خانه » فرهنگ و هنر (برگه 5)

فرهنگ و هنر

راه سعادت

مشکل ما کهنگی فرهنگ ماست نغمه ی تکرار و بی اهنگ ماست این حقیقت ظلمت است زان اعتما د اعتماد ...

متن کامل »

عطر آزادی

در فـغـانـســتان تـبـر در بـیـخ اسـتـبـداد زن ریـشۀ وحـشت بسـوزان سنگ بـر بیداد زن مشـت پیروزی بیفگن بـر درفشسـتان تـرس ...

متن کامل »

عالم هستی

  پرزدم رفتم به سوی آسمان تا ببینم خالق کون و مکان دیدم آن هفت آسمان ده تا شده حیرتم ...

متن کامل »

هند و پاکستان

اگـر پنجـاب دیــو و طالـب جـلّاد می سازد دل دهلی فـرشته حـور مـادر زاد می سازد میان هـنـد و پاکـسـتان ...

متن کامل »

سروده های شمس‌الدین مقیم

  دفتر دوّم 2010 میلادی ویرایش :    سلیم ختلانی ” نورپالا ” » نخستین ســـــروده هـــــای فــــــراهم آورده شده ”  ...

متن کامل »

عید قربان

ای عید بر دیار غریبان خوش آمدی        با اشک وآه و رنج یتیمان خوش آمدی ازهر طرف ...

متن کامل »

خطاب به بانوان عزیز هم مهینم

ای فـــــروزان ســــتاره یی پـر نــور در پـس ابــــــر تـــا بــکی مسـتــــور ” ای هُـمــایون همـــای پـرده نشـین” در سپهــــــر ...

متن کامل »

جشن و سرور

عید روزه (که با آداب تکاملی جشن و سرور مدنیت تاریخی ما دمساز شده)، بر همگان مبارک باد؛ امید است ...

متن کامل »

” دو جـــــــلاد “

گفت: عمر، با گلبدین داعش پـذیرایـــی چه بــود گفت: حكمتيــــار، مـــــرا ازطالبت ســودی نبود گفت: مگر داعش کنون از انتحار ...

متن کامل »

نگاهی به زمانه و کارنامه‌ ندای خلق

ندای خلق (Nida-yi khalq)، در ١٢ حمل ١٣٣٠خورشیدی به صاحب امتیازی دوکتور عبدالرحمان محمودی و مدیریت مسوول انجنیر ولی‌احمد عطایی ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com