خبر و دیدگاه

اگر چیله افتید، مراد شغال ها حاصل میشود!

hemat-faryabi
داکتر همت

تلاش بیهوده انزوای جنرال دوستم به معنی تف انداختن به مسیر باد است که روی خود انسان آلوده میگردد.

ضرب‌المثل وطنی است که گفته میشود (چیله که افتید مراد … را خدا میدهد) بنابرین طوفان که خیست، شغالها انتظار افتیدن چیله را میکشند تا خوشه انگور را از افتیدن چیله از آن خود بکنند.
اعتراضات صریح و بدون لفافه جنرال عبدالرشید دوستم به نسبت تبعیض، فساد، طالب پروری، غصب صلاحیت های قانونی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و سوئ قصد ناکام به جان معاون اول ریاست جمهوری از طرف باند اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور که اینگونه اعتراضات شخص دوم مملکت به شخص اول مملکت در تاریخ این کشور سابقه ندارد، چنان طوفانی را برپا کرد که ارگ نشینان با دست و پاچگی و حراسان از یک جانب نقشه تدارکات دفاعی خود را روی دست گرفتند که گویا بدفاع از ارگ کابل چندین هزار ملیشه را بگمارند و از جانب دیگر دسیسه همیشگی خود را به عنوان تهدید حواله جنرال دوستم کردند که گویا “نقض حقوق بشر” از جانب جنرال دوستم باشد! من در مورد مسخره گی این بازی کثیف و خبیثانه قبیله نمی پردازم تا که از اصل مطلب دور نشویم.
حالا این ضرب‌المثل وطنی که (با خیزش طوفان شغالها انتظار افتیدن چیله را میکشند) بهترین مناسبت به موضعگیری های مهیلانه عده یی از دولت پیشگان ضعیف النفس دارد که در مقابل اعتراضات عینی و شدیدالحن جنرال دوستم برعلیه پدیده های غیرانسانی باند غنی یا سکوت کردند یا بیانات معامله گرانه یی ارایه کردند تا که دل اشرف غنی و باند پاکستانی او را خوش بسازند و یکنوع راه رفیق بازی را برای حفظ مقام، چوکی و امتیازات ننگین خود هموار سازند. درحالیکه شکوه و شکایت این اشخاص از تبعض، بیعدالتی و طالب پروری در حلقه اشرف غنی احمدزی به یک برنامه منظم ایشان تبدیل شده بود. اما حالا که با رسیدن کارد به استخوان، جنرال دوستم به پا خاست، این همان طوفانی است که شغال ها را به امید و انتظار افتیدن چیله انگور واداشت. این قماش اشخاص برای رسیدن به مقامها از نام مردم حرف میزنند اما زمانی که تعمیل خواسته دیرین مردم که همانا برقراری عدالت اجتماعی است مطرح شود، شخصی تصمیم میگیرند تا امتیازات خود را از دست ندهند.
زنده باد همه آنانیکه در راه استقرار عدالت اجتماعی گام برمیدارند.
اوزبیک، هزاره، تاجیک، تورکمن و غیره اقوام باهم برادرند.
از تمام دوستان احترامانه خواهشمندم که به آدرس هیچ قومی از اقوام محترم بی حرمتی نکنند.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. اینکه آقای غنی با بسیار بی شرمی بالای دیگران اعتماد نمیکند و تمام کار را در انحصار خود گرفته است، از دوحالت خالی نیست:
    1- شاید اقای غنی به مریضی روانی مبتلا باشد. در غیر آن کدام آدم سالم تا این سرحد بی کفایت و ناکام در کار ها نمیتواند باشد.
    2- اینکه بطور افراطی در حوض شئونزم افتاده و شنا میکند. با انحصار قدرت در دست خود میخواهد که کسانیرا در بست های دولتی مقرر نماید تا توسط انها از امکانات دولتی در تحقق اهداف برتری جوئی قومی و حل تمام مسایل افغانستان با محوریت پشتونوالی فایق شود.

    حالت دوم بدتر از حالت اول میباشد. پس مردم افغانستان به سخنان و حرفهای او بازی نخورند. خصوصا” جنرال دوستم باید مثل گذشته فریب سخنان و وعده های بی بنیاد آنهارا نخورد. در یک صف محکم برای حل بنیادی مشکل افغانستان که تسلط ذهنیت برتری یک قوم میباشد برسند. بجای محوریت یک قوم محوریت انسانی و محوریت شهروندی را اساس گذارند. یک چیز مسلم میباشد و آن اینکه دوستم اگر مسکه هم شود در گلوی شئونستان قومی نمیرود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا