خبر و دیدگاه

زمینه لشکرکشی یا برخورد تمد نها !

altریختاندن خون انسان به هیچ وجهه نمیتواند با کرامت انسانهای باوجدان ساز گاربوده باشد، ولو به هردینی ویا هرمذهبی که وابسته بوده باشد، کشتار بیرحمانه مردمان بیگناه را درفرانسه به هیچ عنوان نمیتواند مصداق یک تفکر انسانی نامید ویا آنرا زیرنام  حقانیت عقیده تی تعبیر نمود.
اما تعداد ازدولت ها خواستند از این وضعیت حرف خود را داشته باشند، ولی مهمتر ازهمه اینکه این موضوع را رهبران دولت ها و مطبوعات انحصاری باالخصوص تلویزیون حضرت بی بی سی، سی ان ا ن، صدای امریکا، العربیه، الجزیره، تلویزیون ومطبوعات اسرائیل وحتی اخبار صدای امریکا که از طریق تلویزیون بیات پخش میگردد …به حدی موضوع را وحشتناک جلوه دادند  و بزرک کردند که گویا زمین وزمان درحالت به هم خوردن است ویک لحظه هم پروگرام ها توقف نبودند لحظه به لحظه صحنه را گزارش میدادند، و فکرمیکردید که11سیپتامبر”امریکا” دیگر فراموش شده است و جا یش را به حادثه (11سیپتمبر) فرانسه گرفته  است وحتی بزرکتر از آن. ودرضمن معلوم نیست اشتراک رهبران ومقام های اضافه از چهل کشور جهان وراهپیمائ میلیونی مردم تنها برای اظهار همدردی قربانیان و همبستگی بخاطر دموکراسی بود و یا اینکه هدف دیگری دنبال میکردند که اذهان عمومی ازآن بیخبرست؟.

   زمان نشان داد  که درعقب ماجرائ 11 سیپتامبر جزُ راز پنهان توجیهه لشکر کشی چیزدیگری نهفته نبود و نتایج تلخ وبدبختی اش را تمام جهان وبلاخص هموطنان ما به خوبی  میدانند و تاا کنون هم این بدبختی و بی سرنوشتی ادامه دارد، اما دیده شود که درپشت این حادثه به جز از یاد بود قربانیان دیگرچه رازهای پنهان وچه بهره برداری های سیاسی نهفته است و نتایج بدست آمده اش توسط دوکتورین… چه خواهدبودمنتظر زمان میمانیم . جالب اینکه سرویس اطلاعاتی امریکا وانگلیس از وقوع انفجارات بعدی در اروپا پیهم هشدار میدهند، وحتی بعدآ رسانه های فرانسه اعلان کردند که گویا این اشخاص تحت تعقیب پولیس بودند ولی چندی پیش گویا نظر به دلائل نامعلومی از لست تعقیب اخراج شدند، درحالیکه دولت فرانسه میدانست که این تروریستان  رفت وآمد های پیهم به مناطق تحت کنترول خویش در عراق، سوریه ویمن داشتند واز این وضعیت کاملآ  واقف بودند و هستند، ولی در آنزمان برای اینکه فرزندان سوری کشته میشود حرفی به زبان نیاوردند وحتی این آدمکشان را سربازان آزادی بخش نامیدند.

alt

 سوال اساسی اینجاست: اگر مراکز اطلاعاتی این دولت تا اینقدر فعال بودند که مطمئنآ که هستند، پس چرا سد راه این خونریزی اتفاق افتیده پاریس قرار نگرفتند ؟

همین اکنون ازقاره آسیا، اروپا گرفته الی قاره افریقا ناامنی فرقه مذهبی آغاز گردیده است، تاحال چند مسجد دراروپا وچند کلیسا هم در افریقا به آتش کشیده شده است وحتی رهبران دولت ها در ماجراهای بگو و مگوئ  دیپلوماتیک راآغاز کرده اند. گرچه یک قسمت این نبشته را قبلأ نوشته بودم ، اما واقعیت مسئله اینست زمانیکه من این قسمت  مضمون را مینویسم گوئ در اروپا یک جنگ عیار نا اعلان شده درجریان است انگلیس، هالیند، فرانسه، بلژیک، آلمان.. در یک احضارات فوق العاده بسر میبرند  وصدای ضد اسلام و اسلامگرای ازجمهوریت چیک بایک راهپیمائ بالا شده است. وحالا آهسته آهسته موضعگیری های موافق ومخالف ویا به عبارده دیگر مرز ها مشخص میشوند، واین واقعآ نهایت خطرناک است.

 فکر میکنم اتفاق چنین حادثۀ دلخراش در این مقطع حساس تاریخی بازگوی چیزهای ناگفته رانظر به اوضاع متشنج بین المللی به نمایش میگزارد، هرگاه این حادثه را دولتمردان وسیاسیون جنگ طلب به جهت منفی سوق و رهبری نمایند، در آنصورت ممکن است ما شاهد برخورد نهایت وحشتناک فرهنگ وتمدن ها خواهیم بود. اما هرچه که باشد ناگزیرآ بلاخره زمان اصل ماجرا را روزی افشأ خواهد نمود.

” به امید اینکه  این ختم بحران بوده باشد، که نه لشکرکشی دیگری ونه هم تصادم فرهنگها بوجود آید.”

باعرض حرمت وارادت

دکتر صفوی

جنوری 201517َ

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا