خانه » خبر و دیدگاه (برگه 250)

خبر و دیدگاه

روشن فکر و رسالت روشنفکری

سخن در راستای مقالی است که توسط نویسنده توانا و متعهد برادر محمد قاسم هاشمی تحت عنوان ” چگونگی تشخیص ...

متن کامل »

آیا کرزی نشانه یی اهانت به انسانیت نیست؟

  از دور دستهای غربت به سرزمینم نگاه میکنم و خود را یکی از تمام آنان می بینم که چشم ...

متن کامل »

دیلی تلیگراف: کرزی افغانستان را به تجارت خانه خانوادگی خود تبدیل نموده است

  با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات تمام رسانه های غربی پیرامون کاندیدان شده است. در اکثریت نشرات این هفته ...

متن کامل »

بازی جدید کرزی با کارت پشتونولی به قیمت حذف غنی احمدزی در انتخابات

اخیراً روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا جریان معاملات پشت پرده تیم کرزی را افشاء نمود که در آن گفته شده است ...

متن کامل »

حکومت کرزی و یاران ایشان از نظر استاد سیاف

  تعجب نکنید! این گفته ها با عین جملات و کلمات از دهن استاد سیاف نقل می شود و دیدگاه ...

متن کامل »

فورمول جدید برای دولت آینده افغانستان

کمتر از دو هفته به دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقیمانده است. تلاش های کاندیدان مطرح درین مدت باقیمانده بخاطر ...

متن کامل »

داکـتر عـبـدالله ســـمبول وحــــــدت مـلــی و ‘رئیس جمهور بالقوه افغانستان’*

داکتر عبدالله عبدالله از پدر پشتون و مادر تاجیک پا به عرصه گیتی گذاشته است، از دهه شصت با درک ...

متن کامل »

ادامه جنگ پیچیده در افغانستان

ادامه جنگ پیچیده در افغانستان “کای آیده ” فرستاده ویژه سازمان ملل متحد که اخیراً به افغانستان سفر کرده بود، ...

متن کامل »

معامله مخفی که کرزی را در قدرت نگهدارد

کمتر ازدو هفته به برگزاری انتخابات  باقی مانده است، اما رییس جمهور کرزی در تلاش است که در یک معامله ...

متن کامل »

احمد ضیا رفعت، نماد عقده گشایی و پریشان گویی

اخیرا مقاله تحت عنوان “عبدالله عبدالله نماد بازگشت به گذشته” نوشته احمد ضیا رفعت استاد دانشگاه کابل  درروزنامه ویسا به ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com