خانه » فرهنگ و هنر (برگه 18)

فرهنگ و هنر

ما و شاهنامۀ فردوسی

شاهنامۀ فردوسی اثریست در اوج هنر سخنوری نوشتاری، در جامعه شناسی تاریخی ما، در ایمان زرف به اصول  اخلاق پسندیدۀ ...

متن کامل »

نوشته‌ی که نمی خواستم بنویسم

تصمیمی نداشتم تا آنچه را بنگارم که ممکن است پیوندی را از میان بر دارد، دلی را بیازارد و دوستی ...

متن کامل »

زبان و هویت

زبان، باز گوکننده ی هویت انسان و جامعه ی منوط به وی است. مناسبات اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی انسان که به ...

متن کامل »

پای کثیف تعصب، به سرزمین مقدس هنر نیز رسید

نشانه های از فرهنگ ستیزی توأم با تعصب و تبعیض در متن جغرافیای امروزی افغانستان و حوزه ی تمدنی خراسان ...

متن کامل »

نقش استعمار در ناتوان کردن زبان و فرهنگ پارسی در دو سده ی گذشته

هر چند مسأله استعمار مطلبی آنقدر ها تازه نیست، جنبه های سیاسی و اقتصادی تسلط استعماری به دقت و بار ...

متن کامل »

فلسفه باوری در ادبیات

فلسفه درذرات هرپدیده ای حضور دارد ، چه این پدیده ها محض علمی باشند وچه هم محض هنری؛اما مهم کشف ...

متن کامل »

من از دهکده ی نبرد ستیز هستم

من از دهکده ی نبرد ستیز هستم ما نیم قرن جنگیدیم، برای پایان نبرد ها ما در روزگار این خاک ...

متن کامل »

از غرق کردن کتابهای پارسی درآب هیرمند، تا ترور شخصیتی نویسندگان “زبان پارسی”

بی بی سی خبر داد که یک محموله ۲۵ تنی کتابهای فارسی نویسندگان تبعید شده افغانستانی درایران که بوسیله ابراهیم ...

متن کامل »

زبان و ادبیات مشترک میراث گرانبهاء نیاکان ما است

زبان و ادبیات مشترک ما میراث گرانبهائی است که محصول تفکر و اندیشه مجموع کسانی است که در طول قرن ...

متن کامل »

درسیه شام جفأ

به مناسبت شام ِترور دشمنانۀ احمدشاه مسعود   زدل آزرده ترین شام هنوزم یاد است نرود ازیادم ، نرود یاد ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com