خانه » آرشیو نویسنده: محمد عالم افتخار (برگه 4)

آرشیو نویسنده: محمد عالم افتخار

«جعبهِ سیاه» دین و سخن؛ در روی زمین؛ پیدا شد!

بقای نوع بشر و ادامه تکامل فیزیکی و بیولوژیکی وی بیچون و چرا مرهون موجودیت شمار معتنابهی از حیوانات غیر ...

متن کامل »

جنایت عمر متین؛ در پوزخند «چخوفوار» وحید عمر

خر عیسی؛ گرش به مکه برند؛ چون  بیاید؛  هنوز  خر  باشد! مطلب آتی در گزارشنامه افغانستان انتشار یافته و معلوم ...

متن کامل »

روزه؛ از جا های نامنطبق؛ به مکه؛ باز می گردد

      تکمیله بر بحث «قرآن و سوالِ روزه و حجِ غیر عرب زبانان!؟»   برای شروع؛ لطفاً به جدول روز ...

متن کامل »

قرآن و سوالِ روزه و حجِ غیر عرب زبانان

  در ویبسایت رادیو بی  بی سی؛ باز؛ نوشتار پرسش بر انگیز موسوم به «روزه داری در روز های بلند؛ ...

متن کامل »

غلط و غلو مردود است حتی پس از 1400 سال

  آن سان که در فرستهِ «به دنیا هرچه کار زشت ـ برای رفتن به بهشت!!»(1) برازیده بودم؛ برنامه ای ...

متن کامل »

ملا اختر منصور آخند؛ قهرمانِ قهرمانان پاکستان

  بنده که چند گاهی پیش؛ عرایضی سراپا مستند و مستدل زیر فرنام «طالبان و بن لادن و لشکر طیبه؛ ...

متن کامل »

به دنیا هرچه کار زشت ـ برای رفتن به بهشت!

  اخیراً در سایت جاودان؛ برنامه ای ویدیویی از «پرگار» بی بی سی را با عنوان «قرآن؛ رویا های پیامبر؟» ...

متن کامل »

خودت را بشناس؛ دشمنت را بشناس؛ در صد جنگ؛ پیروزی!!

  دریا های خون جاری شده انسان افغانستانی در حملات انتحاری طالبان ـ سه شنبه 31 حمل 1395 ـ ساحهِ ...

متن کامل »

استدلال تقدس الهیاتی و استبداد سیاسی جهان اسلام

  آخر تا کی ها و تا کجا ها فقط پی وسواس قداست الفاظ و اشخاص و مراجع تولی و ...

متن کامل »

نیم اسلام رسمی و عملی؛«اسرائیلیات» است؛ اسرائیلیات!

 (دامنه بحث «چگونه فرهنگ و تمدن اسلامی را زیر و رو کنیم؟») «با سوراخ کردن این کوه عظیم (دین)، به ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com