خبر و دیدگاه

راکــتیار خــدا را به گــریه بیــاورد

.خــداوندگــار از اســتماع ســخنان راکــتیار اول قهــه قهــه بخــندید و بعــد شــروع به گــریســتن کــرد
!منــاجــات به درگــاه قــاضــی الحــاجــات
الهــی تو را ســپاســگذارم کــه در مقــابل هیــچ دشــمنی ســر خــم نکــرده و تســلیم نشــدم و با هیــچ حکــومــت مفســد و دســت نشــانده کنــار نیــامــدم
الهی تو را سپاسگذارم که مرا توفیق کسب نام نیک در جوانی عطا فرمودی و مانند خیلی جوانان هم و سن و سالم مرا آغشته به فساد های اخلاقی چون کاغذپران بازی ، کفتر بازی و لولک دوانی نکردی
الهی تو را سپاسگذارم که بمن چنان سیرت نیکو و قلب روف عنایت فرمودی که در طول عمرم به مورچه ای هم آزار نرساندم و مانند دیگر جوانان به اذیت و آزار دختران دختران مکتب مبادرت نورزیدم و یا مانند بعض جوانان پست فطرت بروی دختران تیزاب نپاشیدم
الهی تو را سپاسگذارم که مرا چنان اخلاق نیکو ، قلب بزرگ و وجدان بیدار عطا فرمودی که حتی به نظریات مخالفین سیاسی ام به دید احترام نگریسته و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر به دشمنی ، خصومت و حتی توطئه و ترور علیه مخالفینم نپرداختم
الهی تو را سپاسگذارم که مرا چنان قدرت و نیروی خارق العاده بخشیدی که شهر ها آباد کردم و شهر ویرانه کابل را با کلبه های گلینش به گلستان منطقه و دوبی دوم تبدیل کردم و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر به تخریب و ویرانی شهر زیبای کابل نپرداختم
الهی تو را سپاسگذارم که دستانم را مانند دیگران به خون هموطنانم آلوده نکردی و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر مرا شریک جرم انفجار و انتحار و قتل عام منطقه شاه شهید کابل نگشتاندی
الهی تو را سپاسگذارم که بمن توفیق عنایت فرمودی تا استقلال فکری ، عقیدتی و سیاسی ام را در طول مبازرات سیاسی حفظ نموده و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر حلقه غلامی سازمان جاسوسی پاکستان آی اس آی را بگوش نکردم
الهی تو را سپاسگذارم که بمن توفیق عنایت فرمودی تا استقلال فکری ، عقیدتی و سیاسی ام را در طول مبازرات سیاسی حفظ نموده و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر زیر دهل داعش نرقصیده و به ابوبکر البغدادی این ابرقاتل فرزندان مسلمان بیعت نکردم
الهی تو را سپاسگذارم که بمن توفیق استقامت و پایداری عنایت فرمودی که تا بیرون شدن آخرین سرباز خارجی به کابل باز نگشته و شاهد حکمروایی کفر در قلمرو اسلام نگردیدم
الهی تو را سپاسگذارم که مرا همیش با عزت و سربلند نگهداشته و مجبور به دستبوسی بی بی گل مسیحی و اقتدای نماز در پشت شوهر مرتد او نکردی
و خداوندگار از استماع سخنان وی اول قهه قهه بخندید و بعد شروع به گریستن کرد
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا