اخبار و گزارشات

گزاش کنفرانس لندن به مناسبت شهادت استاد برهان الدین ربانی و ارزیابی قتل های زنجیره های

rabbani_fatiha_london

کنفرانسی در لندن روز یکشنبه 9 اکتوبر 2011 از سوی نهادهای مدنی و شخصیت های سیاسی-فرهنگی به مناسبت شهادت نا به هنگام و مظلومانهء استاد برهان الدین “ربانی” زعیم جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان و رییس جمهور اسبق کشور و بررسی پیامدهای ترورهای زنجیره ای تحت عنوان: “شهادت استاد برهان الدین “ربانی”: ترورهای زنجیره ای و اثرات آن بر آیندهء سیاسی افغانستان” به اشتراک صدها تن از یاران، رهروان و دوستداران استاد و هموطنان مقیم بریتانیا برگزار گردید.

کنفرانس به گردانندگی انجنیر روح الله با حضور داشت جمع غفیری از هموطنان گشایش یافت. وی در ابتدا از محترم قاری نورالدین انصاری خواهش نمود تا با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید برنامه را آغاز نماید. بعد از تلاوت محترم یما احمدزاده مقالهء تحلیلی و پژوهشی اش در مورد بحران در افغانستان و ریشه های تروریزم و پیامدهای قتل های زنجیره ای را به خوانش گرفت. دومین سخنران برنامه محترم عبدالحی خراسانی از اعضای برجستهء جمعیت اسلامی، دپلومات سابق، نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی بود. وی در مقالهء مفصل زندگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استاد برهان الدین ربانی، نقش منطقه ای و بین المللی استاد، نقش جمعیت اسلامی در تحولات اخیر  کشور و آیندهء جمعیت را به تحلیل گرفت. آقای خراسانی تاکید نمود جمعیت اسلامی یگانهء سازمانی است که به اساس یک تفکر شکل گرفته و اساس گذاری شده است نه به صورت واکنشی. او در سخنان خود جمعیت را به اتحاد و یگانگی فراخواند و از تمام جریان هایی که از بطن جمعیت به صورت تاکتیکی به تشکیل حزب ها و جبهه های جدید در سالیان اخیر اقدام نموده اند خواست تا با یک رویکرد دموکراتیک و شفاف دوباره به جمیعت برگردند و این حزب سراسری و پر نفوذ را بازسای و نوسازی نمایند.

سومین سخنران کنفرانس خانم قدریه یزدان پرست عضو سابق مجلس نمایندگان بود. وی در سخنان خود استاد برهان الدین ربانی را شخصیت افغانستان شمول، نماد اعتدال و مدافع حقوق زنان خواند. وی در بخشی از سخنانش از استاد به عنوان رزمندهء بی پرخاش نام برد.

چهارمین سخنران مجلس محترم مسعود خلیلی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در هسپانیا، از اعضای برجستهء جمعیت اسلامی و یکی از یاران و همرزمان نزدیک استاد برهان الدین ربانی بود. وی از آشنایی اش با استاد، سجایایی استاد، نقش او در رهبری جهاد و مقاومت و پیامدهای ترورهای زنجیره ای گفت. او شهادت استاد را ضایعهء جبران ناپذیر خواند و مردم کشور را برای درهم کوبیدن لانه های تروریزم و طالبان به وحدت و اتحاد فراخواند.

yama_rabbani_fatihalondonپنجمین سخنران مجلس خانم ژاله ظفری آریایی نژاد بود. وی در مقالهء پر از احساسات، عاطفه و تحلیل شهادت استاد را تسلیت و تهنیت گفت و با محکوم کردن قتل های زنجیره ای خواهان پیگیری این قتل ها شد. وی حلقه های داخل حکومت را در این قتل ها مسوول دانست و به دشمن گوشزد نمود که با قتل و ترور نمی تواند روحیهء مقاومت ملی را بشکند و بر سرنوشت مردم ما حاکم گردد.

ششمین سخنران مجلس محترم احمد مستقیم بود که با زمزمهء شعری از محترم عبدالقیوم ملکزاد در رثای استاد و خوانش شعری از خودش به مناسبت شهادت استاد به کنفرانس روح و رمق تازه بخشید.

هفتمین سخنران مجلس محترم دکتورهارون امیرزاده بود. وی در مقالهء بلند و پر محتوای اش تحت عنوان: جایگاه سیاسی استاد برهان الدین ربانی در ده سال اخیر، زوایای مختلف شخصیت و نقش استاد را در ده اسال اخیر به بحث گرفت. وی نقش و شخصیت او را در ده سال اخیر در تحولات اخیر کشور استثنای خواند. او استاد را شخصیت آرام، معتدل و نقطهء وصلی میان تمام جریان های فکری و سیاسی کشور خواند. هشتمین سخنران کنفرانس محترم عزیز احمد بارز نویسنده و دپلومات سابق بود. وی در مقالهء عملی و مفصل خود به تحلیل و ارزیابی ابعاد مختلف شخصیت استاد پرداخت. وی نقش استاد را در تشکیل اولین حکومت مجاهدین و در عرصهء فرهنگی برجسته تلقی نموده و در گذشت او را در این لحظات حساس تاریخ کشور ضایعهء جبران ناپذیر خواند. آخرین سخنران مجلس وحید رحیمی یکی از دانشجویان بود. او در مقالهء کوتاه و پر از عاطفه و احساسات از حکومت افغانستان خواست تا جلو قتل های زنجیره را بگیرد و قاتلین و عاملین را به میز محاکمه بکشاند. او همچنان از نخبگان جهاد و مقاومت ملی خواست تا درحفظ جان خود توجه بیشتر مبذول نمایند.

مجلس با صدور قطعنامه و تشکری گرداننده از اشتراک کنندگان و سازمان دهندگان برنامه خاتمه یافت. مقالات ارایه شده در کنفرانس به صورت جداگانه به نشر خواهد رسید.

قطعنامهء کنفرانس لندن لندن به مناسبت شهادت و ترور استاد برهان الدین ربانی رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان و ترورهای زنجیره ای در افغانستان

 این کنفرانس که به اشتراک صدهاتن ازهموطنان مقیم بریتانیا بنا به دعوت شخصیت ها و نهاد های مقیم بریتانیا، به منظور  مناسبت شهادت استاد برهان الدین ربانی و دیگر قتل های زنجیره ای تحت عنوان:  شهادت استاد برهان الدین “ربانی”: ترورهای زنجیره ای و اثرات آن بر آیندهء سیاسی افغانستان در لندن دایر گردید، قطعنامهء ذیل را اعلان می نماید:

خواهران و برادران عزیز!

امروز با تسلیت گفتن شهادت زعیم جهاد و مقاومت مردم افغانستان و بقیه شهدای مظلوم این سرزمین به فامیل، بستگان، خانواده های جهاد و مقاومت و کافهء مردم کشور،  مفاد ذیل را به عنوان قطعنامهء این نشست اعلام می نماییم.

1- ما ترور استادبرهان الدین ربانی رهبرجمعیت اسلامی افغانستان ورئیس جمهور سابق رابه شدت تقبیح نموده و از دولت می خواهیم که هر چه زودتر عوامل این جنایت هولناک را دستگیرنموده به صورت علنی محاکمه نماید.

2- شهادت استاد فصل ا لخطابی بود بر این راه یکطرفه صلح با گروهی که نه از انسانیت  ودین بهره دارد و نه ازتمدن و فرهنگ ره توشه ای.

3- ما از همه شاگردان و پیروان استاد برهان الدین ربانی می خواهیم که با هوشیاری کامل جلو هر نوع سوء استفاده دشمن را بگیرند و با تشکیل یک شورای رهبری قدرتمند ورویکرد به روند دموکراتیک تشکیلات جمعیت را از هر نوع پراگندگی و تشتت در امان نگهدارند.

4-        جنایات زنجیره ای، تروریستی و انتحاری طالبان و همدستان خارجی شان را در هدف قراردادن و شهید ساختن رهبران جهاد و سرداران مقاومت در سرتاسر افغانستان  به شدت تقبیح نموده تقاضای اشد مجازات جانیان و بانیان این حوادث را داریم.

rabbani_fatiha_london25- رئیس جمهور باید تکلیف خودرا روشن سازد که آیا به نمایندگی از مردم افغانستان عمل می نماید و یا با برادران ناراضی خود، یعنی طالبان، علی الرغم تمام جنایات و خیانت های که انجام داده اند میپیوندد. گزینش اصطلاحات کاربردی وسبک کلام سياسی رئيس جمهور به گونه ی است که صلاحیت او را به عنوان پاسدار قانون اساسی ونماد ملی به شدت زير سوال می برد.

6- با رویکرد به تغییر بنیادین ساختار نظام سیاسی کشور، ما طرفدار صلح واقعی در افغانستان هستیم، تا همه باشندگان این سرزمین بتوانند در آرامش و امنیت کامل از همه ای حقوق شهروندی خویش استفاده نمایند .

7-                        از تمام احزاب، گروه ها، نهادهای مدنی، شخصیت های سیاسی و به خصوص نیروهای مقاومت ملی تقاضا می کنیم که با هشیاری کامل در برابرهر نوع توطیه شیطانی که روند دیموکراتیک و مشارکت سیاسی را دچار بن بست نموده و زمینه را برای معامله پنهان و سری با دشمنان آزادی و انسانیت (طالبان) فراهم می سازد جلوگیری نمایید.

8-                  ما سیاست های  دوپهلو وغیر شفاف نهاد ریاست جمهوری  را  محکوم نموده و خواهان توقف کامل وبازنگری مجدد استراتیژی درمقابله با طالبان می باشیم.

9-                        حکومتی که از بحران مشروعیت رنج می برد و هر روز بر تعداد ساختارهای فساد پرورش می افزاید، فاقد صلاحیت لازم به عنوان یک مرجع ملی برای صلح می باشد. ما طرفدار صلح هستیم ولی نه به قیمت حذف سران جهاد و مقاومت مردم افغانستان و پایمال شدن ارزش ها و دستاوردهای ده سال اخیر که به قیمت خون صدها هزار انسان به دست آمده است.

10-                             انتظار ما از اوپوزیسيون به عنوان يک نهاد قدرتمند سیاسي اين است که با انسجام واحساس تکلیف بیشتر عمل نموده و به عنوان یک دولت سایه در کنش ها و واکنش ها سیاسي با قاطعیت بیشتری به عنوان مظهر نماد ملی مردم افغانستان عمل نماید.

11- برگزاری  لویه جرگه عنعنوي در موجودیت شورای ملی برای پیگیری روند صلح خلاف قانون می باشد و ماخواستار انسجام و یکپارچگی  مردم افغانستان برای پاسداري ازروند دیموکراتیک ومشارکت سياسي براساس حق شهروندی ورعایت حقوق بشردر سرتاسر کشور می باشیم.

12- صلح با کساني را که به هيچ یک از ارزش های انسانی، حقوقي و مدني احترام نمی گذارند وخون مجاهدان و مومنان راه خداه را بر خود حلال می دانند جرم نا بخشودنی و خيانت ملی می دانیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا