خانه » فرهنگ و هنر (برگه 5)

فرهنگ و هنر

حکایت خونین

طالب مثال وحشت و جنگ و جنایت است بر جسم و جان میهن ما یک جراحت است طالب را نگاه ...

متن کامل »

شعر هائی از پرتو نادری با ترجمه انگلیسی

  Partaw Naderi   Poems translated by Sarah Maguire and Yama Yari   the Poetry Translation Centre                                            ...

متن کامل »

نالۀ سکوت

هـنـوز دامـن سـبـز بهـار خـونـین است گلـوی نـازک گل زیـر تیغ گلچین است به هـر طرف نگـری داغ لاله می ...

متن کامل »

اواز خدا

تا نگردد نیک و بد از هم جدا تا نیفتد ظا لما ن از دست و پا خو ن میر ...

متن کامل »

جنگ و صلح

جنگ و صلح ما به غـرقابِ بلا افتاده است سـرنوشــت مـا بـه چنـگالِ سـیا افتاده است میهـن ما کـورۀ جنگ ...

متن کامل »

راه سعادت

مشکل ما کهنگی فرهنگ ماست نغمه ی تکرار و بی اهنگ ماست این حقیقت ظلمت است زان اعتما د اعتماد ...

متن کامل »

عطر آزادی

در فـغـانـســتان تـبـر در بـیـخ اسـتـبـداد زن ریـشۀ وحـشت بسـوزان سنگ بـر بیداد زن مشـت پیروزی بیفگن بـر درفشسـتان تـرس ...

متن کامل »

عالم هستی

  پرزدم رفتم به سوی آسمان تا ببینم خالق کون و مکان دیدم آن هفت آسمان ده تا شده حیرتم ...

متن کامل »

هند و پاکستان

اگـر پنجـاب دیــو و طالـب جـلّاد می سازد دل دهلی فـرشته حـور مـادر زاد می سازد میان هـنـد و پاکـسـتان ...

متن کامل »

سروده های شمس‌الدین مقیم

  دفتر دوّم 2010 میلادی ویرایش :    سلیم ختلانی ” نورپالا ” » نخستین ســـــروده هـــــای فــــــراهم آورده شده ”  ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com