خبر و دیدگاه

چرا دوستم از رهبر خود غنی ناراض شد؟

haroon_amirzada
داکتر هارون امیر زاده

دوستم بحیث اجیر دست ترکیه و ازبکستان در 4 دهه اخیر نقش خانمانسوز را برای مردم شمال و احیای قدرت فاشیزم قبیلوی افغان بازی نموده است. بهترین فرزندان افغانستان چه چپی و چه راستی در 4 دهه اخیر به اشکال گوناگون توسط قدرت های خارجی و عوامل شان از بین برده شدند، ولی دو نفر آتش افروز سابقه دارمثل حکمتیار و دوستم با اتکاء به حامیان خارجی شان تا هنوز قدرت نمایی می کنند.
داستان جنایت، خیانت و فرار دوستم یک داستان طولانی است که درینحا نمی گنجد. کافیست که به کارنامه سیاسی و جنایی دوستم بعد از سقوط حکومت طالبان در یک و نیم دهه اخیر اشاره کنیم.
دوستم بحیث ابزار تقویت حکومت قبیلوی در 15 سال اخیر خدمت نمود. او گاهی کمر کرزی را بست و گاهی هم کمر غنی احمدزی را. دوستم در جریان کمپاین انتخاباتی غنی را بحیث پیشوا و رهبر خود قبول کرده بوی بیعیت نمود. در انتخابات 2014 دوستم حتا مردم ازبک را توهین و تهدید کرد که اگر به غنی رهبر او رای ندهند” خاینین تاریخ خواهند بود”.
واقعیت اینست تمامیت خواهان افغان به پاس خدمات دوستم در 15 سال اخیر یک توته استخوان را در حاشیه دسترخوان قدرت شان برای وی پرتاب نموده او را دلخوش و مصروف ساختند.
شگفت آور اینست هر زمانیکه دوستم از دسترخوان تمامیت خواهان کدام توته استخوان نصیبش شده، سر از تن نشناخته، مست قدرت شده ، از پاچه مخالفین فاشیزم گرفته و یا دست به انتقام، تصفیه حساب و نفاق میان مردم بومی شمال زده است. گاهی در همدستی با جمعه خان همدرد قاتل مردم جوزجان بر مزار تاخته است و گاهی هم دست به آشوب، خشونت و کشتار قومی در فاریاب، جوزجان و تخار زده است. حتا در کشمکش هزاره ها با غنی بر سر مسئله انتقال برق توتاپ از مسیر بامیان به هزاره ها پشت نموده در کنار فاشیزم تمامیت خواه ایستاد و حتا دوستمی ها معترضان هزاره را سر زنش کردند که نباید از رییس جمهور محبوب شان غنی حق بخواهند. اما حالا دوستم پیشوا و رهبر محبوب خویش غنی را تهدید می کند که” اشتباه حکومت های گذشته را تکرار نکند”. این در حالیست که چند ماه قبل در ارگ در مراسم بزرگداشت از امیر علی شیر نوایی دوستم گفت: ” به نمایندگی 200 میلیون ترکتبار از ترکیه تا ازبکستان به شما وعده می دهم که در پشت شما ایستاده ایم.”
اما حالا او نا راض است که چرا غنی در هنگام سفر به خارج وی را بحیث سر پرست ریاست جمهوری منصوب نکرده و یا پول های سیاه را حکومت وحدت ملی میان عبدالله و غنی تقسیم می کنند و بوی چیزی نمیدهند. این در حالیست که میلیون ها دالر دفتر معاونیت اول و جنبشی ها از بابت قاچاق انسانها به ترکیه از طریق ویزه سفارت ترکیه در کابل و مزار در بدل 3 الی 5 هزار دالر کمایی کرده و شاید کوچکترین سهمی به غنی و عبدالله نداده باشد.
واقعیت اینست از زمانیکه دوستم بحیث معاون اول غنی توظیف شده، حتا یک ماه را هم در دفترش کار نکرده است. اکثراً در ترکیه مصروف عیاشی و یا در خدمت اردوغان قرار دارد، یا با لالی حمیدزی در سفر ها به دوبی و ترکیه گذشتانده است. بهترین مصروفیت دوستم زرد آلوچینی در باغ های جوزجان و یا شیر دادن به چوچه آهو است.
یکی از حرکات عوامفریبانه و شهرت طلبانه دوستم پوشیدن لباس نظامی گاهی با فرزندانش و گاهی هم با ملیشه هایش در تحت نام جنگ با طالبان در فاریاب و جوزجان در پیش روی کمره ها است و حرف از سر کوب طالبان و شکست آی اس آی می زند. اما تصور می شود دیگر نمایشنامه های کمیدی دوستم چندان جذابیت ندارد و مردم به لاف ها و پتاق های او می خندند.
باید گفت با دروغ و شهرت طلبی و با دستگیری چند نفر طالب و یا ملیشه های گروه های رقیب امنیت شمال تامین نمیشود. این در حالیست که دوستم تحت نام جنگ با طالبان و استفاده از هزاران سرباز و جنگ افزار ها ملیشه های سازمانی خود را تقویت نموده در برابر رقبای سیاسی و تنظیمی خویش استفاده می نماید.
پرسش اساسی اینست که چرا دوستم رهبر و پیشوای خویش غنی را انتقاد و حتا تهدید میکند، ولی هیچ کس حق ندارد دوستم را انتقاد کند؟
واقعیت اینست که دوستم در 4 دهه اخیر طوری از خود کیش شخصیت در میان ازبک های ساده دل ساخته، که او یک انسان واجب الاحترام و غیر قابل نقد است. دوستم مردم ازبک را در تاریکی و در شکل ارباب رعیتی قرون وسطایی قرارداده است.
دوستم در 4 دهه اخیر بسیاری منتقدین خود را سر بریده و حتا به شرف و عزت آنها تاخته است. جالب اینست هر غیر ازبکی که دوستم را انتقاد کند، به دشمن مردم شریف ازبیک متهم می شود. این در حالیست بزرگترین دشمنان مردم ازبیک کیش شخصیت دوستم، دیکتاتوری و تقویت فاشیزم افغان از طریق مقام و یا چند پولی برای دوستم است.

نوشته های مشابه

‫6 دیدگاه ها

  1. Your turn. Whaddya got?Faggy knows perfectly well that his HOMMO MUSLIM MASTER is a fraud. (He's always here isn't he.?) He just do#;s&e39nt give a shit because like his Master, he's also a card carrying Commie. And that's the way HOMMO COMMIES roll. Isn't that right Faggy..?You can come clean with us here Faggy. Remember, were just crazy birthers that no one pays any attention too…

  2. من نظر و استدلال نویسنده ی محترم را مستند و معقول میدانم . نا گفته نماند که استبداد دایمی با لای مردم انها را به برده تبدیل میکند . ازینرو استبداد چند صد ساله ی قوم نجیب برادران افغان سبب شده که اقوام ازبیک – هزاره و تاجک به برده تبدیل شوند . این خاصیت مشخصه ی برده هاست که برای یک شخص پولدار و قدرتمند بدون قید و شرط مطیع و فرمان بردار میشوند . گرچه گفته اند که جنگ و خونریزی باعث بیداری مردم میگرد . تا جا ییکه دیده میشود جنگهای خانمانسوز در افغانستان تا اندازه ای اقوام تاجک و هزاره را بیدار نموده است اما با صد افسوس که در بین قوم ازبیک و ترکتبار این بیداری و هو شیاری دیده نمیشود . پس من از دوستم با تمام سوابق و دانش او از او هیچ گله ای ندارم . مگر بحال برادران ترک تبار و ازبیک خود تاسف مینمایم . امید که با لاخره انها هم بیدار شده با عقلا نیت و خرد در راه ازادگی و سر بلندی قدم بر دارند .

  3. اینکه جناب شما بزبان خود میگوًید”…ترک تبار هستیم و با با کلانهای ما…” خود نمایانگر این امر میباشد که طرفدار سیاست برتری جوًی میباشید. ویا اینکه تعصب نژادی را در درون خود جا داده اید. ولی دنیای امروز به جای قوم و نژاد وغیره تقسیم بندی های کودکانه انسان بودن را توصیه و مشوره میدهد. انسان بودن وجه مشترک تمام آدمیان روی زمین میباشد صرف نظر از اینکه بکدام قوم و یا قبیله تعلق داشته باشد. اینست راه ترقی و پیشرفت بشریت. چرخیدن دور انسان بودن نه اینکه بدور قوم و نژاد خود بچرخیم. باز از آقای دوستم که سابقه در خشانی در حزب دموکراتیک خاق داشت توقع نمیرود که چنین انحراف و سقوطی در ذهن و فکر او بوجود آید. شما خود فکر کنید اگر افغان برای خود و ازبک برای خود وتاجک برای خود و هزاره برای خود….. تلاش نماید. افغانستان هرگز از دایره بد بختی خودرا نجات داده نخواهد تواند. پس بیاًید انسان محوری را اساس قرار بدهیم.

  4. افسوس به این داکتر که مریض قومی است ودرتب قومیت میسوزد خیر این ویب سایت هم از همین قو ماش اند

  5. در اول سلام تقدیم میکنم به شما چون سلام گفتن خلوق انسانیت است. متن را نوشته کرده بودید در رابطه با جنرال دوستم متن های توهین آمیز نوشته اید از هر جمله آن بوی خون میاید.
    ولی من متیاقین هستم که درین حکومت فعلی به شما کدام چوکی نرسیده بالآخره صدای خودرا بلند کردید اگر وظیفه میرسید ایقدر نا راحت نمیبودید. فکر کنم از تبار تاجک ها هستی؟ شما باید در قدم اول شکایت خود را از رهبر های خودی میکردید نه از اول از جنرال دوستم؟ . دوستم خودش میگه که من یک آدم خدا داد هستم این واقعیت است اگر خدا داد نمیبود امروز دریک صدا زدنش جنبش مردمی بر پا نمیخزد ما تا خون در رگ ما است تا جان در کف ما است از جنرال دوستم حمایت میکنیم و کسانیکی در مقابل رهبر ما و ملت ما خیانت کرده مانند حکومت های سابق به زانو در خواهد آمد اشتباه خود را خودش جبران خواهد کرد. ما ترک تبار ها چه در اوزبیک ستان باشه چه در ترکیه باشه فقط به یک صدا ترک تبار هستیم بابا کلان های ما ابر مرد های بودن که فاتح جهان بودن ستر جنرال عبدالرشید دوستم هم یک از آن جمله میباشد.

  6. ولله داکتر صاحب عرض کنم که جناب شما خیلی واقعبینانه دوستم را معرفی نمودید. اینکه در سالگرد امیر علی شر نوائی به غنی وعده داد که تمام ترکان جهان در خدمت او خواهند بود. ثبوت کاملی ازین میباشد که دوستم تا اینکه خودرا افغانستانی بداند و به افغانان و افغانستانی ها خدمت کند خودرا در خدمت ترکان ترکیه و دیگر کشور ها قرار داده است. اینطور عناصر بنام اجنت و وطنفروش و یک فاحشه سیاسی نامگذاری شده میتواند. از فاحشه سیاسی هیچ مردمی نفع برده نمیتوانند و بنفع هیچ کشوری خدمت کرده نخواهد توانست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا