خبر و دیدگاه

حذف پنجشیر از تعاملات سیاسی افغانستان یکی از اهداف اصلی دشمنان مردم افغانستان می باشد

همه میدانیم که نیروهای سیاسی تاجیک تحت زعامت و قیادت شهید احمدشاه مسعود بزرگترین محور سیاسی در افغانستان ارزیابی می گردید. در واقعیت همین توانمندی بود که در دشوارترین شرایط پایگاه مقاومت علیه طالبان و تروریزم بین المللی از تلا ش و فعالیت باز نماند و سنگرهای پنجشیر برای همیشه تسخیر ناپذیر باقی ماند. دلیل این مقاومت قبل ازهمه چیز رهبری خلاق و اندیشمند شهید احمدشاه مسعود بود که هم در سنگرهای نظامی و هم در تعاملات سیاسی جبهه مقاومت علیه طالبان و تروریزم بین المللی را رهبری می کرد.

 اما متاسفانه پس از شهادت احمدشاه مسعود تاجیک های افغانستان در یک خلا جدی رهبری گرفتار گردیدند که تا هنوز هیچ کسی نتوانسته است این خلا را جبران نماید. بسیاری از یاران و همسنگران احمدشاه مسعود که انتظار می رفت پس از شهادت او بتوانند خلا سیاسی ناشی از فقدان حضور او را پر نمایند به بیراهه افتیدند و به همین دلیل جریان نیرومند سیاسی و نظامی تاجیک ها با دسایس و توطیه های دشمنان افغانستان در حاشیه سیاست و رهبری افغانستان قرار گرفته و دچار انشعاب و پراگندگی گردید.در این اواخر دستهای پیدا وپنهانی در میان تاجیک ها تلاش به کار افتاده اند تا عده ی از نیروهای سیاسی تاجیک ها را علیه پنجشیریها تحریک کرده تا از این طریق از یک طرف مرکز رهبری جهاد و مقاومت را از خاطره های مردم حذف نموذه و از طرف دیگر نیروهای سیاسی تاجیک ها را با پراگندگی و پریشانی های بیشتر مواجه نموده تا در تعاملات سیاسی سالهای بعدی کم رنگ و کم قدرت جلوه نمایند. در حالیکه پنجشیر همیشه مرکز جهاد و مقاومت مردم افغانستان بوده و شهید احمدشاه مسعود افتخار تابناک جهاد و مقاومت مردم افغانستان می باشد.

 آنانیکه اسیروسوسه های دشمن گردیده اند باید بدانند که حذف پنجشیراز تعاملات سیاسی افغانستان یکی از اهداف اصلی دشمنان مردم افغانستان می باشد.واقعیت این است که پس از شهادت شهید احمدشاه مسعود جبهه سیاسی تاجیک ها دچار پریشانگی گردید و اکنونه نیروهای سیاسی تاجیک ها در حاشیه قدرت قرار گرفته اند نیاز جدی دانسته می شود که رهبران سیاسی تاجیک ها رفتار وتفکرات سیاسی شان را بصورت جدی مورد بازبینی قرار داده و راهکارهای جدیدی را برای مقابله با دشمنان افعانستان و همچنان برای حضور موثر در تعاملات سیاسی افغانستان جستجو نمایند.

رهبران سیاسی تاجیک باید بدانند که بدون اتحاد و همبستگی در محور یک بسترنیرومند سیاسی هیچ گاهی در بازیهای سیاسی طرف معامله جدی قرار نخواهند گرفت و با یک تحول ودگرگونی سیاسی به اتهام های مختلف گرفتار گردیده و کمتر از سرنوشت شهید حبیب الله کلکانی چیزی بهتری در انتظار شان نخواهد بود. کسانی که امروز دل به ثروت و اقتدار موقت خوش کرده اند باید بدانند که بدون تکیه به یک جریان سیاسی نیرومند هیچ ضمانتی وجود ندارد که مالک این ثروت خواهند بود. رهبران سیاسی هیچ الترناتیفی بهتر از اندیشه ها و آموزه های شهید مسعود ندارند که می تواند محور تجمع سیاسی و فکری شان قرار گرفته و این جامعه را از مخاطرات جدی نجات بخشد.

همانگونه که اشاره گردید رهبران سیاسی تاجیک در شرایط و موقعیت بسیار حساس قرار گرفته اند که کوچکترین غفلت شان هم خود شان را برای همیشه از تعاملات سیاسی حذف خواهد کرد و هم مردم افغانستان را با مصیبت های بیشتر مواجه خواهند کرد.

با توجه به این واقعیت انتظار می رود که رهبران سیاسی تاجیک ها اختلافات سلیقه و علایق سمتی و منطقه ی را کنار گذاشته و با درک وفهم وضعیت حساس کنونی در یک محور تعریف شده ی سیاسی گردهم آمده و با استفاده از آموزه های فکری شهید احمدشاه مسعود یک بار دیگر افغانستان را از سقوط در پرتگاه مصیبت های افزون خواهی نجات بخشیده و زمینه ساز زندگی صلح آمیز مردم افغانستان گردند. رهبران سیاسی تاجیک علاوه براینکه در برابر مردم و در برابر ارزشهای جهاد و مقاومت مسوول هستند در برابر نسل جوان این جامعه نیز مسوول هستند. اینها نباید چنان کنند که فردا به عنوان خاین به منافع و به آرزوهای این مردم ثبت اوراق تاریخ گردند. هرچند که فرصت های زیادی از دست رفته است اما هنوز هم فرصت اندکی باقی است که با استفاده از این فرصت توطیه های دشمنان برآب گردیده و اقوام افغانستان به تناسب حضور فزیکی شان در ساختار قدرت و دولت سهیم گردند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا