خبر و دیدگاه

من به داکتر عبدالله رای می دهم

سالیان دراز است که نسبت نبود یک دولت با کفایت و با درایت  در یک مدار بسته می چرخیم و می چرخیم و با وجود تقبل تلاش ها و قربانی های بیشمار، واپس به نقطه نخستین بر می گردیم. چنین بر می آید که انتخابات روان آخرین چانسی است که شرایط را برای شکستن این مدار برای ملت ما فراهم آورده است و از دست دادن آن پیامد های ناگواری را در قبال خواهد داشت که کمترین آن چرخیدن مجدد در مدار تاریخی در جا زدن و پیشکش کردن قربانی های تازه برای بیرون برآمدن از آن است. این مدار صرف با انتخاب رهبری که بتواند کشور را موفقانه از این مرحله حساس و مهم با درایت و کفایت به مرحله ثبات و انکشاف انتقال دهد شکستانده می شود و آینده روشنی را برای کشور و ملت به ارمغان می آورد.

به دلایل زیر، من فکر می کنم که داکتر عبدالله و تیم اش می تواند این مدار را بشکند و راه را برای پیشرفت باز کند.

1 – اصلاحات: داکتر عبدالله با شعار اصلاحات و همگرایی به میدان آمده است.  اصطلاح “اصلاحات” را دست کم نگیریم. داکتر عبدالله با به  کارگیری “اصلاحات” و عزم برای پیشبرد آن، در حقیقت درک خود از تجربه تاریخی حوادث چندین ساله کشور خود را به نمایش گذاشته است. زیرا در این مورد، اصلاح دقیقاً با تخریب در تقابل قرار میگیرد و این برخاسته از  آگاهی، شناخت و برنامه ریزی موثر بر اساس شناخت نیازها و واقعیت هایی است که نظام موجود – به هر دلیلی که بوده است – نتوانسته منحیث یک نظام، ولو برخوردار از کمک های بیدریغ ملی و بین المللی، به طور موثر در خدمت مردم قرار بگیرد. اصلاحاتی را که داکتر عبدالله در سر خط برنامه خود قرار داده است، اصلاح اشتباهاتی است که نظام موجود عمدی یا غیر عمدی مرتکب آن شده و کشور را بر لبه پرتگاه کشانده است. به سخن دیگر، اصلاحات در حالی که دست آوردهای مردمی در طول دوازده سال گذشته را حفظ می کند، برای رفع کاستی ها تلاش می ورزد.

2 – همگرایی: دعوتی است عام برای کسانی که درد مشترک برای ساختن افغانستان را دارند. همگرایی،  تبعیض و دو بینی و خویش گرایی را در تمام ابعاد آن مردود می داند.  همگرایی یعنی شرکت همه اقشارو همه مردم. همگرایی یعنی دست به دست دادن کسانی که برای افغانستان و منافع آن در بُعد بزرگ  می اندیشند در یک کارزار ملی برای تحقق آنچه که باید تا به حال به دست می آمد و نیامده است. تیمی که به دور داکتر عبدالله گرد آمده است، این همگرایی را با تمام قدرت آن به نمایش می گذارد. روی کار آوردن یک دولت مدرن پیامد طبیعی و معقول چنین مشارکت بر اساس همگرایی است که تیم داکتر عبدالله قادر به آن  می باشد.

3 – تجربه غنی داکتر عبدالله در عرصه دیپلوماسی، در شرایط جنگ و صلح از ویژه گی هایی است که کاندیداهای دیگر فاقد آن هستند. در شرایطی که افغانستان شدیداً نیازمند حفظ روابط نیک با جامعه بین المللی است، داشتن رهبری که دید روشن از مناسبات بین المللی و منطقه یی داشته و روابط کشور را بر اساس منافع علیای ملی افغانستان با کشورهای دیگر برقرار سازد، اهمیت حیاتی دارد.

4 –پیشینه مختلف کاری داکتر عبدالله در مقام های مختلف، به خوبی نشان می دهد که از هر گونه اتهامات در موارد فساد مالی، اداری، رابطه گرایی ها و مصلحت بینی ها بر اساس ملاحظات شخصی مبراست. برای تامین عدالت اجتماعی، برابری و مساوات و تقسیم عادلانه ثروت و موقعیت های اجتماعی برای اتباع کشور،  انتخاب رهبری با این ممیزات از واجبات است.

5  – تیم داکتر عبدالله از قلب مردم برخاسته است. داکتر عبدالله و  کسانی که با او دریک چتر گرد هم آمده اند، کسانی اند که با مردم خود زیسته و از نیازها و  مشکلات آن ها با خبر اند. این ویژه گی نه تنها، داکتر عبدالله و تیم اش را قادر می سازد تا برنامه ها و عملکردهای شان را بر اساس واقعیت های عینی جامعه سازگار سازند بلکه زمینه اعتماد و همدلی مردم را نیز با ایشان فراهم می سازد.

6 – ترکیب تیم داکتر عبدالله نشاندهنده پایگاه گسترده اجتماعی ای است که تضمین کننده یک دولت با ثبات و مورد اعتماد و علاقه ملت می باشد.

به دلایل بالا، متیقنم که داکتر عبدالله بهترین انتخاب برای احراز زعامت ملی در انتخابات پیشرو است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا