خبر و دیدگاه

مبارزه با حوادث طبیعی و مدیریت بحران

shahir nesari

باغبانا ز خزان بیخبرت میبینم  

آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد 

مسولین محترم مبارزه با حوادث طبیعی و مدیریت بحران!

اگر بموقع برنامه ریزی نکنید باقی مردم و دار و ندار  محلات برفکوچ زده را بزودی سیل میبرد!

یکی از راهکار های مدیریت بحران بگونه یی است که وقتی یک نهاد و یا نظام از کنترول بحرانُُ، معضل و یا مصیبتی طبیعی، سیاسی و اجتماعی عاجز باشد و یا آنرا عیار نتواندُُ، باید تدابیری را روی دست گیرد تا از تکرارعین حادثه وهمچنان از وقوع بحران های جدیدی که وضعیت را پیچیده تر میسازدُُ، پیشگیری شود.

مدیریت ضعیف بحران در حادثات برفکوچ اخیر همه را سرخورده نموده است. بگفته مردم محل هنوز هم امکان موجودیت اهالی زیر کوه های برف وجود دارد. تا حالا حتی بعضی راه ها مواسلاتی جهت دسترسی با قریه جات دور افتاده باز نشده اند.

مدریت بحران (crisis management):

مدیریت بحران عبارت از یک سلسله تلاشها و برنامه ریزیهای علمی و مسلکی است که بحران را شناسایی نموده، به اساس اطلاعات درست جهت مبارزه به آن تصمیم اتخاذ میشود.

 پیش بینی بحرانها، شناخت نقاط بحران خیز و آسیب پذیر، جستجو راه حل، پیشگیری از عوامل و رویداد های که باعث بحران میشوند و بلاخره کنترول سریع بحران از جمله وظایف مدیریت بحران بشمار میرود.

یکی از راهکار های مدیریت بحران بگونه یی است که وقتی یک نهاد و یا نظام از کنترول بحرانُُ، معضل و یا مصیبتی طبیعی، سیاسی و اجتماعی عاجز باشد و یا آنرا عیار نتواندُُ، باید تدابیری را روی دست گیرد تا از تکرارعین حادثه وهمچنان از وقوع بحران های جدیدی که وضعیت را پیچیده تر میسازدُُ، پیشگیری شود.

ولی با تاسف و بر عکس معیارات ‌یاد شدهُُ، وقتی حرف از مدیریت بحران در نظام افغانستان بمیان میآید و قسمیکه در ظرف چند سال گذشته دیده شده در اکثر حالات نه تنها اینکه از وقوع حوادث و معضلات طبیعی، سیاسی اجتماعی جلوگیری نشده بلکه در اکثر موارد معضلات که کاملاً قابل پیشگیری بوده بطور مکرر اتفاق افتاده و بدتر از همه اینکه دربیشتر موارد بعضی از اقدامات، راهکارها و بی توجه یی های بعضی نهاد های نظام خود باعث بروز بحران های بزرگ طبیعیُُ، سیاسی اجتماعی شده است.

با در نظر داشت موارد ذکر شده و با توجه به تجارب گذشتهُُ، اگر بموقع برنامه ریزی صورت نگیرد باقی مردم و دار و ندار  محلات برفکوچ زده را بزودی سیل خواهد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا