شعر

کشاکش خونین

 

رسول پویان
رسول پویان

مـلا عمـر بـه نقـشـۀ دشـمن امیـر شـد

میهن بـه چنگ ناتو و طالب اسیر شد

جـنـگ و فـسـاد بـاب دل مـافـیـا بــود

بحـران بـرای ارگ نـشین دلپذیـر شـد

طالب به طرح ونقشۀ کرزی بشد قوی

در دولـت غـنـی عــزیــز و دلـیـر شـد

آدمکشان به چوکی ومنصب رسیده اند

خاین مدال به سینه زد و رشوه گیرشد

ازبس که خویشخوری شده آیین دولتی

قـوم و قـبیله مـدرک و علم وزیـر شـد

تبعیض و نابـرابـری از سـر نمی رود

گـویی به خاک و خون قبایل خمیر شد

چِل سال ازکشاکش خونین گذشته است

آمـاج تـیـر ظـلـم صغـیـر و کـبـیـر شد

داعش اگر عـروسک آل سـعود گشت

طالـب بـرای ارتـش پنـجاب اجـیر شد

باور بـه قـول و وعـدۀ پاکـستان مکـن

مکر وفریب وفتنه به خونش خمیرشد

اسـلامِ جنگ و خـون بـود نقـشـۀ سـیا

زندان شکست و جانی دیرینه میر شد

داعـش پـرور اند ز بس حاکمان ترک

ترکیه با پلان خودش سـر به زیـر شد

مسجد و مدرسـه شـده تا مرکـز ترور

عالم برفـت و چوچـۀ شیطان دبیر شد

شهـرهـای با تمدن و پرافتخـار شـرق

در زیر تیغ داعش و طالب کویـر شد

شـیر ژیان به نقشۀ دشمن اسـیر گشت

روبه به فتنه آمد ودر پوسـت شیر شد

خورشیدآسمان خـراسان بخون نشست

عفـریت شب ز چـربی اشکم منیر شد

تاکی تا به چند وطن را به خون کشند

طفل وطن بجنگ کلان گشت وپیرشد

خاموش در وطن نشود چلچراغ خلق

زیرا ز خون نسل جوان کم نظیر شد

27/7/2016

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا