خبر و دیدگاه

من به دکتور عبدالله عبدالله رای میدهم

من در سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان(16حمل1393خورشیدی) به دکتورعبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری رای میدهم.

چرا؟

دلایل من در رای برای دکتور عبدالله عبدالله:

1- ثبات سیاسی و توسعه در ابعاد مختلف حیات در افغانستان، مستلزم دولت-ملت سازی و یا شکل گیری دولتِ مدرن ملی پایدار است.

ایجاد دولت ملی و مدرن که از وجایب اصلی دولت در افغانستان شمرده می شود، بدون تفکر ملی و سیاست ملی به انجام نمی رسد. تعهد به ایجاد اصلاح و تغیر در جهت شکل دهی جامعۀ شهروندی و ملت مدنی و شهروند بجای ملت اقوام ، سیاسی ساختن قدرت به جای قومی سازی سیاست و قدرت و ایجاد زمینه های واقعی مشارکت مردم در قدرت، از الزامات و ضروریات اندیشه و سیاست ملی است.

تغیر نظام سیاسی از نظام متمرکز ریاستی به نظام صدارتی پارلمانی و تدویر انتخابات پارلمانی به سیستم تناسبی با نقش احزاب سیاسی، بستر ساز تمرکز زادیی قدرت به سود مشارکت مردم در قدرت و سیاسی سازی قدرت در جهت شکل گیری جامعۀ شهروندی و ملت شهروند است.

من در میان نامزدان ریاست جمهوری تنها دکتور عبدالله عبدالله را با برنامۀ اصلاح و تغیر در جهت سیاسی سازی قدرت و تمرکز زدایی قدرت یافتم. این اصلاح و تغیر که بصورت مدنی از راه تعدیل و اصلاح قانون اساسی محقق می شود، زمینه را در جهت تکوین و پایداری دولت ملی و مدرن مساعد می کند.

2- افغانستان به عنوان کشور فرورفته در بحران و دارای جامعۀ متکثر و متنوع از لحاظ قومی، زبانی و مذهبی که در چهار دهۀ اخیر قربانی افراط گرایی آیدئولوژیک توام با دخالت خارجی گردیده است، نیازمند دولتِ برخوردار از رئیس جمهور واقع گرا و اعتدال پسند است. رئیس جمهوری که،  پابند به ارزش های مدرن و مدنی در جهت توسعۀ سیاسی و اجتماعی، فاقد افکار برتری جویانۀ قومی و قابل اعتماد و پذیرش برای تمام جوامع قومی افغانستان باشد.

دکتور عبدالله عبدالله در میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان دارای این ویژگیها است. او با افراط گرایی دینی و مذهبی مخالفت دارد. از ارزش های مدرن مدنی در افغانستان حمایت می کند.  و در حالی که اندیشه های برتری جویانۀ قومی و نژادی را تردید میدارد و به وفاق ملی و افغانستان یکپارچه و مقتدر متعهد است، با پدر پشتون قندهاری و مادر تاجک پنجشیری به دو گروه  قومی تعلق می گیرد. وی در چنین موقعیت اجتماعی،  نقطۀ اتصال و وفاق ملی محسوب می شود.

3- افغانستان در شرایط گذر از بحران و حرکت در مسیر تثبیت و تحکیم دولت ملی مدرن، ثبات سیاسی پایدار و توسعه در حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و . . . . . . .  به رئیس جمهوری نیاز دارد که:

به افغانستان آشنایی کامل داشته باشد، از نزدیک و در سخت ترین شرایط زندگی سه دهۀ اخیر در کنار مردم و وطن قرار داشته باشد. به نقش و اهمیت روابط جهان در کمک به افغانستان جنگ زده و فقیر بدرستی پی ببرد. قدرت تأمین این رابطه و تعامل را با همسایگان، منطقه و جامعۀ بین اللملی داشته باشد.

 دکتور عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری بهره مند از این خصوصیات است.

بنا بر این، من به دکتور عبدالله عبدالله رای میدهم. و شما؟

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا