طنز

ائتــلاف گــوینــدگــان ســه زبان در انقــره

ائتـلاف جـبری گـوینـدگـان سـه زبان در انقـره پایه هـای سـلطنت مطلقـه اشـرف غنـی را به لـرزه درآورد.
ائتلاف گویندگان سه زبان که از تیکه داران سه قوم بزرگ افغانستان تشکیل میگردد در حقیقت صحبت از اوج ایثار و فداکاری این سه شخصیت بزرگ سیاسی و قومی دارد چونکه ایشان برای فقط از برای رضای خدا و صرف انگیزه خدمت به ملت رنجدیده افغانستان از همه مقام و منزلت دولتی و جاه و مال دنیوی چشم پوشی کرده و با هم پیمان بسته و سوگند یاد کردند که تا بدست آوردن حقوق حقه ملت دست از مبارزه برحق شان برندارند.
ایشان خواست های بر حق ملت را از حکومت وحدت ملی چنین بیان داشتند :
جــنرال دوســتم :
من از حکومت وحدت ملی فقط سه خواست دارم :
خـواسـت اول :
دولت باید شخص احمد ایشچی را در ارگ ریاست جمهوری در حضور همه بزرگان ، متنفذین و ریش سفیدان کشور فراخوانده و همانطوریکه خودش ادعا کرده بود از دستانش حنیف اتمر و از پاهایش داکتر صایب اشرف غنی و از سرش آغای ستانکزی محکم گرفته و تنبانش را حامد کرزی از تنش بیرون کند و بقیه کار را من خودم انجام خواهم داد.
خـواسـت دوم :
حکومت وحدت ملی باید زمینه بازگشت محترمانه معاون اول ریاست جمهوری را در دفتر کارش فراهم کرده و خساراتیکه درین مدت به ایشان و کارمندان دفتر شان وارد شده بدون قید و شرط جبران نماید.
خـواسـت سـوم :
حکومت وحدت ملی باید ضمانت مصونیت دارایی های منقول و غیر منقول معاون اول ریاست جمهوری را در داخل و خارج کشور کرده و این تعهدنامه توسط مجامع بین المللی و سفارت امریکا تصدیق گردد.
عطــا محــمد نــور :
من هم از حکومت وحدت ملی فقط سه خواست دارم :
خـواسـت اول :
حکومت وحدت ملی باید مانند سابق به روابط دوستانه و ذات البینی میان حکومت کابل و حکومت بلخ احترام گذاشته و از دخالت در امور داخلی دیگران بپرهیزد.
خـواسـت دوم :
حکومت وحدت ملی جهت حفظ و تداوم مناسبات دوستانه میان حکومت کابل و حکومت بلخ باید شخص داکتر عبدالله را که دیگر اعتباری در میان ملت برایش باقی نمانده با شخص مورد نظر و مورد اعتماد حکومت بلخ معاوضه کند.
خـواسـت سـوم :
حکومت وحدت ملی باید ضمانت مصونیت دارایی های منقول و غیر منقول والی ولایت بلخ و حکمران سمت شمال را در داخل و خارج کشور کرده و این تعهدنامه توسط مجامع بین المللی و سفارت امریکا تصدیق گردد.
حــاجی محــمد محــقق :
من هم مانند دو دوست دیگر از حکومت وحدت ملی فقط سه خواست دارم :
خـواسـت اول :
حکومت وحدت ملی که در حقیقت مسول فروریختن ستاره های بختم از بلندای آسمان سیاست قومی بروی زمین و بالای بوریای حقارت و بی اعتباری است باید دوباره در جبران و ترمیم آن بزل مساعی به خرچ دهد.
خـواسـت دوم :
حکومت وحدت ملی جهت حفظ و تداوم مناسبات دوستانه میان حزب وحدت اسلامی افغانستان و حکومت وحدت ملی باید شخص عبدالکریم خلیلی را که دیگر اعتباری در میان ملت برایش باقی نمانده با شخص مورد نظر و مورد اعتماد حزب وحدت اسلامی افغانستان معاوضه کند.
خـواسـت سـوم :
حکومت وحدت ملی باید ضمانت مصونیت دارایی های منقول و غیر منقول معاون دوم ریاست اجرائیه را در داخل و خارج کشور کرده و این تعهدنامه توسط مجامع بین المللی و سفارت امریکا تصدیق گردد.
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا