خانه » فرهنگ و هنر (برگه 5)

فرهنگ و هنر

صدا ـ صدای جنگ بود

دران زمان که محشری زجنگ وخون زکوچه ها وشهرها بسوی آسمان تنوره میکشید، نفیرجنگ وکشتن وبه داربستن مهاجمان خیره سر ...

متن کامل »

ني ها دگر گل نخواهند كرد…

ني ها دگر گل نخواهند كرد… هنوز دوازه يا كمتر بهاري از زندگي را پشت سر نگذاشته بودم و بويي ...

متن کامل »

هیولا … دردی از عمق فاجعه

هيولا… چه صبحي بود آتشگون ، زمين لرزيد ترسيدم هوا ابري وتوفاني دلي تركيد ترسيدم صداي هيبت توفان و خشم ...

متن کامل »

شهر خربوزه…

  كافري درشهر ما مفتي شده بسيار حيف يك دوتا كوردگر قاضي شده بسيار حيف نظم دولتها بدست خشره خورافتاده ...

متن کامل »

روشنايي در خون…

آسمان خون وزمين خون ودل ماخون است قصه ي هرشب وهرروز درينجا خون است مادرم خون وپدر خون وبرادر هم ...

متن کامل »

آتشفشان خون

دنـدان گـرگ حلـقــوم آهـو گـرفته است کفـتـار پـیـر لاشــۀ بـد بــو گـرفته است شـیر ژیان اگـر بـه شجاعـت بـود شهیر ...

متن کامل »

کشاکش خونین

  مـلا عمـر بـه نقـشـۀ دشـمن امیـر شـد میهن بـه چنگ ناتو و طالب اسیر شد جـنـگ و فـسـاد بـاب ...

متن کامل »

سروده هایی از پرتو نادری

(1) امشب برای خودم می گریم و برای سرزمینم که پیراهن پار پارۀ بی پناهی بر تن دارد وانگور باغ ...

متن کامل »

توفان جنگ

میهـن ما مـرکـز جـنگ جهـانی می شود جنگ قدرتها به کشور جاودانی می شود داسـتان طالـب و داعـش نمی گـردد ...

متن کامل »

شادی و طرب

گــوشــۀ ابـرو نمـود و عـیـد شد جشن و شادی وطرب جاوید شد درب کندوی عسـل را بـاز کـرد بـوسـه در ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com