خبر و دیدگاه

رئیس جمهور حق میگوید یا سران ائتلاف

قبل از ظهر سه شنبه 20 سرطان 1396 رئیس جمهور اشرف غنی در یک نشست خبری در حضور رسانه‌ها در ارگ ریاست جمهوری ظاهر شد و د مورد مسایل مختلف به خبرنگاران پاسخ گفت.

اخیراً جناب آقای محمد محقق، معاون دوم رییس اجرایی گفته‌است که رییس جمهور افغانستان در جریان جلساتی که برگزار می‌شود چیغ می‌زند و به سخنان کسی گوش نمیدهد اما آقای غنی در همین رابطه با انتقاد شدید به خبرنگاران گفت که امید است پس بیایند که کی چیغ می‌زند.

شما قضاوت کنید کی دسپلین ندارد و آیا دسپلین دولتی این است که اعضای شورای امنیت ملی افغانستان به رسانه‌ها برایند و صحبت کنند آقای اشرف غنی گفت اگر من چیغ می‌زدم باید تا به حال هر حرکت مدنی را توهین می‌کردم فکر میکنم کنایه ای آقای غنی به آقای محقق بر میگردد به صحبت های که زمانی جناب آقای محقق با حضور داشت رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری علیه حرکت مدنی جنبش روشنایی گفته بود در ضمن آنچه را که آقای غنی در مورد اعضای پارلمان میخواست بگوید تنها به یک جمله اکتفا نموده گفت و ضرورت بحث ما با پشتیبانی اعضای شورای ملی این است که یک کود اخلاقی وجود داشته باشد و بس همچنان در مورد این‌که وزیر امور خارجه از استعفای رییس جمهور سخن به میان آورده، محمد اشرف غنی گفت در قانون اساسی به من صلاحیت داده شده وزیران را عزل کنم و هرباری که آدم پیش‌نهاد عملی نداشته باشد، این را به یک وضعیت شخصی بدل نکند.

آقای غنی در پاسخ به پرسشی در مورد چگونه‌گی گفت‌گوهایش با استاد عطا محمد نور والی بلخ گفت که استاد عطا سیاست‌مدار مطرح افغانستان است و امید است به حیث یک سیاست‌مدار مطرح، مسؤولانه رفتار کند. یکی از خبرنگاران از آقای غنی پرسید.

با آنکه جنرال عبدالرشید دوستم هنوز از اتهام اذیت جنسی احمد ایشچی برائت حاصل نکرده، طی سفری به کشور ترکیه رفته‌است. در جواب محمد اشرف غنی به خبرنگاران گفت که در بخش معاون اول مسئلۀ عدلی و قضایی است و ادعا بین دو شخص وجود دارد.

او گفت که آقای دوستم به اجازۀ دادستان کل افغانستان سفر کرده، چون قانون افغانستان واضح است و کسی که مورد شک قرار می‌گیرد اما مریضی اساسی داشته باشدمی‌تواند برود و او به حکم دادستان کل سفر کرده‌است به باور  من نه تنها آقای اشرف غنی بلکه همه شخصیت های مطرح باید بدانند و باور داشته باشند که کشور عزیز ما افغانستان لحظات حساسی را میگذراند. امروز بیش از همیشه وحدت کلمه و وحدت عمل همه ما مهم ترین شرط غلبه ما بر دشمنان سوگند خورده ای مردم افغانستان است دست در دست یکدیگر بدهیم و با هر عقیده و مسلکی که داریم تحت لوای وحدت همدلی بخاطر نجات کشور از بن بست سیاسی  قاطعانه این توطئه های کثیف و ددمنشانه دشمنان مردم افغانستان چه در لباس داعش و چه در لباس دیگری در نطفه خفه کنیم به عقیده من همه مردم افغانستان همدوش و همراه با دیگر نیروهای مدافع ارزش های ملی و انسانی باشند باید تمام هوشیاری خود را به کار گیرند.حرکات شبکه مزدوران پاکستان و کشور های دیگر را  دقیقاً زیر نظر بگیرند بهتر است رهبران حکومت وحدت ملی با یک تفاهم ملی گام بردارند جا طلبی ها خود کامگی  دست زدن به اقدامات خودسرانه خلاف ارزش های ملی اگر از طرف رئیس جمهور باشد یا از طرف دیگری، تشنج را دامن خواهد زد امیدوارم هم جناب رئیس جمهور و هم دوستان دیگر از جملات و کلیمات نا سنجیده و تشنج زا پرهیز کنند. ما به تفاهم ضرورت داریم نه به تقابل جناب رئیس جمهور باید بداند در حال حاضر حفظ آرامش و جلوگیری از تشنج مهم ترین وظایفی است که باید در قدم اول علمبردارش رئیس جمهور و بعد مسئولین دیگر باشد بعضی از نزدیکان و یا مشاورین که در گرد و کنار رئیس جمهور یا رئیس اجرائیه چنبر زده اند بخصوص توطئه گران عناصر ، گروه ها وسازمان های که تاکنون راه کج رفته اند چه طالب چه غالب یکبار دیگر بازهمه را به سوی همدلی و یک جهتی فرا خوانیم. چه چیز تأسف بار تر از این که با استقاده از سیاست غلط رهبران حکومت وحدت ملی مزدوران کشور های بیگانه فرصت یافته اند مردم را در تشخیص عاملین اصلی همه جنایات که در کشور رخ میدهد. به اشتباه بیندازند. تردیدی وجود ندارد که هم آقای غنی و هم همکاران نزدیک با وی بشمول دوستان که تازه ائتلافی را تشکیل داده اند بخوبی میدانند.

اختلاف در طرز و شیوه حکومت داری  در تحليل اوضاع سياسی و پيگيری اهداف متفاوت در تمام کشورها، چه دموکراتيک باشند يا نباشند، امری اجتناب ناپذير و بسيار طبيعی است. چيزی که غير طبيعی است اين است که کسی به ديگری رفتارها يا کارهايی را نسبت دهد که ناشی از توهم است و دور از حقیقت باشد و برای اثبات آن هيچ مدرک موثق و يا هيچ شاهد عينی وجود نداشته باشد چی جناب رئیس جمهور چه اپوزیسیون  غیر مسلح بدون اطلاع حرف زدن و زشت تر نمايی رقبای سياسی و سازمانی فقط بد اخلاقی و يا حق کشی نيست. اين کار نشانه عقب ماندگی فرهنگی هم هست. اين کار سد راه آزادی است .من شخصاً شواهدی در دست ندارم که کسی را متهم کنم که به خاطر تسويه حساب سياسی داری عالمانه، عامدانه و ظالمانه، شک و شبهه پراکنی می کند به کمک تجربه زندگی و با شناختی که تا همين جا از منش بعضی از رهبران بشمول آقای رئیس جمهور دارند و یک روز قهر مینمایند و روز دیگری در پهلوی یکدیگر بخاطر منافع مشخص گام بر میدارند . تا هنوز ائتلاف که در ترکیه صورت گرفته از سه نفر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور جناب آقای محمد محقق معاون دوم رئیس اجرائیه و استاد عطا محمد نور والی بلخ از  دیگر تنظیم و یا شخصیت مستقل دیگری که شامل این ائتلاف باشد ذکری به میان نیامده  فراموش نشود.

این سه مرد قدرتمند شمال در زمان حاکمیت ۱۴ ساله آقای  حامد کرزی پایگاه وسیع مردمی برای خود ایجاد کرده و تبدیل به پایه‌های حکومت گردیدند و در چندین انتخابات ریاست جمهوری گذشته به‌عنوان تعیین کنندگان رهبران آینده سیاسی دولت افغانستان نقش موثری بازی کرده اند. آقایان عطا محمد نور ، جنرال دوستم و محمد محقق در این مدت بار ها ائتلاف و اتحاد کردند و اختلاف نیز با هم داشتند زمانی در آخرین ائتلاف در کنار آقای احمد ضیا مسعود در قالب “ائتلاف انتخاباتی” ظاهر شدند؛ ائتلافی که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ از هم پاشید و هر یک به راه جداگانه‌ای رفتند.

اما آن ائتلاف‌های ناپایدار در دوران کسی رقم می‌خورد که به شکست ائتلاف‌ها و بازی بزرگ شهرت دارد؛ آقای کرزی رییس جمهور قبلی افغانستان. یکی از موفق‌ترین بازیگران سیاسی افغانستان پنداشته می‌شود که در دوران او هیچگاهی به لحاظ درونی دولتش با بحران سیاسی ناشی از مخالفت‌ها و ائتلاف‌های بزرگ سیاست‌مداران رقیبش مواجه نشده بود. اما آقای اشرف غنی متاسفانه این هنر را ندارد در روز ها و ماه های اول حکومت وحدت ملی جنرال صاحب دوستم و آقای محقق هیچ نوع مخالفتی با آقای رئیس جمهور اشرف غنی نداشته اند اما از چندی بدینسو اختلافات تعدادی از سیاسیون و مهره های قدرت با آقای اشرف غنی بر سر نوع مدیریت قدرت بالا گرفته. شیوه مدیریت آقای غنی در زمان وزارت مالیه شان و ریاست دانشگاه کابل نیز حاشیه‌های فراوان‌تر از متن داشت. همین امر، در زمان ریاست جمهوری او بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد و اکنون کار تا جایی رسیده که مدیران ارشد قدرت سیاسی افغانستان به‌عنوان شرکای رییس جمهور در مقابل او قدعلم کرده و از آنچه که انحصارگرایی و خود کامگی او می‌نامند، به ستوه آمده‌اند. در ظاهر این سه مقام ارشد حکومت وحدت ملی از نفوذ داعش در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که باید روند سرکوب این نیروهای به تعبیر آن‌ها “خون آشام” در سرتاسر این کشور سرعت یابد و پیش از آن‌که دامنه نفوذ آنان گسترده شود، در نطفه خنثا شوند. اما به باور نویسنده  بحث‌های این رهبران فراتر از مشکلات امنیتی در کابل و شمال افغانستان بوده است. سه رهبر هریک از نداشتن صلاحیت در حکومت وحدت ملی شاکی اند و می‌گویند سهم آن‌چنانی که باید، در حکومت ندارند. قبلاً عطا محمد نور در مذاکراتی با ارگ ریاست جمهوری خواستار گرفتن سهم بیشتر برای حزب جمعیت اسلامی افغانستان شده و جنرال دوستم نیز بارها از نداشتن صلاحیت سخن زده بود. در این میان اما محمد محقق به تازگی سکوتش را شکسته و از نزدیک شدن حکومت وحدت ملی به مرز فروپاشی سخن می‌زند.

با توجه به آنچه گفته شد حکومت اشرف غنی در کنار مخالفت‌های پیشین از طرف گروه‌های خارج از حکومت وحدت ملی، با رویارویی طیف بزرگ قدرتمند دیگر در درون حکومت مواجه شده است. پیش از این جنبش روشنایی  در برابر آنچه که تعبیض می‌نامند شکل گرفته و چالش بزرگ اشرف غنی در داخل و خارج از افغانستان بوده است. نیروهای دیگر نظیر شورای حراست و ثبات جبهه نوین که مردان قدرتمند افغان آن را ایجاد و اداره می‌کنند نیز در کنار شماری دیگر از جبهات سیاسی  در مخالفت با آقای غنی و تیم او در حکومت وحدت ملی قرار داشته‌اند.

این وضعیت همزمان با شورشگری روز افزون  در سراسر افغانستان شکل گرفته که در آن حدود بیست گروه تروریستی دخیل می‌باشند. با توجه به وخامت اوضاع امنیتی و نارضایتی‌های شکل گرفته ناشی از این وضعیت در درون شهروندان افغان، که برآیند آن در تازه‌ترین مورد جنبش رستا خیز   تغییر می‌باشد، اکنون به نظر می‌رسد در کنار بحران ناامنی، وضعیت وخیم‌تری که حکایت از شکنندگی گسترده در کابل دارد شکل گرفته است درحالی که نارضایتی‌های گسترده از مدیریت سیاسی آقای اشرف غنی تا سرحد قدرتمندترین پایه‌های این حکومت پیش رفته، این در حالیست که آقای رییس جمهور اشرف غنی ارگ ریاست جمهوری را مکان مردم‌سالاری و خانه مشترک مردم خوانده و می‌گوید ارگ جای استبداد نیست. آقای غنی در دیدار به شماری از استادان دانشگاه و دانشجویان   گفته است “افغانستان به تقسیم آباد نمی‌شود بلکه به وحدت ساخته می‌شود زیرا این کشور واحد و خانه مشترک همه افغان‌ها است و عزت ما در اتحاد و مساوات هر افغان است.”

رییس جمهور افغانستان در این دیدار تاکید کرده که “از بحران بیرون می‌شویم و این افغان‌ها هستند که به همت خود، درد را به فرصت بدل کردند. امیداوارم  چنین شود نه طور دیگری .

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا