خانه » خبر و دیدگاه » قتل بیرحمانه‌ میرویس جلیل، خبرنگار بی‌بی‌سی از سوی گلبدین حکمتیار
گلبدین حکمتیار، میرویس جلیل، خبرنگار بی‌بی‌سی را بیرحمانه بقتل رساند

قتل بیرحمانه‌ میرویس جلیل، خبرنگار بی‌بی‌سی از سوی گلبدین حکمتیار

گزارشى را كه هفته نامه كابل در سال ١٣٧٣ بعد از شهادت ميرويس جليل به نشر سپرده بود، خدمت تان تقديم ميدارم. اين گزارش كه شامل مصاحبه با خبرنگاران بى‌بى‌سى و پدر ميرويس جليل است، ميتواند بحيث يكى از اسناد معتبر بر عليه عاملين شناخته شده قتل او و ساير قلم به دستان مبارز، استفاده شود.

هفته نامه كابل
سال دوم
شماره ١٣/شماره پياپى ٥٩
شنبه ١٥ اسد ١٣٧٣ برابر با ٦ اگست ١٩٩٤

پيام ژورناليستان هفته نامه كابل:
… و ميرويس به قتل رسيد.
اين واقعيت دردناكى ست كه بايد پذيرفت. شهادت ميرويس سواى اينكه ضايعه ايست دردناك براى جامعه روشنفكرى افغانستان، زنگ خطرى است كه فراسوى گوش هاى ژورناليستان نواخته مى شود. اين واقعيت نماد فرو ريختن مصئوونيت نسبى قبلى عرصه فعاليت ژورناليستان كشور است. عرصه اى كه بنابر دهشت افگنى عده اى سلاح به دستِ غير مسئوول تنگ و محدود شده ميرود.
اداره هفته نامه كابل ضمن ابراز تسليت به بازماندگان ميرويس جليل و ملت افغانستان صدا بر مى دارد:
انجمن بين المللى ژورناليستان!
جامعه جهانى!
راهيان اسلام!
مبارزين حقوق بشر!

درد ناشى از مرگ غير قابل تحمل هم مسلك خويش را غمگنانه متحمل شديم . اما اگر در قبال چنين حادثه اى مسئوليتى را متوجه خويش مى انگاريم ، نبايد گذاشت دست افراد بى همه چيز سلاح به دست ، خون علم داران قلم و انديشه را بريزد و گلوى بيانگران حقيقت را بفشارد. به دفاع از حقوق « ميرويس ها» فرياد برآريد. سايه ى سياه دهشت را از حريم آزاد سخن و حقيقت بزداييد.

ميرويس جليل ژورناليست ٢٥٥ ساله اى كه با استعداد شگرف در زمينه ى ژورناليزم چيره دست و با اقتدار بود، به روز جمعه ٧ اسد ١٣٧٣ پس از مصاحبه با گلبدين حكمتيار هنگام بازگشت به جانب كابل توسط افراد مسلح در حوزه ى تحت تسلط نيرو هاى حزب اسلامى ربوده شده و بعدن جسد آغشته به خون او از ناحيه چلستون شهر كابل به دست آمد.

طبق اعلام راديوى كابل وى به دستور مستقيم گلبدين حكمتيار كشته شده است. حزب اسلامى در اعلاميه اى كه در شهر پشاور منتشر نمود،ادعا كرد كه مرگ ميرويس جليل به دستور اعضاى پيشين خاد و در همكارى با نيرو هاى دولتى صورت پذيرفته است .

سوزى پرايس خبرنگار بى بى سى و دوست نزديك ميرويس جليل مى گويد: ميرويس جليل از پر كارترين و مستعدترين خبرنگاران افغانستان بود. با وجودى كه روز تعطيل وى بود، حاضر شد تا با خبرنگار ايتالوى براى گفتگو با حكمتيار عازم مقر او گردد. هنگام بازگشت افراد مسلح موتر حامل آنها را متوقف نموده ، به خبرنگار ايتاليايى و راننده اجازه ادامه سفر داده مى شود، ولى ميرويس جليل را با خود مى برند. فرداى آن روز جسد وى در حاليكه بيشتر از بيست گلوله به آن شليك شده بود، در همان حوالى پيدا مى شود.

ويليام ريد خبرنگار بى بى سى در افغانستان اظهار نمود كه ميرويس دايماً به دنبال آخرين و داغ ترين خبر به اطراف كابل و نقاط ديگر افغانستان مى شتافت . اما طرف هاى درگير هميشه از آنچه كه مى شنوند ، راضى نيستند؛ و بار ها ميرويس را با وجود تلاش و سخت كوشى اش مورد انتقاد قرار داده بودند.

ميرويس جليل با خانواده اش بعد از اشغال افغانستان به وسيله نيرو هاى شوروى به پشاور پناهنده شد. او مرتب در سفر هاى مخفى خبرنگاران به داخل افغانستان به منظور ديدار با سران مجاهدين ، آنها را همراهى مى نمود.

داكتر عبدالمجيد جليل پدر ميرويس جليل اظهار داشت : ميرويس به موضوعات مربوط به افغانستان دلچسپى خاص نشان مى داد. همواره با خبرنگاران داخلى و خارجى به تماس بود، تا بالاخره به افغانستان رفت و در آنجا توسط بى بى سى جذب شد. از دو سال بدينسو براى بى بى سى اجرأى وظيفه مى نمود. تا اينكه در راه يك هدف بزرگ جان خود را داد.

باقر معين رئيس بخش فارسى بى بى سى در مورد وى مى گويد: ميرويس جليل بى طرفى خود را بين گروه هاى تنظيمى متخاصم حفظ مى نمود. كشته شدن او با اين وضعيت بوسيله هر گروهى كه صورت پذيرفته باشد، ضايعه ايست جبران ناپذير براى دنياى ژورناليزم.

خبرنگاران هفته نامه كابل نير با تأسف روان ميرويس جليل را شاد و يادش را گرامى مى دارند.

پاسخ بدهید

ابراز نظر

Your email address will not be published.

ارسال

Copyright © Jawedan.com