برهان الدین ربانی

استاد سلحشور پروفیسور ربانی، مرد عزت و سربلندی، رهبر جهاد و راد مردانگی، قهرمان مقاومت و آزادگی، شهید صلح و خیر خواهی

rabbabi_peacejirga_fail

هرگاه تاریخ کشور و به ویژه صفحات زرین تاریخ معاصر جهاد و مقاومت سرزمین افغانستان را ورق زده با تأمل عمیق مطالعه نمائیم این نکته به همگان واضح میگردد که میهن عزیز ما زادگاه جوانان جسور، شخصیت های غیور، اندیشمندان متفکر، فرهنگیان روشن ضمیر و سر انجام متولد قهرمانان سلحشور در پرتو هدایات قرآنی و ارشادات نبوی بوده است.  

آنان جوانان اند که در سنگر های داغ و سوزان جهاد و مقاومت علیه دشمنان و بیگانه پرستان دین و میهن تربیت و پرورش یافته اند. آنان شخصیتهای اند که با سینه های باز، دلهای گشاده، عقیدۀ راسخ، دیدگاه وحدت ملی در چوکات عدالت اجتماعی و اندیشۀ آزادگی در دفاع از شعائر اسلامی، نوامیس ملی، منافع میهنی و ارزشهای اخلاقی به پرورشگاه جهاد و استقامت راه یافته اند. آنان اندیشمندان اند که جهت در اهتزاز آوردن پرچم تفکر اسلامی اوقات قیمتی، فرصتهای طلائی و جانهای شرین شانرا صادقانه و فداکارانه ایثار سرافرازی و آزادگی، سعادت و خوشبختی مردم غیور و سربلند، شجاع و باصلابت خود نموده اند.  

آنان فرهنگیان اند که تمام عمر گرانبهای خویش را صرف روشنگری حقایق درخشان جهاد و مقاومت، پیکار و مبارزه، تبلیغات و افواهات زهر آگین دشمنان و بیگانه پرستان علیه رهبران جهانگشای که آزادی خواهی را برای قشر عظیمی از کشورهای مظلوم انسانیت که زیر یوغ استبداد سوسیالیستی به سر میبردند نموده اند. آنان قهرمانان اند که جهت استقلالیت میهنی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، آزادی از استبداد و بیدادگری، تحجر و ماتم زدائی، غلامیت و بردگی، مظلومیت و فرومایگی، آوارگی و بیچارگی، تشنج و تفوق طلبی را با خنثی سازی مداخلات خارجی توسط مزدوران داخلی بی خرد و متحجر، جاهل و بیگانه پرست که در ارتباط ملت مجاهد و مسلمان میهن عزیز ما هیچ نوع ترحم و دلسوزی، شفقت و مهربانی، فکر و بازنگری، تعقل و بیداری ندارند با سینه فراخ مقاومت و ایستادگی نموده سر انجام با نوشیدن جام شهادت ما را تا ابد به گلیم ماتم و سوگواری نشانده اند.  

استاد پروفیسور ربانی نه تنها جوان شهامت و شجاعت بود بلکه یک شخصیت غیور ملی، مرد جهانگشای اسلامی، استاد فرزانگی و فرهیختگی، رهبر جهاد و مقامت، الگوی استقامت و ایستادگی علیه دشمن زدائی و بیگانه پرستی، اندیشمند سیاسی، متفکر اسلامی، مرد دعوت و نویسندگی، عالم فرهنگ قرآنی و سنت نبوی، فرشته حلم و بردباری، ضرب المثل تواضع و فروتنی و شهید صلح و خیر خواهی برای ملتهای جهاد و مقامت علیه استبداد و بیدادگری میباشد.  

این دشمنان سنگدل و بیگانه پرستان کوردل از ما چه میخواهند؟!! این دشمنان متحجر و بیگانه پرستان بی خرد از ما چه میخواهند؟!! این دشمنان قسم خورده و بیگانه پرستان فریبخورده از ما چه میخواهند؟!! این دشمنان بزدل و بیگانه پرستان جاهل از ما چه میخواهند؟!! آیا تاریخ شجاعت و صلابت ما را فراموش کرده اند؟!! آیا تاریخ جهاد و مقاومت ما را نمی شناسند؟!! آیا غیرت و شهامت ملت ما را در میادین مبارزه و پیکار جوئی فراموش نموده اند؟!! آیا میخواهند که یکبار دیگر به میدان معرکه حاضر شویم که آنگاه بعد از طلوع شکست شان به باداران بزدل و کوردل خویش پناه ببرند. بلی، واقعیت چنین است که این مزدوران فریبخورده به تنهائی خویش جرأت و جسارت پیکار جوئی را با ما ندارند و نخواهند داشت؟!!  

آیا از وحدت ملی که صلح ارمغان آور آن به ملت افغانستان است ترس و هراس دارند؟!! آیا از رشد و ترقی که صلح و وحدت ملی تضمینگر آن به ملت غیور افغانستان میباشد نگران اند؟!! بلی، اعماق وجود این دشمنان و بیگانه پرستان را ترس و هراس از بروز ملت ما در کارگاه سیاست بازی های ملی و جهانی فرا گرفته است. اینان باید بدانند که هرگز رویا روئی جوانمردانه را با ما نه در میادین معرکه و مبارزه و نه در میادین تفکر و اندیشه دارند و نه خواهند داشت. از اینرو، این بی خردان نباید مزاحم استقلالیت میهنی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، آزادی و باز سازی، ملت سازی و رفاه اقتصادی، سیاست های داخلی و خارجی ملت عزیز و سربلند ما گردند.  

اصلاً، دشمنان سنگدل و بیگانه پرستان کوردل فکر میکنند که فرزندان با صلابت ملت عزیز ما در خواب غفلت هستند و هر چه که آنان بخواهند آن خواهند کرد. هرگز نه، این ملت نه مرده است و نخواهد مرد، این ملت دارای انگیزه های دینی و میهنی بوده که از هدایات الهی سرچشمه گرفته است و در قراللالدر عمق وجودش با روزگار تاریخ قویتر میگردد. خداوند متعال این ملت را توسط جهاد و مقاومت بیداری جاویدانی بخشیده است که هرگز دشمنان قسم خورده با افراد فریبخورده انگشت شمار نمیتوانند این ملت بزرگ را با ترور شخصیتها و رهبران جهادی سرنگون نموده به یوغ بندگی و بردگی باز گردانند.  

دشمنان و بیگانه پرستان باید بدانند که بحر صبر و شکیبائی، سکوت و خاموشی فرهیختگان این ملت با شهادت رهبر فقید شان به اوج انتهائی آن رسیده است که با خیزش طوفان های سونامی وار مردمی زندگی را در حلقوم این مزدوران تلخ خواهند نمود. اما اشتیاق به صلح و خیر خواهی را که از رهبر فقید شان آموخته اند از هر کسی دیگر به آن علاقمندی بیشتر داشته در آن راستا هیچ نوع تقصیر و کوتاهی نخواهند کرد. از اینجهت، دشمنان بی خرد باید بدانند که صلح و صلح خواهی پدیدۀ است که الله متعال توسط آن نه تنها ملت رنجدیده ما را به قلۀ های وحدت ملی و اخوت همگانی، باز سازی و رفاه اقتصادی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی میرساند بلکه دولت های مزدور را نیز از مسخ شدن دائمی و برچیدن شان از نقشۀ سیاسی جهان نجات خواهد داد.  

دشمنان سفاک ما باید بدانند که خون بهای شهدای بزرگ، قهرمانان جانگذاز و ایثارگر، رهبران صلح خواه و آشتی پذیر به قیمت جان و مال، ملت و کشور، شأن و شوکت، شکوه و جلال شان تمام خواهد شد که آنگاه توبۀ هم سودی نداشته ملتهای شانرا به باد هلاکت خواهند سپرد.  

دلهای ملت رنجدیده ما را خیلیها زیاد اندوهگین نموده اند، قلب های پاک ملت غیور ما را از حد بیشتر مجروح نموده اند، اشکهای ملت قهرمان ما را خیلیها زیاد جاری ساخته اند. امید است که درد دل این امت عرش الهی را به لرزه در آورد، امید است که قلب شکسته این ملت خشم و غضب الهی را بی افروزد، امید است که اشکهای این ملت به طوفان و سیلابی مبدل گردد که توسط آن پروردگار جهان دشمنان قسم خورده و بیگانه پرستان فریبخورده را از نقشۀ کرۀ خاکی برداشته برای همیش مغلوب و مقهور ساخته ثبت تاریخ روزگار بشریت قرار دهد تا در آینده هیچکس و هیچ دولتی علیه این سرزمین جهاد و مقاومت دسیسه و توطیئه چینی ننماید.  

ملت مسلمان جهاد و مقاومت به این وعده بر حق الهی ایمان راسخ داشته باشند و به یقین کامل بدانند که الله متعال ایشان را در آزمایش بزرگی قرار داده است و اگر به الله متعال رجوع نمایند بدون شک خون شهدای بزرگ شان به هدر نرفته  انتقام آن را حتما الله متعال از دشمنان و بیگانه پروران خواهد گرفت و بر ماست که از خواب غفلت بیدار شده و از خوش باوریهای بی مفهوم بیرون آمده دشمنان را با این کلام الهی یکبار دیگر تکان دهیم ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴾ “بگو، هرگز نمی رسد به ما مگر آنچه را که الله متعال برای ما مقرر داشته است، او است سرپرست ما و مؤمنان باید تنها بر الله متعال توکل نمایند * بگو، آیا برای ما جز یکی از این دو نیکی (شهادت و پیروزی) را انتظار می برید در حالیکه ما انتظار میکشیم اینکه الله متعال از جانب خود و یا به دستان ما به شما عذابی برساند، پس انتظار بکشید که ما نیز با شما در انتظاریم”.  

انتظار ملت ما یعنی انتظار آمادگی و آماده باش، انتظار ملت ما یعنی انتظار معرفی چهره کثیف دشمن، انتظار ملت ما یعنی انتظار انتقامگیری و سرکوبی، سر انجام انتظار ملت ما یعنی انتظار هلاکت و بربادی دشمن سفاک و متحجر.   در اخیر استدعا مینمایم تا الله متعال زحمات خستگی ناپذیر استاد شهید و رهبر فقید را در راستای سربلندی ملت مسلمان افغانستان قبول نموده ایشان را مورد مرحمت و لطف و کرم بی پایان خود قرار دهد. روحش شاد و یادش گرامی باد. 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا