردکه درعقب برخی ازاعمال تروریستی پرآوازه وتشنج افزا به صورت واضح خدمات استخبارات برون مرزی قراردارد.اما روشن نیست استخبارات کدام کشور خارجی؟این حالات اصولا...
نگارنده: محمد اکرام اندیشمند
-q-q
نیاز به اصلاح و تعدیل قانون اساسی افغانستان، نیاز به پیروزی تیم اصلاحات و همگرایی را در انتخابات ریاست جمهوری برجسته می سازد. زیرا تیم اصلاحات و همگرایی با نامزدی دکتور عبدالله عبدالله...
نگارنده: ناهید فرید
1393-01-11-19-34-06
از خواهران و برادرانی که تصمیم خود را گرفته اند نیز تقاضا می کنم تا با تعقل و آگاهی، نه با انتقاد بی پایه، اندکی به حرفهای من فکر کنند و اگر تصمیمی گرفته اند که در راستای منافع ملی مان...
نگارنده: ستاد انتخاباتی استاد سیاف
ustad-sayaf-achivements
یکی از دستاوردهای استاد سیاف در نظام نوین افغانستان تصویب ماده اول و ماده دوم قانون اساسی افغانستان است که ماده اول آن نام افغانستان (جمهوری اسلامی افغانستان) و ماده دوم (هیچ قانون بر...
نگارنده: دکتور لعل زاد
1393-01-11-19-16-19
باور کامل دارم که با عملی شدن این ساختاردموکراتیک بسیاری از تشویش ها و مشکلات داخلی ازبین رفته و بنیاد مطمئینی برا ی دولت- ملت سازی و وحدت ملی بوجود میآید که پیش شرط رشد و انکشاف...
نگارنده: انجنیر خلیـل الله روؤفی
1393-01-08-09-45-12
ولی آقای کرزی که در هویت شیر مازندران، قامت برافراخت و سرانجام هیچکارۀ میدان برآمد، آیا دست نشاندۀ بیچارۀ اوچگونه خواهد توانست کشتی شکستۀ به میراث ماندۀ یک نظام فاسد را ازینهمه...
نگارنده: هارون امیرزاده
ashraf-ghani-israel-times
صدای حمایت از حاجی غنی از طرف یهودی ها در زمانی صورت می گیرد که پایه حمایت سیاسی وی توسط کرزی لرزان شده است. چنانچه کرزی در انتخابات عنقریب از زلمی رسول به عنوان مدویدوف افغانستان...
نگارنده: بهمن تکوین
-q-q
انتخابات تقلبی کنونی و ساخت و سازهای نامزدان و ارگ نشینان هرچه باشد یکبار دیگر پیمانها را برای مردمسالاری راستین تقویه نموده و اتحاد اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی را مستحکم خواهد...
نگارنده: محمد اسلم سلیم
1393-01-08-10-08-18
نفس برگذاری انتخابات به حیث یکی ازعناصر اساسی دموکراسی وانتقال قانونی قدرت اداری و سیاسی کشور به نامزد اشتراک کننده در رقابت های انتخاباتی که بیشترین آرای مردم را درنتیجه یک انتخابات...
Back Home