خبر و دیدگاه

بعد از گذشت ۹۵سال زندگی در مهاجرت دو باره برگشت به وطن آبائ

دختر روس فرانسه
برانیسه ایرینا

برگردان بفارسی – دکترصفوی

نامهُ جالب یک مهاجر۱۰۰ساله روس به ولادیمیرپوتین 

“قبل ازاینکه نزد خدا بروم ، باید به مهین پدری ام برگردم “

این خانم «برانیسه ایرینا ولادیمیروفنا » دوختریکی ازجنرال های مشهورارتش امپراطورتزاری روس نام داشته و ۱۵ دسامبرسالجاری ۱۰۰ ساله میشود ، پدرش یکی ازفرمانروایان ارتش  تزار روس (ارتش سفید ) درآنزمان بود . شکست دولت تزار توسط ارتش سرخ سبب میشود که این خانواده  روسیه را به قصد ممالک غربی ترک کنند واین خانم  درآن زمان 5 ساله بود . درطول این مدت خوانواده این بانو امریکا واروپا… را زیروزبر کردند وبلاخره درفرانسه که اکثر خانواده های اشرافیت روس درآنجا زندگی میکردند متوطن شدند ، وبعدها خانواده ایرینا درپاریس فوت میکنند ودرهمانجا به خاک سپرده میشوند.

برانیسه ایرینا ، چندی قبل نامه مشرح باذکرتاریخ زندگی ووصیت پدری اش را…. ولی با یک خواست وآرزوی واقعی عنوانی ولادیمیر پوتین مینویسد و آرزوی اش رابا چنین جمله زیبا خلاصه میکند : ” ۱۵ دسامبرسالروان من ۱۰۰ ساله میشوم ،ازشما تقاضأ میکنم بخاطر ۱۰۰سالگی جشن  تولدم برای من شناسنامه یک شهروند واقعی روس را اعطا کنید ، قبل ازاینکه نزد خدا بروم ، باید به مهین پدری ام برگردم”.

دختر روس فرانسه-2

پوتین بادریافت این نامه جالب  ، بدون معطلی پیش از رسیدن معیاد سالگره اش (۱۵ دسامبر) فرمان شناسنامه (پاسپورت ) شهروندی روسیه را بوی صادرمیکند، این خانم بعدازشنیدن خبرصدور فرمان دریافت پاسپورت که برایش غیرقابل تصوربود بااینکه ازخوشحالی اشک میریخت ، به افتخاراین روز فراموش ناشد نی تاریخی قدحی رانوش جان میکند وبدون ازاینکه درفکردارای مال ومنال یک قرن خود بوده باشد، بلادرنگ بااینکه ازنظرجسمانی رنج میبرد، آمادگی  جهت مراسم جشن ۱۰۰سالگی  خویش بعد از۹۵ سال رهسپاروطن میشود وبقیه زندگی را دروطن اصلی اش سپری مینماید ، وبلاخره به تحقق رویائ پدری اش موُفق میگردد.

منبع – نوستی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا