خانه » فرهنگ و هنر (برگه 4)

فرهنگ و هنر

شاعران آزاد در قفس

  رابعه بلخی    شرح حال رابعه بلخی را نمیدانم از کجا شروع نمایم . اولین شاعر زن ثبت شده در ...

متن کامل »

قهرمان جایش خالیست

   بازکن پنجــره را، که شب آبستن درد است وسحـرپیدا نیست امشب این خانۀ ابری وشبستان خموش « خواب درچشم ...

متن کامل »

وحدت؛ نه استبداد قومی

غنی بـا دشمنان یار و قـرین است ولی بامردمش درخشم وکین است بـه کـشـور مـافـیــا می پـرورانــد گروه مفسـدان چـوکی ...

متن کامل »

شعر مقاومت ردایی نیست که بتوان آن را بر اندام هر شاعری آویخت

گفت و گویی مجیب مهرداد با پرتو نادری   پرسش:  شعر مقاومت چیست و این شعر در برابر چه چیزی ...

متن کامل »

زندگی

متن کامل »

تاریخ رخشان وطن

وطن تاریخ رخشان تو قربان تمـدن هـای باسـتان تو قربان تــویــی گـنــج بــزگ آریـانـا ایرانویج و خراسان تو قربان مکان ...

متن کامل »

صدا ـ صدای جنگ بود

دران زمان که محشری زجنگ وخون زکوچه ها وشهرها بسوی آسمان تنوره میکشید، نفیرجنگ وکشتن وبه داربستن مهاجمان خیره سر ...

متن کامل »

ني ها دگر گل نخواهند كرد…

ني ها دگر گل نخواهند كرد… هنوز دوازه يا كمتر بهاري از زندگي را پشت سر نگذاشته بودم و بويي ...

متن کامل »

هیولا … دردی از عمق فاجعه

هيولا… چه صبحي بود آتشگون ، زمين لرزيد ترسيدم هوا ابري وتوفاني دلي تركيد ترسيدم صداي هيبت توفان و خشم ...

متن کامل »

شهر خربوزه…

  كافري درشهر ما مفتي شده بسيار حيف يك دوتا كوردگر قاضي شده بسيار حيف نظم دولتها بدست خشره خورافتاده ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com