خبر و دیدگاه

این در خت دیگر سبز نمیشود

درخت اگر موریانه خورد دیگر از خیرش بگذر. نه ثمر دارد ونه هم سایه ونه چوبش قابل استفاده است. اگر باشد هم فقط به بخاری نه ستون و دروازه. برگ هایش طعمه حشره ها وتنه اش شرحه شرحه وسوراخ سوراخ است طوریکه دیگر به هیچ کار نیاید. درختیکه تنه اش موریانه خورد در زیر سایه برگ ها وشاخته هایش کس نمی نشیند از برگ وبارش خلق الله را سودی نیست وچوب تنه اش به هیچ دردی نمیخورد نه کلکین میشود ونه دروازه ونه هم ستون تنو مندی برای نگهداری سقفی خانه. درست مانند نظام  سیاسی افغانستان که تنه اش اصلا موریانه دارد وموریانه ها در تمام شاخته هایش رخنه کرده در کا بینه در پارلمان در شورای عالی صلح در شورای علماء در ارگانهای حساس امینتی. اعتماد واطمینان  از بین صفوف نیرو های امنیتی رخت بسته و سائر ارگان ها از اثر فساد مالی متعفن وتهوع آور شده. در چنین حالتی تحول ودگر گونی از واجبات زمان است والا آفت فراگیر موریا نه از تنه به زمین ریخته همه را مبتلا میسازد. پس چه باید کرد.؟

از ستون پنجم تا موریانه: در سال های گذشته برای تصفیه وپاک کاری نظام از افراد مضر پاک کاری ستون پنجم توصیه میشد تا جلو رشد افراد نفوذی در داخل نظام گرفته شود. هر چند اصطلاح ستون پنجم را بر حسب عرف سیاسی استفاده میکردیم اما ستون های اصلی نظام هم در خدمت بیگانه بود لذا کار برد ستون پنجم در ساختار نظام افغانستان چندان کار برد مناسب نیست، چون ستون تا چهارم همه همان خصلت ستون پنجم را دارند که به تکیه دادن پنجم اصلا نیازی نیست. طوریکه در مقدمه گفتم با آنکه ستون ها از ما نیست این ستونها از درخت پوده وگندیده است که تمام شاخه وتنه اش را موریانه زده، موریانه درخت به سختی قابل معالجه است. اگر یک ستون میبود با تمرکز توجه به یک نقطه میشد آنرا منحیث وسیله اضافی دور کرد ویا با زور راستش ساخت اما موریانه که که طور آنی پوست را از تنه جدا میکند وقلب تنه را میشکافد دیگر قابل معالجه نیست. پس چه باید کرد؟ دوای ضد موریانه چه است؟ این دوای فشاری هم بدست کسانیست که موریانه هارا رها ساخته اند ما به سادگی از شر آن خلاص شده نمیتوانیم جزء اینکه از تجربه بزرگان خود استفاده کنیم.

علاج موریانه چیست؟: موریانه به روش مدرن معالجه نمیشود چون این مرض خیلی ابتدائی وقدیمی است ودر گذشته ها وقتیکه یکدرخت از اثر موریانه بار وبرگش را از دست میداد و از بین تنه اش آرد چوب بیرون میشد بزرگان از نوازش وتر بیه درخت دست میکشیدند ومیگفتند تنه این درخت را تیزی تبر لایق وبعدا بالای قسمت بریده شده یک مقدار گل وخاک می انداختند تا شاخه از نو سبز شود. برای معالجه حکومت فعلی هم چاره جزء این نیست. باید این بنیاد بی بنیاد را از هم برید وخورد ساخت تاشاخه های آن دوباره جوانه زنند. این تنها موریا نه تنه نیست که شاخه همه به مرض مبتلا اند شما شاهد اختلاس اموال ودارالئی های عامه هستید. شما می بنید پول های افغانستان بنام کهنه ومندرس خشت های فابریکه خشت اوختیف را پخته میسازد. چون می بتینید که قاچاق مواد مخدر قاچاق وفروش سلاح مهمات،اختلاس در بانک ها در قرارد های توسعوی درمحاکم در توزیع زمین وخانه ودر دادن جواز به مؤسسات صحی وتعلیمی در در پروسه صلح در تقرر افراد ملکی ونظامی همه مواردی اند که سال ها علیه شان مبارزه بی نتیجه ادامه داشته لذا این بنیاد باید فرو ریزد والا قابل اصلاح نیست.

نمونه های خطر ناک موریانه: باز هم به رفتگان قول اردوی شاهین دعای خیر میکنم وبباز ماندگان صبر واستقامت آرزو میکنم. وادامه میدهم که  حمله به شفاخانه چهار صد بستر کار افراد نفوذی موریانه گونه بوده است که در بین ارگانهای امنیتی نفوذ کرده بودند به همین تر تیب فاجعه هولناک قل اردوی 209 شاهین حکایت ازین دارد که هیچ شاخه امن نیست ودشمن در تمام جا ها نفوذ کرده است. این حوادث با استعفا وبر طرفی مسئولین امکان پذیر نیست. چون موریانه ها کم نیستند شما شاهد خواهید بود که یکی بد تر از قبیلی درین پست تکیه زند. سال هاست که ما این درد را فریاد می زنیم اما تیم استبدادی حاکمیت تنها افرادما حول خودرا میشناسد از سائر مردم افغانستان هیچ شنا ختی ندارد. شما فکر کنید در همین نظام کدام فرد مؤثر ومفید است که زمام امور را به آن داد؟ همه چاپلوس اجنبی اند وحتی از همسایه ها بخاطر ادامه  ویرانی پول میگیرند. در کشوریکه از رئیس جمهور شروع تا کراچی دار آن از طرف استخبارات خارجی تمویل شود امیدی به اینده هست ؟ جواب : نه خیر. لذا مشکل ما فقط با یک قیام وزدن سیلی به دهان کج استبداد قابل حل است وبس. رهبران حکومت وحدت ملی ماتم ملی اعلان میکنند واین حملات را بزدلانه میگویند در حالیکه حمله بالای بزرگترین مراکز نظامی بزدلانه نیست اینها عادت دارد همه مسائل را عادی جلوه دهند که خداوند نابود شان کند.

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا