خبر و دیدگاه

جنجالهای تشکیل حکومت وحدت ملی و بار ملامتی آن

به همگان مثل آفتاب روشن میباشد که رای های تقلبی زیادی یعنی در حدود چیزی بیشتراز دوملیون رای های تقلبی در صندوق مربوط اقای اشرف غنی احمدزی به سازماندهی و همکاری ارگ ریاست جمهوری افغانستان، کمیسون انتخابات و هواداران تیم تحول و تداوم،  ریخته شده است. به ثبوت احتیاج ندارد. فقط یک مغز کنجاو و حسابگر به سادگی آنرا درک کرده میتواند. این رای های تقلبی آقای اشرف غنی احمدزی را در موقف برنده انتخابات قرار داد. در اینجا است که تیم اصلاحات و همگرائی در موقف دشواری قرار میگیرد و مجبور میشود در دفاع از رای اکثریت مردم که حتی به قیمت قطع انگشتان شان، این تیم را انتخاب کرده بودند و دردفاع از مردم سالاری، حکومت خواست اکثریت مردم را مستقلانه اعلان نمایند.

از همین جاست که امریکا برای حل معضل داخل اقدام میشود. چنانچه با پادرمیانی ایالات متحده امریکا، برای اینکه دولت و کمیسیون انتخابات در این تقلب گسترده و شرم آور شریک میباشند، و شرکت این دو مقام رسمی دولتی در تقلب، اعلان حکومت را دشوار میسازد. ازینرو، ایالات متحده امریکا برای حل این مشکل با درنظر داشت شرایط و اوضاع و احوال افغانستان، تشکیل حکومت وحدت ملی را مصلحت دانست و پیشنهاد نمود، که از طرف هردو کاندید این طرح پیشنهادی وزیر خارجه امریکا مورد تأئید قرار گرفت. در اینجا اگر دقت شود در می یابیم که با توافق هردو کاندید درمورد تشکیل حکومت متحد ملی “پرونده انتخابات بسته” میشود. اگرچه برای رهبر تیم اصلاحات و همگرائی که برنده واقعی انتخابات میباشد،  قبول تشکیل حکومت مشترک با جانب تقلب پسند، خیلی نا مطبوع و نامطلوب مینماید ولی با دور اندیشی و اهتمام به منافع ملی افغانستان در شرایط موجود، پیشنهاد حکومت وحدت ملی را تأیید و ازان استقبال بعمل آورد.

در اینجا کاندید برنده که عبارت از رهبر تیم اصلاحات و همگرائی میباشد، بخاطر آبرو دادن به رهبر تیم بازنده که عبارت از رهبر تیم تحول و تداوم میباشد و برای ساختن بینی خمیری برای خود که با تیم متقلب حکومت مشترک بسازد. بعیوض بر رسی تعداد رای دهندگان در ولایاتی که در آن رای های تقلبی مبالغه امیزی بر صندوقها ریخته شده است. بررسی صندوقهای آرا را میپذیرد.  این گذشت او که بربنای پاکدلی و ساده انگاری صورت گرفته است تا جائی موجه پنداشته میشود. بخاطر اینکه همرای کسیکه حکومت مشترک ساخته میشود باید آن کس درجامعه اعتبار داده شود که اعتبار او بدون شک ممد اعتبار حکومت متحد ملی خواهد شد. هرکس میتواند حدس بزند که بررسی صندوقهای رای اعتبار دادن به تقلب میباشد، بخاطر اینکه رای های تقلبی طوری سازماندهی و ریخته شده است که صاف ساختن و تشخیص رای های تقلبی از رای های اصلی در شرایط و امکانات تخنیکی موجود در افغانستان خیلی دشوار میباشد.

ازینرو، آدم فکر کرده نمیتواند که بررسی صندوقهای آرا بر بنای حماقت تیم اصلاحات و همگرائی قابل قبول قرار گرفته باشد. بخاطر اینکه در همان وقت از طرف کارشناسان و اهل خبره به دور از امکان بودن آن اشاره و گوشزد شده بود. پس گفته میتوانیم که بررسی صندوقهای رای بر اساس پاکدلی و اعتبار دادن به شریک حکومت روی دست گرفته شده بود، که از طرف آگاهان سیاسی و پاک طینت افغانستان مثل آقای اصف آشنا این بررسی دوباره صندوقهای رای  “خیمه شب بازی” خوانده شد. که واقعا” چنین بوده است.

 حال که به سخنان نمایندگان هردو تیم متوجه میشویم در می یابیم که جنجال عمده بر سر اختیارات رئیس اجرائوی میباشد. رئیس اجرائوی معنی ریاست قوای اجرائیه دارد. ما میدانیم که قوه مقننه هم از خود رئیس دارد که بنام رئیس ولسی جرگه یاد میشود و قوه قضائیه هم از خود رئیس دارد که بنام قاضی القضات یاد میشود. طبیعی میباشد که قوه اجرائیه هم باید رئیس داشته باشد، که در رأس آن رئیس اجرائوی قرار میگیرد. معلومدار که رئیس جمهور در رأس سه قوا رهبری کل دولت را عهده دار میباشد. که به هیچصورت کار رئیس اجرائوی مداخله یا محدود ساختن اختیارات رئیس جمهور را در قبال نخواهد داشت. مثلیکه کار و صلاحتهای رئیس ولسی جرگه و کار و صلاحیتهای قاضی القضات به صلاحیت و اختیارات رئیس جمهور ما نعی ایجاد نمیکنند. و اگر کسی چنین استدلال میکند که گویا ریاست شورای وزیران توسط رئیس اجرائوی در تناقض با قانون اساسی میباشد، برخواسته از دید و فکر تعصب آمیز و غیر عادلانه انحصار قدرت دولتی میباشد که یک فکر غیر عملی و غیر عادلانه و انحصار طلبانه میباشد. اما از خود نمیپرسند که آیا تقلب سازمان یافته و آنهم توسط کمیسیون مستقل انتخابات و زمینه سازی و اشتراک ارگ ریاست جمهوری مطابق به قانون اساسی صورت گرفته است؟.

در ارتباط به کار و صلاحیت رئیس اجرائوی ما تجربه زمان ریاست جمهوری داکتر نجیب الله را هم داریم. در آن زمان آقای خالقیار حتی به عنوان صدر اعظم افغانستان در رأس شورای وزیران قرار داشت. اما اختیارات او فقط محدود  به کارهای اجرائوی روزمره حکومت بود. در سیاست سازی نقش تاثیرگذار نداشت. سیاست در عرصه های مختلف از طرف دستگاه ریاست جمهوری طرح و رهبری میگردید .

خلاصه که بوجود آوردن و ایجاد پست رئیس اجرائوی و تشکیل حکومت متحد ملی بخاطر حل مشکل ایجاد شده از ناحیه تقلب میباشد. از همین جهت، میتوان برای حل غایله تقلب پست ریاست شورای وزیران را ایجاد و در وقت مناسب آن قانونا” مسجل ساخت. اینکه ناقضان قانون اساسی و تقلب کاران که بنای تقلب شان بر شالوده نقض قانون اساسی بنا شده است و دم از نقض قانون اساسی میزنند قابل خنده میباشد. ضربالمثل ” هم غری و هم نری” به بسیار خوبی موقف و استدلال تیم تحول و تداوم را بیان میدارد و اینکه حالا هفته ها است که جنجال بر سر این پست حل نمیشود. وآقای اشرف غنی احمد زی با نام ووظیفه این پست اجرائوی بهانه تراشی مینماید و انتخابات را به درازا و به مردم خسته کن ساخته است. قابل سوال میباشد. که آقای اشرف غنی باوجود تقلب و غیر مستحق بودن از این کشور بیچاره و مردم درد دیده آن چه میخواهد؟

در نتیجه در میابیم که مسئولیت این همه بحران و به رسوا کشیدن انتخابات در افغانستان به دوش تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمد زی میباشد. در حالیکه اصولا تمام قدرت دولتی در حکومت متحد ملی باید طور مساوی بین دو تیم تقسیم شود.  تیم اصلاحات و همگرائی با وجود داشتن اکثریت آرای صاف و درست،  خود را به قبول پست ریاست اجرائوی پائیین آورده، اما خودخواهی و انحصار گری و نیات شوم رهبری تیم تحول و تداوم هر روز به چل و ول جدید میپردازد تا انتخابات را به مردم افغانستان طبق نظریه طالبان یک پدیده نامیمون معرفی بدارد. 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا