خانه » آرشیو نویسنده: نجم کاویانی

آرشیو نویسنده: نجم کاویانی

یادی از نوروز در کابل قدیم

در کابلستان، نوروز به عـنوان جشـن بهار، نمادی از فرهنگ پارینۀ بومی توسط پیر و برنا با مراسم و آداب ...

متن کامل »

نوروز، جشن باستانی و فراقومی

نـوروز(Nowruz)، کـهن‌تـرين و گسـترده‌تـرين آيـين مـشـترک و فراقومی در ميـان هـمـه باشندگان ســرزمـين‌هــای حـوزه‌ی نوروزی اسـت، كه بر محـور شـادمـانی ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com