خانه » خبر و دیدگاه (برگه 10)

خبر و دیدگاه

خط آهن ترکمنستان و افغانستان

افتتاح خط آهن میان ترکمنستان و افغانستان گام بسیار مهم و بزرگ در جهت توسعۀ اقتصادی و اجتماعی افغانستان شمرده ...

متن کامل »

بنیاد شهید مسعود: لقب قهرمان ملی منحصر به شهید مسعود (رح) است

اخیراً در صحبت گشایش خط آهن بین ترکمنستان ـ افغانستان، آقای اشرف غنی احمدزی در مقام رئیس دولت، از شاه ...

متن کامل »

شورای مجاهدین پنجشیر خواستار وضاحت پیرامون لقب قهرمان ملی شد

اخیرن در بیانیه گشایش خط آهن بین ترکمنستان ـ افغانستان، جناب آقای اشرف غنی احمدزی در مقام رثیس دولت، از ...

متن کامل »

خودمرده‌های قرن ما و تکفیری های ظاهرپرست

  معرفت دینی در افغانستان و در میان روحانیون ما وارونه رقم خورده است و فقه معاصر و یاهم فقه ...

متن کامل »

ملت مظلوم افغانستان با یک تعداد محدود سه پته بازان گیر مانده اند

  در جهان عناصر که در طبعیت وجود دارد در طول تاریخ بدسترس بشر قرار گرفته انسانها برای بقا و ...

متن کامل »

“اکثریت مساجد ما؛ فکر افراطی پخش میکنند؛ ثقافت اسلامی؛ در پوهنتون ها؛ تروریست تربیه میکند”

اخیراً سخنانی از جناب حفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان که در نشست پارلمانی ایراد شده عمدتاً به دلیل اینکه ایشان ...

متن کامل »

ایجاد تروریزم و ماهیت گروه های تروریستی

  از چندی به این سو سخنان حفیظ منصور، عضو مجلس نماینده گان در مورد فقه اسلامی و تروریزم،  در رسانه ها خیلی داغ است. من در مورد سخنان آقای منصور تبصره یی ندارم اما می خواهم تروریزم را از نگاه شکل و موجودیت آن تعریف نمایم. تروریزم در اشکال مدرن آن یک پدیدۀ نسبتاً جدید در محافل اکادمیک است.  فرو ریختن برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در یازدهم سپتامبر 2001، در امریکا سبب گردید  که این پدیده به صورت جدی و در ابعاد گسترده از دیدگاه های متفاوت مورد دقت و پژوهش قرار گیرد.  تروریزم به عنوان یک تهدید جدید، باعث گردید که در تمام کشور های غربی، قانونی بنام ” مبارزه با تروریزم ” وضع گردد.  آنچه را که در پی می خوانید، برداشتی است که با استفاده از منابع غربی صورت گرفته است. استفاده از اشکال متفاوت خشونت به صورت سیستماتیک، توسط افراد و اشخاص، سازمان‎های دولتی  و یا غیر وابسته به دولت برای دست یابی به اهداف از قبل تعیین شده که قربانیانآن با آگاهی قبلی – از میان شهروندان عادی انتخاب می‌گردد، تروریزم نامیده می‎شود.  این اهداف می تواند سیاسی ، اقتصادی و دینی باشد.  تروریزم به قدامت خشونت و خصومت درجوامع انسانی،  سابقه تاریخی دارد که در اشکال متفاوت قابل تعریف و تفسیر است.  نوع تفسیر و تعبیر از تروریزم عمدتاً بستگی به این دارد که این عبارت در کجا استفاده می‌گردد و توسط  چه کسانی تعریف و تفسیر می‌گردد، اما قدر مسلم این است که در مورد تروریزم و اشکال متفاوت آن تعریف و تفسیر یکسان وجود ندارد.  اختلاف نظر  ...

متن کامل »

فقر فرهنگی

    به تاریخ هژدهم ماه اکتوبر سال جاری (2016) بود که من به دعوت جناب خیبر نظیمی مدیر عامل ...

متن کامل »

آمیب شناسی مافیای قومی

    در آن دهکدۀ زیبا، در جرشاه‌بابا، همین که به صنف هفتم رسیدم؛ مانند آن بود که دستم به ...

متن کامل »

به داد انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان برسید!

  وکالت دفاع و دفاع از حقوق متهمین در محاکم یک موضوع با اهمیت در راستای تامین حقوق اساسی شهروندان ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com