خبر و دیدگاه

هنوز هم همسایه ها آرزوی سیطره جویی را دارند

همواره کشور های همسایه، منت میگذارند که ما مردم افغانستان را در روز های بد شان کمک و دستگیری نموده ایم ودر زمره دوستان واقعی و همسایه های نیک همه چیز را بیدریغ در اختیار شان قرار دادیم و از وضعیت مهاجرت و غربت که داشتند بیرون آورده که در برابر ابر قدرت وقت ( ارتش سرخ)، توانایی پیدا کرده جهاد نمودند، درنتیجه سبب شکست شوروی متجاوز و پارچه شدن آن گردیده، باعث تغییراتی در جغرافیای آن سر زمین شدند که البته ظاهر گپ را به روی مردم ما می کشانند ولی در پشت پرده یا در واقعیت از همان آغاز از وجود مردم ما منفعت جویی کرده و برای نجات خود از آن ها سپر ساخته تا مانع پیشروی شوروی ورسیدن شان به آب های گرم شده باشند و در پهلوی آن از کمک ها برای مهاجرین افغان، در ابعاد مختلف به باز سازی و نوسازی خود وکشور شان پرداخته که امروز از موجودیت سلاح هستوی حرف وحدیث دارند.اما دیری نگذشت که این موضوع را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حکومت مجاهدین درقسمت بی ثبات سازی آن با پیش کش نمودن گروه متحجر طالبانی  ذریعه تروریستان القاعده پی ریزی نمود و با روی کار آوردن رژیم به اصطلاح امارت اسلامی،حکومت مجاهدین را به دور انداخته و در خورد وریز نمودن شان از لجام گسیختگی تروریستان استفاده برده و با اطمینانی که بالای گروه طالبان داشت کلیه اختیارات رژیم را در دست خود گرفته و در واقع جکومت دست نشانده را در کشور ما ایجاد نمود و با استفاده از بی بند وباری به تاراج هست وبود وطن ما پرداختند.

با سقوط  به اصطلاح امارت اسلامی، همسایه نیک اندر بد ما تروریستان و طالبان فراری را در کشور خود به محلات امن جا داده و به احیای مجدد سازمانی شان اقدام و در مدارس به تعلیم وتربیه انتحاری و انفجاری آنها مبادرت ورزیده، باصدور فتوا ها و اعزام شان گویا به بهشت،  کشتار مردم و ویرانی وطن ما را در سر می پرورانند که گاهی اوقات پا را فرا تر از حدود خود گذاشته زمانی با پیش قراولی وشاطری تروریستان و طالبان تا مربوطات ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار دست به تجاوزمی زنند که از تداوم مداخلات آنها کلیه مردم جهان آگاهی پیدا نموده است.

در این اواخر شنیده می شود که نظامیان پاکستانی در محلات و مناطق قراء اعلی جرگه و خاک شاد ولسوالی معروف ولایت کندهار از خط صفری مسیر خط دیورند عبور نموده و به فاصله یک کیلو متر در عمق خاک کشور ما به همکاری گروه مزدور خود ( طالبان ) که در واقع سر بازان ریزرفی ارتش شان است، پیش آمده وبا وسایل ساختمانی به اعمار تاسیسات آغا ز نموده که از طرف مشران اقوام مانع کار آنها گردیده ولی نیرو های سرحدی پاکستانی گفته که ما امر بزرگان خود را به جا می آوریم ولی بزرگان شان از جمله وزیر خارجه پاکستان به تازگی گفته است که ما با دولت آینده افغانستان همکاری میکنیم به شرطی که خواسته های ما را مد نظر بگیرند که اولأ سخنان وزیر خارجه با گذاشتن شرط و شرایط به دور از حسن همجواری بوده و شاید خواسته های شان، همانا اعمار دروازه ها در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار، تاسیسات نظامی شان درولسوالی معروف ولایت کندهار، راکت پراگنی ها بالای ولایات کنرها، نورستان  وسایر ولایات  و اعزام انتحاری ها ( خود کش ها ) وانفجاری  ها غرض کشتار مردم بیگناه وتداوم ویرانی کشور ما خواهد بود.

بنأ همسایه نیک اندر بد ما از حدود چهار دهه به این طرف در انجام اهداف ناپاک حقوق همسایگی خود را در قبال مردم و وطن ما به اثبات رسانیده و همه وطنداران ما به همکاری های شان با پوست وگوشت به آن آشنایی کامل پیدا نموده اند و هنوز هم همسایه ها آرزوی سیطره جویی را دارند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا