خبر و دیدگاه

اتمر قهرمان سید منصورنادری است، نه قهرمان همه اسماعیلیان افغانستان

سید منصور نادری رئیس حزب پیوند ملی و یکی از سهم‌داران حکومت وحدت ملی، در یک نشست خبری امروز(چهارشنبه19جوزا) از آقای حنیف اتمر به عنوان چهره مورد اعتماد و کارکن در حکومت یاد کرد و تاکید کرد” حضور آقای اتمر در حکومت فعلی یک غنمت است.”

آقای نادری این سخنان را به نماینده‌گی از اسماعیلیان افغانستان اظهارات داشت. ظاهرأ پیام سخنان او در مخالفت با خواست‌های برحق معترضان جنبش رستاخیز تغییر بود.  یکی از خواست‌های اصلی معترضان جنبش رساخیزتغییر، برکناری آقای حنیف اتمر ریاست شورای امنیت ملی ریاست جمهوری است.

در رویدادهای تروریستی دوهفتۀ پسین در کابل، حدود 30 تن از اسماعیلیان شهید شدند و نزدیک به 25 نفر زخمی دیگر نیز زخمی شده اند. آقای نادری نیز این موضوع را در صحبت‌های خود یاد کرد، اما همچنان به نماینده‌گی از اسماعیلیان افغانستان، به حمایت نظام کنونی تاکید کرد.

حمایت آقای نادری از آقای حنیف اتمر به نماینده‌گی از اسماعیلیان افغانستان، واکنش‌های تند را در شبکه‌های اجتماعی همراه شد.

هم اکنون در کمپ‌های دادخواهی جنبش رستاخیزتغییر ده‌ها تن از جوانان و فعالان مدنی امساعیلیه در کنار شهروندان معترض حضور دارند و همچنان صدها تن از فعالان اسماعیلی درشبکه‌های اجتماعی نیزهم‌صدا با اعتراضات برحق شهروندان کشور، دارند تامین عدالت را فریاد می‌زنند.  

استفاده‌های ابزاری از دین، مذهب، قوم و زبان در افغانستان داستانش دراز و پرپیچ و‌خم است. حد اقل در طی چهل سال پسین تکه‌داران دین، مذهب و قوم از این “پدیده‌ها” مهره ساخته و بازی‌شطرنج خود را به پیش برده اند.

آقای نادری یکی از شطرنج بازان ماهر در آشفته بازار”سیاه” سیاست، افغانستان به شمار می‌رود. او همواره به نام رهبر یک فرقه مذهبی وارد بازار سیاست شده و با دادن آمار مشخص “جمعیت اسماعلیه” به عنوان مریدان “سرسپرده” ازجانب مقابل سهم‌خانواده‌گی خود را گرفته است.  

آقای نادری از خلآ سیاسی و پراگنده‌گی که در میان جماعت اسماعیلیه افغانستان وجود دارد به عنوان یک فرصت استفاده کرده و خود را نماینده‌ اسماعیلیان افغانستان جا زده است، در حالی که بیشتر از 80 درصد اسماعیلیان این کشور آقای نادری به عنوان رهبر نمی‌شناسند و هیچ اجماعی هم در مورد این که آقای نادری رهبر آنان باشد حتا به سطح یک ولسوالی تاکنون برگزار نشده است.  

آقای نادری در دو دور انتخابات ریاست جمهوری از ادرس اسماعیلیان افغانستان با حامدکرزی وارد معامله شد و از یکی حامیان اصلی حکومت کرزی نیز بود. او سهم خانواده‌گی اش را با حساب و کتاب شفاف” 2+2=4″ از آقای کرزی گرفته بود و نیم‌ نگاهی هم در 13 سال حکومت آقای کرزی به وضعیت زنده‌گی اسماعیلیان نداشت. اوعین معامله را در دوران کارزارهای انتخاباتی با آقای اشرف محمد اشرف غنی نیز امضأ کرد و امروز نیز حدود 35 تن از اعضای خانواده و نزدیکانش را در بلند ترین پست‌های دولتی به‌شمول سفارت‌خانه‌های افغانستان خارج از کشور، جا به‌جا کرده است.

محرومیتی را که اسماعیلیان افغانستان به خصوص آن تعداد از جماعتی که در مناطق دور دست کشور زنده‌گی می‌کنند، در دونیم‌سال حکومت وحدت ملی کشیده اند، موارد اندکی آن رسانه‌یی شده است. اما آقای نادری از نام این جماعت محروم خود و خانواده اش از کندو “زنبورهای زهر دار سیاسی” ” انگبین” می‌خورند.  

بیشتر جوانان اسماعیلیه امروز بیکار اند و تعدادی زیادی از دانش‌آموخته‌گان این جماعت از مجبوریت در ارتش کشور وظیفه اجرأ می‌کنند. در یک سال گذشته بیشتر ا150 جوان اسماعیلیه تنها از چند ولسوالی ولایت بدخشان در صفوف نیروهای امنیتی کشور شهید شده اند.

حمایت امروز آقای سید منصور نادری از محمد حنیف اتمر و “غنمت شمردن” او در چهارچوب نظام کنونی، اظهارات “شخص شخیص” خودشان است و مزه “عسلی” است که از هر روز دارند از کندو حکومت وحدت ملی می‌چشند، اما ده‌ها تن از جوانان جماعت اسماعیلی هم اکنون در جمع سایر شهروندان کشور در خیمه‌ها داد خواهی نشسته اند و خواهان تامین عدالت اجتماعی در کشور هستند.  

مخالفت آقای سید منصور نادری به هیچ عنوان مخالفت جماعت اسماعیلیه افغانستان را بازتاب نمی‌دهد و هزاران تن از پیروان مذهب اسماعیلیه با شهروندان معترض و دادخواهان جنبش رستاخیزتغییر، عدالت را هم‌‌سان فریاد می‌زنند.  

لحظاتی پس از نشست خبری آقای نادری ده‌ها تن از فعالان شبکه‌های اجتماعی در مورد حمایت او از آقای اتمر و مخالفت با خواست‌های جنبش رستاخیزتغییر، واکنش نشان داده و تاکید کرده اند؛ “سید منصور نادری رهبر اسماعیلیان افغانستان نیست و حرف‌هایش به هیچ عنوان، نمی‌تواند به نماینده‌گی از دیدگاه همه اسماعیلیان افغانستان باشد.”

 عبدال‌غفار نظری یکی از جوانان اسماعیلیه و از فعالان رسانه‌های اجتماعی در صفحۀ فیس بوک خود نوشته است: “سهم خانواده سید منصور نادری در نظام کنونی حکومت وحدت ملی 133 تن از اعضای خانواده اش که (حق مردم اسماعیلیان افغانستان است) را  گرفته است، موقف گیری سید منصور نادری در مقابل جنبش رستاخیز؛ موقف اسماعیلیان افغانستان نبوده بلکه موقف خانواده سید منصورنادری و حزب پیوند ملی است.  مردم اسماعیلیان افغانستان هیچ‌گونه تضاد با اقوام و جنبش‌های دموکرات نداشته و هیچ‌گاهی یک خانواده؛ نماینده گی از یک جمعی برزگ کشور کرده نمی‎تواند.”

قربان مشفق یکی دیگر از فعالان مدنی در صفحه فیس بوک خود تصویری از آقای نادری را گذاشته و در زیر آن نوشته است:” سال‌های درازیست با استفاده از نام مذهب و دین، بازار معاملات سیاسی گرم و دربار باشکوه دارد. او سال هاست به نام رهبر مذهبی؛ بالای گرده های جمعی از آدم های این ملک سوار است. در واقع نه تنها رهبر نیست، بلکه غده سرطانی است که جسم و روح بخشی از جماعت آزاده این کشور را می آزارد.”

سیدن منصور نادری در پهلوی این که یک حزب سیاسی به نام پیوند ملی دارد، شورای را زیر نام ” شواری مردمی اسماعیلیان افغانستان” نیز ایجاد کرده و از طریق این شورا هر ازگاهی نفوذش را به رخ طرف‌ها در داد ستدهای سیاسی می‌کشد.  

این شورا که مصرف آن را آقای نادری می‌پردازد بیشتر از آن که یک نهاد مردمی باشد، یک نهاد سمبولیک است که حتا ده درصد اسماعیلیان کابل پایتخت عضویت آن را ندارند.  

سید منصور نادری پس از تحولات جدید در افغانستان نفوذ خود در میان جماعت اسماعیلیه را نسبت به گذشته به مراتب از دست داده و بیشتر به عنوان یک مهره “سوخته” در بازار سیاسی از او یاد می‌کنند. پس از آن که نماینده‌گی  دفتر کریم آقاخان رهبر اسماعیلیان جهان در افغانستان ایجاد شد و دفترهای مدد رسان او در ولایت‌های افغانستان فعالیت‌های بشر دوستانه خود را آغاز کرد، آقای نادری به فعالیت نهادها مدد رسان آقا خان مخالفت شدید داشت.

او در برخی ولایت‌های شمال کشور از جمله ولایت بغلان، برنامه‌های موازی را با برنامه‌های نهادها مدد رسان کریم آقا خان ایجاد کرد و  در برخی موارد جماعت اسماعیلیه را به مخالفت علیه فعالیت‌های این نهادها نیزتشویق می‌کرد.

تجربه ثابت ساخته که آقای سید منصور نادری تنها به خاطر تامین منافع خانواده‌گی اش از هر فرصتی استفاده کرده و با نام مذهب و جماعت اسماعیلیه وارد داد و ستدهای سیاسی شده و از این آدرس نیز همواره از دولت مردان و حکومت‌ها ” باج گیری” کرده است.  

او افزون بر جا به جاسازی اعضای خانواده و نزدیکانش در دولت، قرار دادهای کلان دولتی را نیز در بخش‌های مختلف به شرکت‌های خود که بیشتر فرزندانش مسوولیت اجرایی این شرکت‌ها را دارند گرفته و میلیون‌ها دالر از این  آدرس‌ها نیز به جیب زده است.

دامنۀ تجارت سیاسی آقای نادری تنها در چهارچوب حکومت افغانستان خلاصه نمی‌شود، زیر نام‌های گوناگون از جمله، مسایل حقوق بشری و حقوق زن  و و و برخی از نزدیکان او از کشورهای خارجی و سفارت‌خانه‌های کشورهای خارج در کابل میلیون‌ها دالر کمایی کرده اند.  

در پهلوی این‌ها گزارش‌های وجود دارد که آقای نادری سالانه میلیون‌ها دالر از جماعت اسماعیلیه در کشورهای خارج به نام کمک‌ به اسماعیلیان افغانستان پول جمع آوری می‌کند و در برخی کشورها نیز تحت همین نام صندوق دارد.  

او نیز سالانه ده‌ها تن از اعضای خانواده و نزدیکان و اقارب خود را از سهم اسماعیلیان افغانستان به کشورهای مختلف به بورسیه می‌فریستد وانتخاب و معرفی کسانی که شامل بوسیه‌ها شوند از زیر قلم یکی از نزدیکانش باید بگذرد.  

در حال حاضر نهاد رسمی که از جماعت اسماعیلیه در افغانستان می‌تواند نماینده‌گی کند، دفتر کنسلی کریم آقا خان رهبر اسماعیلیان جهان است. این نهاد افزون بر این که دفتر اصلی آن در کابل پایتخت است، در تمامی ولایت‌های که جماعت اسماعیلیه زنده‌گی دارند، دفترهای ساحویی و تشکیلات منظم دارد وهمچنان مصارف تمامی جماعت‌های اسماعیلیان را می‌پردازد.

در موجودیت دفتر کنسل کریم آقای خان که  جایگاه سفارت خارجی را دارد و در هماهنگی با دولت افغانستان فعالیت دارد، دیگر جای برای رهبر تراشی از آدرس اسماعیلیان برای آقای سید منصور نادری وجود ندارد و بهتر است، فعالیت‌های سیاسی خود را که به عنوان یک شهروند این کشورحق مسلم شان است، تنها از آدرس حزب سیاسی شان ادامه دهند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا