خبر و دیدگاه

بازوی دولت برای «سرکوب مردم» شده اید!

fahim_bismullah

همین چند ماه پیش بود که همایون عزیز وزیر دولت در امور پارلمانی در یکی از برنامه های تلویزیون طلوع در پیوند با نقش پارلمان در محدود کردن صلاحیت دولت صحبت می کرد. او گفت که باید دولت اول حاکم شود، پس ازان حاکمیتش محدود گردد. منظور ایشان این بود که باید دولت یک بار بدون موجودیت پارلمان و بدون هرگونه وسایل کنترول کننده و با مشت آهنین حاکمیت خود را تامین کند و وقتی این حاکمیت نامحدود تامین گردید، کار برای محدود کردن آن آغاز شود. هرچند آقای همایون عزیزی گفت که تیوری “تامین حاکمیت نامحدود” اختراع شخص خود شان است و دیدگاه دولت نیست، اما همه می دانند آنچه دولت درین ده سال در پی اجرا و حصول آن است چیزی جز تامین حاکمیت نامحدود نبوده است.

کنش و روش دولت به رهبری حامد کرزی در قبال انتخابات پارلمانی سال گذشته و نتایج آن پردۀ نیات دولت و رهبری آن برای تامین حاکمیت نامحدود یعنی تامین یک حکومت استبدادی را درهم درید.

اوج رسوایی این دولت واکنش آن در برابر سمین بارکزی بود. حالا برای همه کسانی که مخالف استبداد بوده و رفتار دولت در قبال دموکراسی را زیر نظرداشته اند، روشن است که هیچ امیدی ازین دولت برای تامین عدالت و دموکراسی وجود ندارد. این دولت با هرچه در توان دارد در راه تامین حاکمیت نامحدود خویش و در راه، به گفتۀ احمدبهزاد، بازسازی استبداد در کشور در تگ و پوست.

بازوی هر حکومت استبدادی یی پلیس وارتش است. دولت تلاش دارد تا پلیس و ارتش خود را نیرومند بسازد. این برای تامین امنیت مردم نیست بلکه برای تامین حاکمیت نامحدود است.

صرفنظر ازین که حکومت استبدادی به نفع چه گروهیست و طبیعت این استبداد چگونه تعریفی دارد، همکاری با این حکومت در راس قوای سرکوب، ننگ تاریخی ییست که هرگز از دامان سرکوبگران زدوده نمی شود.

از یکسو حواریون و همدستان نزدیک حامد کرزی با هرچه مقاومتگر است دشمنی دارند و با هرچه در توان دارند در زدودن و کشتن آنها مصروف اند، از سوی دیگر حامد کرزی با استفاده از دونفر از بهترین فرماندهان مقاومت؛ مارشال فهیم و بسم الله محمدی، به سرکوب مردم برای تامین حاکمیت نامحدود خویش می پردازد. بسیاری بدین باور اند که حامد کرزی ازین دو شخصیت تا آخرین ظرفیت استفاده می کند و این استفاده دوگانه است. یعنی به وسیله خودشان مردم شان را سر کوب می کنند و با این کار آنها را آنقدر بدنام و بی اعتبار می سازد که دیگر در میان مردم شان نیز سری برای بلند نگهداشتن نداشته باشند.

آنچه حکومت کرزی با دیگران کرد، باید بهترین سرمشق برای این دو بازماندۀ در حال زوال جبهۀ مقاومت باشد. اما تصور می شود که جناب مارشال صاحب تا باختن آخرین فرد جبهۀ مقاومت  به این قمار ادامه می دهند.

اگر این دو شخصیت محترم، یعنی مارشال فهیم و بسم الله محمدی تصور می کنند که کار شان قمار سیاسی نیست و دران منطق و استدلالی نفهته است، مهربانی کرده نشان بدهند که مثلاً نقش آنها در حکومت سرکوب و حکومتی که به سوی تامین استبداد و باز سازی استبداد می رود چیست؟ آیا نقش بازدارنده یی دارند؟

شاید قرار گرفتن در کنار دولت خودکامه و فاسد کنونی جیب ها را پر از زر کند اما جبین را از عزت و آبرو خالی می کند. دیگر دل های مردم جای شما نخواهد بود. چنانچه بازیگران دیگر که با آرمان های مردم معامله کردند دیگر عزتی نزد مردم ندارند.

حالا اختیار با شماست؛ هر جند ناوقت شده است؛ میمانید و در بازسازی استبداد بازوی دشمنان مردم می شوید و یا بر میگردید در کنار مردم تان؟

___

تصویر ویدیوی انتقال اجباری “سیمن بارکزی” به شفاخانه “داوود خان”  توسط افراد غیرمسلح پلیس


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا