طنز

ســیاســتمداری به شــیوه افغــانی

!اشــرف غنــی باز هــم قصــد دارد محــقق چــارزنه مــاهیچــه خــوار را در بدل دو کــادیلاک از هــم پیمــانانش جــدا ســازد
توجــه شــما را به چنــه زنی هــای معمــول در بازار ســیاســت افغــانی مــیان متفــکر دوم و محــقق چــارزنه مــاهیچــه خــوار جلــب میکــنم
اشـــرف غنـــی
بچه خر، مه اصلا باید هرسه تان ره به جرم خیانت ملی اعدام میکدم
محمــد محــقق
قاق روده ، پس چرا نکدی حالی هم میتانی دیر نشده
اشـــرف غنـــی
به سر نواسه خدا قسم اگه همی کمیسیون حقوق بشر بی پدر ده بیخ گوشم نمی بود هر سه تان ره ده سر چوک از یک لنگ آویزان میکدم
محمــد محــقق
اشتراک ده محفل نامزدی بچه دوستم از دید تو خیانت ملییست ؟
اشـــرف غنـــی
چه تصادفی نیکی ، استاد عطا که تا دیروز سایه دوستم ره به تیر می زد او هم ده همی محفل تصادفا حضور داشت
محمــد محــقق
خوب دوستی و دشمنی که عمری نیس ، خودت یک وقتی دوستم ره قاتل شناخته شده می گفتی ولی در انتخابات با همی قاتل شناخته شده ده یک کاسه شوربا می خوردی !؟
اشـــرف غنـــی
محقق بچو ، ده وقت عقل تقسیم کدن تو کجا بودی ؟
 مه هرگز فکر نمیکدم  که استاد عطا تو ره به ای سادگی فریب داده به دریا برده خشک پس بیاره
محمــد محــقق
استحقاق عقل نیم ملت افغانستان ره تو قبضه کدی که عقل کل شدی طبعا که به دیگرها بقدر کافی عقل باقی نمانده بود
اشـــرف غنـــی گوش کو میگن پیش پنج هم پنج و پیش صایب پنج هم پنج
کت مه رنگ بازی نکو که پشیمان میشی ، ما و تو که پوست یکدیگر ره به چرمگری می شناسیم ، مه یک پیشنها د می کنم خوب سرش فکرکو و جوابمه بتی
ده ملیون دالر پول نقد
دو عراده کادیلاک مودل سال
یک شهرک بنام یک خانمت
یک قنسولگری بنام پسرت
بچه خر دیگه چه میخاهی !؟
مرگ میخاهی برو قندوز
محمــد محــقق
او قاق روده بی پدر مره باز هم بازی نتی ، یکدفعه خو مره از آسمان پر ستاره عزت و آبرو بروی بوریای ذلت و حقارت به زمین زده بی آبرو کدی
اشـــرف غنـــی
به سر نواسه خدا قسم اگه دیگه بفکر بازی دادنت باشم
محمــد محــقق
باشه چار روز بعد جوابته میتم ، اول باید همرای خانم هایم مشوره کنم
اشـــرف غنـــی
چرا چار روز نمیشه که با همگی شان یکروز مشوره کنی ؟
محمــد محــقق
نی قاق روده مه مثل تو دیکتاتور نیستم که یک اشپلاق بزنم و همه وزیر ها دسته به سینه حاضر شون ، ده خانه مه فضای دیموکراسی حاکم اس
اشـــرف غنـــی
خی غیرت افغانی کجا شد ؟
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا