اخبار و گزارشات

اپوزیسیون در مراسم تدفین رهبر شهید: این نظام وارث خون ما نیست

جنازۀ رهبر شهید استاد ربانى، حوالى ظهر روز گذشته (1 میزان) در عدم شرکت رئيس جمهوری کرزى، طی مراسمی در تپۀ وزير محمد اکبر خان شهر کابل، به خاک سپرده شد.

استاد ربانى رئيس شوراى عالى صلح، شام  روز سه شنبه گذشته (29 سنبله) در يک حملۀ انتحارى در منزلش، در منطقۀ وزير اکبر خان شهر کابل کشته شد.

مراسم نماز جنازه شهيد پروفيسور برهان الدين ربانى رئيس جمهورى پيشين و رئيس شوراى عالى صلح افغانستان به امامت پروفيسور عبدالرب رسول سياف در ارگ رياست جمهورى ادا گرديد.

پيش از اداى نماز جنازه شهيد پروفيسور برهان الدين ربانى که در آن شمارى از رجـال برجسته برخى از کشور ها، دپلومات هاى سفارت هاى کشور هاى خارجى در افغانستان، رهبران احزاب و نهاد هاى سياسى، اعضاى کابينه، اعضاى شوراى ملى و علاقه مندان استاد اشتراک داشتند، حامد کرزى رئيس جمهورى اسلامى افغانستان در مورد شهادت استاد سخن گفت و استاد پروفيسور برهان الدين را شخص صلحدوست و معتقد به يک پارچه گى افغانستان و وحدت ملى خواند.

بعداً صلاح الدين ربانى پسر ارشد استاد شهيد برهان الدين ربانى صحبت نموده، پس از آن، جنازه آن شهيد با مراسم خاص و تشريفات نظامى با اشتراک هزاران تن از اشتراک کننده گان در تپه وزير محمد اکبرخان جهت تدفين انتقـال گرديد.

در تپۀ وزير محمد اکبرخان شمارى از جوانانى که از شهادت استاد ربانى فوق العاده متأثر گرديده بودند، شعار هايى عليه دستگاه استخبارات پاکستان (ISI) و حکومت حامد کرزى را سر دادند. آنها مسؤول قتل استاد ربانى، حکومت پاکستان را خواندند و تقاضا کردند تا يک نهاد بين المللى، چگونگى ترور استاد ربانى را بررسى کند.

اين جوانان زمانى که يک موتر زره مربوط امنيت ملى به نزديک دروازه دخولى حضيره در نظر گرفته شدۀ استاد ربانى نزديک شد پاره هاى سنگ را به سوى آن پرتاب کردند و مرگ بر حامد کرزى مى گفتند و نيروهاى امنيتى جهت متفرق کردن آنها از فير هاى هوايى استفاده کردند و به اثر پرتاب پارچه هاى سنگ شيشه موتر زره شکست و سه تن از محافظان ارگ رياست جمهورى زخمى گرديدند. يکى از جوانان گفت حکومت کمره هاى تلويزيون ها را قسمى تنظيم و سازماندهى کرده است که اجتماع مردم و احساسات آنها بازتاب واقعى نيابد.

داکتر عبدالله رهبر تغيير و اميد زمانى که مى خواست پس از دفن جسد شهيد استاد ربانى سخنرانى کند براى وى مزاحمت ايجاد کردند و وى را نگذاشتند تا از طريق بلند گو حرف هاى خود را بگويد و مجبور شد وى بدون بلندگو سخنرانى کند.

داکترعبدالله گفت که حکومت نمى خواهد تا آواز ما را مردم بشنود و ما مى گوئيم که جسد استاد دفن شد، اما ما راه او را ادامه مى دهيم.

پس از آن امرالله صالح گفت به خيابان ها مى برآييم و انتقام خون استاد ربانى را مى گيريم. طبق يک خبر ديگر، نماز جنازه غيابى شهيد استاد ربانى با شرکت هزاران تن در مرکز و ولايات از سوى مردم ادا گرديد و آنها هم دست پاکستان را در قتل استاد ربانى ذيدخل دانستند.

همچنان امرالله صالح  شعارهاى “اين نظام وارث خون ما نيست! اىن حکومت، به نمايندگى از خون ما به دشمنان اجازۀ مذاکره نداره؛ زنده باد مقاومت ملى مردم ما” را سر داده گفت: “از گپ چيزى جور نمى شه، منتظر صداى ما باشيد!”


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا