خانه » آرشیو نویسنده: داکتر محمدالله صخره

آرشیو نویسنده: داکتر محمدالله صخره

پاسخ لطیف ومأنوس برمقالهء محترم داکتر فرید یونس

چندی قبل یکی ازحاجی صاحبان محترم مقالهء را زیرعنوان (ضرورت تصفیه و پاک سازی احادیث) برای این فقیر نشان دادند ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com