خانه » آرشیو نویسنده: وحید دهگان

آرشیو نویسنده: وحید دهگان

گفته‌های قیوم کوچی عقده‌‌مندانه و نادرست است

این نامۀ اعتراضیۀ کانون پاسداران فرهنگ تاجیک در پیوند با اظهارات سفیر اشرف‌غنی در مسکو در بارۀ تاجیکان و تاجیکستان ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com