خبر و دیدگاه

نامه سرگشاده به برخی ازرهبران تاجیک در افغانستان

 

kamjow
داکتر بصیر کامجو

بنام خداوند جان وخرد

نخست عرض حرمت وادای ادب می نمایم .

اکنون که رادمردان فرزانه و حلال مشکلات این سرزمین ،  احمد شاه مسعود سردار مقاومت  و قهرمان ملی ، پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس جمهوری وقهرمان  صلح ملت ، مارشال فهیم قسیم سردارمقاومت ، جنرال داؤود ، جنرال سید خیلی ، جنرال شاه جهان نوری وسایر همسنگران قدیم شما فرهیختگان ،  امید چشم ودل همۀ شهروندان  مان بودند ، دردا که !  خیلی سهل بدست  اهریمنان بد سرشت به فیوض عظمای شهادت رسیدند  ودرمیان مانیستند. وحالا شمائید که ادای رسالت میهنی و وجدانی را عهده دارشده اید .

ازشما عالیجنابان با توجه به موقعیت اجتماعی ومسئولیت سیاسی ونظامی تان آرزوبرده می شود که با خود ارادیت وحُسن همبستگی بسیج شوید ، نیک عمل کنید.  وکشورومردم  خویش رااز وقوع عمل اسف بارسربازان کور سرمایه وشؤونیزم تک محور، نجات دهید.

ولایت کندز، مکان کهن دژ جمشید وفریدون سرزمین نیاکان ما ، بوسیله ارگ نشینان کابل آشکارا به سربازان اهریمن پاکستانی تسلیم داده شد . این نیرو های مسلح تنها جنایت می آفرینند دیگر منتظر چه هستید؟  تداوم این سیاست خون وخشونت در کشورفرجامش قتل وکشتاردسته جمعی ای شهروندان بومی ونیروهای مدافع راستین میهن چیز دیگری نیست.

 

برای جلوگیری از وقایع دردآلود پسین در سایر ولایات ، در گام نخست  باید دست به اقدام آگاهانه وجدی زد . یعنی از چهارپست کلیدی دفاعی ذیل :

1 ــ وزارت دفاع

2 ــ وزارت داخله

3 ــ ریاست امنیت ملی

4 ــ رئیس شورای امنیت

که همه به برادران پشتون ما سجل گردیده ، باید بدون تأخیردو پست دفاعی ازجمع این چهار پست به تاجیکان برگردانیده شود.

برای اجرای چنین کار مقدماتی آرزومندیم که رهبران تاجیک ما هریک :

جلالت مآب یونس قانونی ، جلالت مآب ضیاء مسعود ، بزرگوار جنرال بسم الله خان محمدی ، بزرگوار جنرال استاد نور سرور بلخ ، بزرگوار امرالله صالح ، بزرگوار جنرال قره بیک ایزدیار، بزرگوار جنرال دین محمد جرآت ، بزرگوار ویس احمد برمک ، بزرگوار ولی مسعود ، بزرگوار جنرال جاوید کوهستانی ، بزرگوار جنرال امان الله گذر، بزرگوار محمدعلم ایزدیار، بزرگوارحفیظ منصور ، بزرگوار فضل احمد معنوی ،   بزرگوار دکتر پدرام ، بزرگوار دکتر مهدی ، بزرگوارجنرال ظاهراغبر ، بزرگوار احمد سعیدی ، بزرگوارعارف سروری والی پنجشیر… وسایر بزرگان وعالیجنابان دیگر این ملت سربلند ، باهم کنار آیند  . ودر باره اوضاع سیاسی واجتماعی کشور ونقش وموقعیت کلیدی تاجیکان در معادلات قدرت وحاکمیت دولتی ، مسئولانه مشورت نمایند .

واز میان جمع دوستان ، چند رهبر گرانقدر را انتخاب کنند که بارئیس دولت ورئیس اجرائیه در مورد برشاندن  دو تاجیک تبار در پست های دفاعی کشور وهمچنان بررسی پست های کلیدی ولایات اعم از هفده پست والی ولایات ، هفده پست قوماندانی امنیه ولایات ، هفده پست مستوفی ولایات ، هفده پست رئیس معارف ولایات وحدود دوصد وپنجا پست حکومتی وشهرستانها …  وغیره  گفتگو وتفاهم کنند .

امید ونیازمبرم براین است که بیدرنگ باید این برنامه انسانی ودوراندیشانه که پیام آور صلح  وتأمین کنندۀ توازن قدرت درحاکمیت دولتی می باشد ،  هرچه زودتربه منصه اجرا قرار گیرد . تا آرمان های اعلام شده دولت جدید یعنی مشارکت متعادل ملیت ها در ساختار قدرت وحکومت وحدت ملی تجلی حاصل نماید  .

روشنی نیرومند تر ازتاریکی است

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

 1. خواهش آقای کامجو به یک عنوان حکم زمان میباشد. اگر ما اقای غنی را بنابر تحصیلات و سوابق زندگی او دور از مرض قوم سالاری فرض کنیم، اگرچه اظهارات نابخردانه آن در تلویزیونها مثل حذف هویت ها دریک هویت و سوالات بزبان پشتو نمائید تا تعادل رعایت شود و یا آزاد ساختن زندانیان بگرام او را ناشی از تحت تأثیر رفتن و سادگی و ساده دلی او بدانیم و صرف نظر نمائیم، دیده میشود که او در همین حال در وضع دشواری قرار گرفته است. ضربه ای که امروز غنی را آماج قرار داده است از طرف اقوام ازبک و تاجک و هزاره نه بلکه از طرف شیادان قوم خود او بطرف او حواله شده است. تعقیب انعکاسات تلویزیونها و رویداد های افغانستان نشان میدهد که غنی را چار حلقه خبیثه به شرح زیر شدیدآ تحدید میکند.:
  1- حلقه اول شامل آقای کرزی و همدستان او از حزب اسلامی گلب الدین حکمتیار میباشد. ما شاهد هستیم که در زمان آقای کرزی چرخ قدرت بدست طرفداران گلب الدین در گردش بود که ارتباط نزدیکی با استخبارات پاکستان و گروپ های افراطی داشتند. چهره های معلوم و مشهور آن آقای فاروق وردک و آقای خرم و… بوده است. حالا همین ها همه با تمام قوت علیه غنی فعال اند و ستون پنجم هم تحت حمایه و زمینه سازی همین حلقه فعال میباشند.
  2- حلقه دوم گروپهای فاشستی و شئونستی افراطی افغان ملیتی ها مثل انورالحق احدی و یون،..وغیره میباشند. این حلقه غنی را محکوم مینماید که چرا همه پرزه های قدرت را هم بدست پشتونها نمیسپارد و چرا اقوام دیگر را حد اقل مجال زیستن میدهد.
  3- حلقه طالبان دشمن سرسخت آقای غنی میباشند. آقای غنی باید از تاریخ درس بگیرد. از داکتر نجیبالله هنگام تخلیه کابل تقاضا شد که اگر با نیروهای دولتی یکجا کابل را تخلیه نماید ولی داکتر نجیب به امید اینکه طالبان برادران پشتون او اند به تقاضا جواب رد داد. از احوال روانی داکتر نجیب در همان موقع همه منابع اطلاع دادند که داکتر نجیب سرحال و خوش معلوم میشد. حتی خانمش در هندوستان نیز از صحبت تیلفونی او چنین استنباط داشت که با روحیه معلوم میشد، ولی بدبختانه اجیران استخبارات پاکستان به هیچ چیز ارزش نداده و حتی برادر جوان بیگناه اورا هم به دار آویختند. خلاصه طالبان دشمن درجه اول قوم پشتون میباشند. فقط اجیران استخبارات پاکستان اند که در خدمت طالب اند و یا کسانیکه مرض شئونزم پشتونوالی چشم شانرا کور و عقل شانرا زایل ساخته باشد.
  4- حلقه چارم استخبارات پاکستان میباشد. باید آقای غنی فریب استخبارات پاکستان را نخورد، حتی به اجیران خود هم رحم نمیکند حتی ملا عمر را هم مردار ساخت.
  همین حالا همین چار حلقه خبیثه میباشد که غنی را به لبه پرتگاه رسانده است.
  نجات غنی در پ
  چیست و متحدان غنی کیها میتوانند باشند:
  متحدین غنی میتوانند به ترتیب مردمان روشن و معتدل مقاومتگران، نخبگان ازبک و نخبگان پشتون که بمرض برتری جوئی قومی دچار نباشند، و نخبگان تاجک و نخبگان هزاره و سایر نخبگانیکه سرفرازی افغانستان در برنامه و درک و زندگی شان مقام اول را داشته است.
  غنی باید چکند؟
  غنی برای نجات افغانستان باید با اقدام جسورانه دست بزند. اول سخنان خارجی هارا منحیث مشوره بشنود و فقط خودش تصمیم بگیرد. دوم اتحاد خودرا با مقاومتگران و نخبگان اقوام ازبک و پشتون و تاجک و هزاره هرچه بیشتر قوی سازد و بالای شان اعتماد نماید بخاطر اینکه آنها فقط در پی تطبیق عدالت میباشند و هرگز در پی برتری جوئی قومی نمیباشند. افغانستان وقتی به پای خود استاد خواهد شد که فکر انسان سالاری جای قوم سالاری را بگیرد. سوم از صلاحیت قانونی خود استفاده نماید با صدور فرامین خائنین و وطنفروشان و اختلاس گران و فساد پیشه گانرا خلع صلاحیت نموده و موضوع را روشن و صادقانه بمردم از طریق وسایل جمعی خبر سازد. مردم ازان استقبال و ازین طریق میتواند ریشه مردمی قوی ای پیدا نماید.
  من سیل بین فقط وظیفه بلاغ را دارم و بس. من ضرورت داشتم که نقاط نظرم را بگویم و ضرور نیست که آقای غنی به گپهایم احمیت بدهد یا ندهد.

 2. تمنّای داکتر صاحب کامجو در اوضاع و احوال موجود معقول و منطقی بنظر میرسد. بدلیل اینکه سقوط کندز بدست اجیران استخبارات پاکستان مشهور به طالبان مایه شگفت و افسوس میباشد. کندز دروازه ولایات شمال میباشد و اینکه باوجود هوشدارهای نمایندگان مردم در شورای ملی و باوجود ارایه علایم و شواهد مستند باز هم رهبران قوتهای امنیتی از خود هیچ آمادگی ای نمیگیرند، بوضوح نشان میدهد که ایشان یا بیکاره و بیکفایت اند ویا در برنامه طالبانیزه و پاکستانیزه ساختن افغانستان شریک میباشند. در اینجا ضرور میباشند کسانیکه در گذشته در عمل نشاندادند که به عزت و استقلال افغانستان اهتمام دارند و حاضر اند که سر بدهند، نباید در چنین شرایط حیثیت نظاره گر را داشته باشند. در جبه ملی مقاومت برای نجات افغانستان تحت رهبری ابر مرد مسعود بزرک هنگامی که پاکستان داشت افغانستان را به یکی از صوبه های خود تبدیل نماید، وطندوستان و عاشقان عزت و آبروی افغانستان از تمام اقوام افغانستان سهم موثر داشتند و در نتیجه چنان شد که پاکستان و مزدوران پاکستان بنام طالب نتوانستند افغانستانرا بیکی از صوبه های پاکستان تبدیل نمایند. حالا هم ایجاب مینماید که بزرگان قوم تاجک چنین رسالت و مسئولیت را عهده دار شده و در بسیج تمام اقوام افغانستان دست بکار شوند و نگذارند که یوغ بردگی پاکستان توسط طالبان بگردن این مردم سربلند و غیور بافتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا