خانه » خبر و دیدگاه (برگه 20)

خبر و دیدگاه

افغانستان منحیث یک سرزمین و دولت

در این نوشته کوشش شده است تا تاریخ افغانستان منحیث سرزمین و دولت مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه علمی ...

متن کامل »

گاو پيـر و خـواب کنجـاره

گاو پيـر کـه همـیش خـواب کنجـاره مـی دید و هـوای امـارت اسـلامی به سـرداشـت حـالا از جـور روزگـار در پشـت ...

متن کامل »

آغاز اختلافات قومی در افغانستان

در اين شرايط كه حالا ما قرار داريم تا حالا در تاريخ كشور افغانستان سابقه نداشته است، امروز ناسيوناليسم تباري ...

متن کامل »

كارنامه امير حزب اسلامى

 گلبدين حكمتيار امير حزب اسلامى كه اسمش در سال ٢٠٠٣ درج لست تحريم هاى سازمان ملل شده بود. بعد از ...

متن کامل »

نوشيندی های انرژی‌زا، با تغیيرات در قلب رابطه دارند

تحقيقات از انجمن قلب امريكا، ۱۳ . ثور . ۱۳۹۶   نوشيندني هاي انرژي زا، بيشتر از يك مقوي رواني ...

متن کامل »

این بار به هزاره رای بدهیم

به باور من، بزرگ‌ترین مشکل سیاسی در افغانستان، نبود اعتماد سیاسی میان تبار‌هاست. هرگاه به انتخابات ریاست جهموری نزدیک می‌شویم، ...

متن کامل »

عملكرد حکمتیار در گذشته و پی‌آمدهای پيوستن‌اش به حكومت

زمانيكه مجاهدين به رهبري استاد رباني و مسعود بزرگ به پيروزي رسيدند و وارد كابل شدند حكمتيار به بهانه اينكه ...

متن کامل »

رقابت آمریکا و روسیه در افغانستان

هفته گذشته همزمان با ورود جیمزماتیس، وزیر دفاع آمریکا به کابل رئیس جمهوری سابق افغانستان آقای حامد کرزی که از ...

متن کامل »

بی‌تفاوتی کارگزاران و خون‌های گنگ تاریخی

پس از آمدن حکومت وحدت ملی به‌جای این‌که امنیت به‌بود پیدا کند و اندکی شغل آفرینی شود و اصلاحات جدی ...

متن کامل »

روزهای دشوار انجمن نویسنده گان افغانستان

یکی دو جملهء آغازین ما درسرزمین بلا دیده و تاراج شده یی به سر می بریم. سالهاست ، می بینیم ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com