خانه » آرشیو نویسنده: افراسیاب ختک

آرشیو نویسنده: افراسیاب ختک

چگونه به جنگ افغانستان خاتمه ندهیم؟

زمانیکه جنگ سرد در اواسط 1980 در اوج خود بود و میدان مبارزات در افغانستان گرم بود، رهبری شوروی سابق ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com