خانه » خبر و دیدگاه (برگه 240)

خبر و دیدگاه

مردی از تبار ابومسلم خراسانی

تاریخ سرزمین ما مشحون از مبارزات آزادی خواهانه وافتخار آفرین بوده که رهبری این مبارزات دشواررا  شخصیت های با نام ...

متن کامل »

جلسه ی 54 عضوی و فراخوانی وزیر معادن به مجلس

قاچاق سنگ های قیمیتی توسط زورمندان و احتمال استخراج یورانیوم توسط خارجی ها در هلمند ادعا هایی که از سوی ...

متن کامل »

نگاهی به زندگی مسعود شهید

  نخست از همه عمیق ترین مراتب همدردی و تسلیت خود را خدمت خانواده های شهدا و مقاومت گران را ...

متن کامل »

عطا محمد نور والی امروز و رهبر فردا

آقای عطامحمد نور، والی ولایت بلخ، ازمعدود چهره های برجسته جهادی وسیاسی درافغانستان میباشد که هم در داخل وهم دربیرون ...

متن کامل »

استقلال و دموکراسی جوان تاجکستان

به مناسبت هژدهمین سالگرد جمهوری تاجکستان، روز استقلال وازادی این کشور همسایه وهمفرهنگ را به ملت ودولت تاجکستان تبریک می ...

متن کامل »

سترجنرال عبدالرشید دوستم کجاست؟

یک هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ولایات جوزجان ،فاریاب و سرپل جنب و جوش فراوانی مبنی بر دادخواهی ...

متن کامل »

مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن نیاز پایدار جامعه معاصر است

امروز همه برا ی برابری زن و مرد مبارزه داریم ، همه تلاش  می کنیم تا بتوانیم به شکلی از ...

متن کامل »

نقش “کمیسیون مستقل انتخابات” در مهندسی تقلبات

از همان آغاز زمانیکه حامدکرزی “کمیسیون مستقل انتخابات” را طی یک فرمانی ایجاد کرد، بحث بی طرفی و مشروعیت آن ...

متن کامل »

انتخابات و پروژه توطه دولت علیه والی بلخ

بعد از سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت انتقالی، مؤقت و انتخابات دور اول ریاست جمهوری سیاست های عجیب ...

متن کامل »

بیا، غمنامه هارا باز خوانیم

باز، سخن ازرفتن خورشیدیست که دیگربرنمی گردد. خورشیدی که هفت سال پیش درهمین روز ( 18سنبله 1381) ازبرابرچشمان خون آلود ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com