خبر و دیدگاه

افغانستان میدان بازی قدرتها

 

خوانندگان محترم ودوستان گرامی در جریان اند که از یک سال بدینسو ولادیمیر بوتین رئیس جمهور روسیه با تا مین ارتباط با طالبان قوامدار ریاست کمیسیون صلح است که سه ماه قبل نشست سه جانبه بین روسیه وچین وپاکستان در جهت یافتن فور مول صلح بین حکومت افغانستان وطالبان رائی زنی کردند وحالا این پروسه قدری انکشاف کرده ونام نشست را گذاشتند نشست صلح شش جانبه واحتمالا در آینده ها با ظریب دو دوازده جانبه تا همه جانبه انکشاف پیدا کند تحلیل وموشکافی موضوع بحدی پیچیده است که بسیاری از تحلیلگران به شمول خودم را در بحر حیرت غرق کرده است که نمیدانم کی با کی است واصلا قوامدار سر نوشت افغانستان کی است لذا خواستم در ذیل این عنوان  به شگفتی های بازی های قدرت ها وکشور های ذی نفع در مورد افغانستان چند وچون قضیه را با زنگری کنم.

واقعیت اول: همه میدانید که تحریک طلبه به منظور تا مین امنیت لوله های نفتی شرکت های یونیکال وتوتال ووصل کردن پاکستان به آسیانه میانه به اشاره امریکا وانگلیس وحمایت عربستنان سعودی شکل گرفت  ودر گیری ها ودشمنی ها در افغانستان تا سر حد ویرانی خانه ها وآتش زدت باغ ها ومزارع وچپاول موزیم ها وحتی فروش استخوانهای افغانها ادامه یافت  واین در حالی بود که روسیه از ترس این تنور داغ در کنج فاجه میکشید واز دائره بازی کاملا خارج بود چون طالبا ساخته وپرداخته کسانی بود که اتحاد جماهیر شوروی را با راه اندازی جنگ سرد وگرم تکه وپارچه کردند.البته ایران هم از دائرۀ بازی خارج بود وچه بسا که قربانی هم داد اما حالا که چند دهه ازین پدیده میگذرد دانه های شطرنج بگوشه دیگر تخته گذاشته شده یعنی روسیه وگاهی ضمیر قابلوف سخنگو ئی طالبان میشود واز حقوق شان دفاع میکند.

دوم طالبان از بطن القاعده ونیرو های جهادی افغان تولد شدند یعنی مادر طالبان هم امریکائی وپاکستانی وناز پروردۀ سعودی بود اما طوریکه تجربه نشان داد طالبان نتوانستند مرز های روسیه وچین را نا آرام بسازند ویا با همان غلظت وخشونت که غرب میخواست با روسیه وایران تعامل کنند لاجرم نیروی خشن که هیچ قاعده واخلاقی را برسمیت نشناسد بوجود آمد ونامش را گذاشتند داعش  این بار در نقطه دور تر از افغانستان وروسیه نطفه گزاری کردند یعنی در بین عراق وشام یا سوریه این پدیده خشن تر از هر پدیده دیگر است حتی از بوکو حرام وابو سیاف وطالبان والشباب وهمه جیش ها وسپاه های ساخت پاکستان پیا میکه انسان ازین رفتار داعش میداند فقط خوف وترس ووحشت است ..اینها همه جزء بازی های بهار عربیست که کشور های مختلف را در هم و بر هم ساخته وسیلاب از خون را براه انداخت وتا سر حدی بد ترین زمستان پیش رفت وحالا هم ادامه دارد.

از اوکرائن تا کابل:روسیه حامی صلح بین طالبان وحکومت کابل: شما فکر کنید تفاوت راه از کجا تا کجاست اتحاد جماهیر شوروی سابق توسط مجاهدین وهمین طالبان که از بطن مجاهدین والقاعده ظهور کردند پارچه پارجه شد وهیچ راه وزمینه آشتی بین روسیه واین قشر وجود نداشت اما حالا منافع طرفین ایجاب مکیند تا با هم تا مین رابطه نموده در بازی های سیاسی مشترکا گام بر دارند.روسیه طور عمل میکند که گویا قیم ووکیل طالبان است آنهارا در برابر حکومت کابل حق بجانب میداند وقسما کمک هم مکیند که بدون شک هدفی جزء انتقام گرفتن از امریکا ندارد ومیخواهد فشاریکه در اروپای شرقی ومرز های اوکرائن بر روسیه است در افغانستان پاسخ دهد چنانچه عین بر خورد ایران هم میکند لذا نزدیکی روسیه وایران با طالبان ریشه در حس انتقام گیری از امریکا دارد به هر اندازه که جنگ افغانستان طولانی شود به همان اندازه هزینه های نظامی امریکا بلند میرود وبه همان سر نوشت مبتلا میشود که شوروی سابق شده بود.

سوریه میدان محک : طوریکه میدانید جنگ اقتصادی ومنافع از مهمترین جنگ های قدرتهای منطقه وجهان است اما طوریکه معلوم میشود غرب وروسیه فعلا در گیر جنگ های سیاسی ،نظامی واقتصادی وفر هنگی هستند. جنگ سایبری در مسئله انتخابات امریکا جنگ قدرت در سوریه جنگ سیاست در تعمل به تر کیه وایران همه مسائل است که غرب وروسیه را در مقابل هم قرار داده است.حالا سوریه میدان آزمایش است که اگر روسیه بتواند جنگش را در سوریه با صلح ختم کند درانصورت پله سیاست به نفع روس شیبی خواهد کرد وکشور های داغدار از مصیبت بهار عربی از الگو های صلح وباز سازی سوریه استفاده خواهند کرد.سر نوشت سوریه به نفع ایران وروسیه تغیییر میکند ووجود ترامپ نیز خودش یک بد چانسی برای امریکاست که هیچ چانس برای پیروزی ندارد.روسیه تصمیم دارد پاکستان را قناعت دهد که وجود پایگا های امریکا در پاکستان باعث خشم مردمش میشود وهمچنین چین را وارد مذاکرات ساخته تا امریکا بداند در میدان بازی ها یکه تاز میدان نیست.لذا از نظر من اگر روسیه وتر کیه وایران بتوانند بحران سوریه را مدیریت وحل کنند بهترین الگو برای کشور های جنگ دیده خواهد شد وحتی لبیبی ویمن هم خودرا بدامن روسیه وایران خواهد انداخت.خلاصه امریکا فعلا در موقعیت خوبی قرار ندارد ومتحد اصلی اش تر کیه را دارد از دست میدهد وپاکستان هم اطمینان برای امریکا ندارد اینها حکایت از یک تحول دارد واگر تقابل صورت گیرد جنگ سوم جهانی را به انتظار نشسته این چون در گوشه گوشه سوریه همین حالا همه قدرت های جهان در جنگ اند. ومیگویم عاقبت بخیر.

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا