خبر و دیدگاه

معنوی در برابر فشار «قلدر تمامیت خواه» ارگ «نی» بگوید

manavi_Vs_karzai

تاریخ “تابش و زوال” شخصیت ها در جهان و بویژه کشور ما دو رویکرد و فرایند داشته است: یک) شخصیت های که دریک روند و مرحله ای از خیزش ها و تحولات تاریخ منطبق بر ضرورت های تاریخی عمل نموده؛ هر چند ملموس و آشنا برای توده ها و جمعیت های مردم نبوده، اما عمل جسورانه و متاثر از خواست های مردم این چنین شخصیت ها را در پارامتر های تیتر اول رسانه ها و بعدآ ذهن و ضمیر مردم و تاریخ به الگوی پر جلال مبدل نموده، تا آنجا که به اسوه و سمبول ماندگار برای نسل ها شامل فهرست ناتمام نام آوران شهیر تاریخ تقرب داده است.

بعضی از این نخبه گان تاب فشار و شکنجه های روانکاه بیدادگاه مستبدان را نیاورده، بعد از یک فاز خوب درخشیدن “جو مردی را کم بها داده و تا آخر عمر در ذلت و خفت حیات ننگین بسر برده است. هر چند از ناز و نعمت فراوان قلدر های زمان مستفید گردیده، “اما تاریخ کارنامه های خوب و زشت آنرا بیلانس عادلانه نموده و در اخیر” نمره ناکام را در لوح ماموریت او حک نموده اند “که نمونه های فراوان در تاریخ جهان و تاریخ مبارزات و کارنامه های شخصیت ها و نخبه گان سیاسی ما در لست طویل در آرشیف اسناد منتشره و در ذهن پرکاوش زمان متجلی و ماندگار برای عبرت اندوزی ها به نمایش گذاشته شده است.

دو) شخصیت ها و نخبه گان و قهرمانانی بوده که از روز زایمان تا روز عروج ملکوتی دنیای مادی یک انچ ازدایره ای منافع عادلانه ملی به جبر و فشار صاحبان زور وزر عقب نرفته است. و با تمام جفاهای یاران و همسنگران چون طلای ناب در تارک تاریخ پرابهت سرزمین ما می درخشند و هیچ توطئه و دسسیه ای متعصبانه قلدر منشان زمان جلایش نام و تاریخ پر آوازه کارنامه های ماندگار آنها را مخدوش و کم رنگ نساخته است.

بیاد دارم در مجلس بزرگ ملی قانون اساسی صاحب این قلم زمانیکه بمنظور تائید فارم قهرمان ملی در بلاک شهروندان قندهاری ما رفتم، بزرگی از گوشه ای سالون برخواست و بالحن صمیمانه ای بمن گفت: وکیل صاحب چه می خواهید؛ گفتم فارم قهرمان ملی را برای تائید تان آورده ام؛ “میکانیزم فارم تائیدی طوری تنطیم گردیده بود که از جمع وکلای مجلس بزرگ ملی حد اقل 300 نفر تائید و امضآ می نمودند تا مورد قبول کمیسیون تسوید و تدقیق قانون اساسی بویژه رئیس دارالانشآ و یا در حقیقت همه کاره مجلس فاروق وردک قرار می گرفت. فلفور آن بزرگ قومی قندهاری گفت: “وکیل صاحب در قسمت قهرمان ملی احمد شاه مسعود ما هیچ تردید نداریم و فارم را در مجموع امضآ نمودند که متاسفانه طبق سناریوی سیاسی مامور متعصب قبیله و حواریون قلدر ارگ برخلاف حقیقت که بیش از چهار صد وکیل آنرا امضآ نموده بودند، در یک بازی فریب کارانه شامل تسوید و تسجیل قانون اساسی نکرد، اما قهرمانی ملی احمد شاه مسعود را در سطح یک فرمان تقنینی تنزل داد. با دریغ و درد جانکاه “فاروق وردک” با این سناریو مضحک و متعصبانه نتوانست از عظمت و عزت ملی فرمانده بزرگ تاریخ معاصر جنگ های آزادی بخش مردم ما بکاهد، بلکه با گذشت هر روز تجلی و انعکاس کارنامه های جاودان آن نستوه مرد تاریخ سینه انسداد های تصنعی را با سیاه کاران شرکای قلدر ارگ با سرعت شگفت انگیز دریده و مسعود را با کارنامه های ماندگارش سالار قهرمانان سده های پیشین و پسین تاریخ سرزمین ما مبدل ساخته است.

حال پیشنهاد من به آقای معنوی صاحب که بدون شک تا حال در جاده “مردانگی عالی و ماندگار درخشیده است” و در تداوم راه لازم است تا راه پیموده را با صداقت و صمیمیت تا سر منزل مقصود بپیماید و بیک رهبر کرازماتیک و محبوب مردم ما در این برهه ای از زمان معاصر تبدیل  گردد. و در برابر قلدر منشان ارگ نشین و تیم تمامیت خواه آن با صراحت و عزم محکم همیشگی نی! بگوید؛ بگذارد. تا خیزش های مردم دایره ای حرارت و هیجان خود را به اطراف ارگ بکشاند.

بدون شک تیم مفسد و جعل کار ارگ نشین محکوم تاریخ است. دیر و یا زود سلطه ای این جعل کاران و مفسدین تاریخ برچیده میشود و آنگاه مردم و خیزش های پرهیجان مردمی مانند دیگر نخبه گان بر بلندای شانه های خود او را بر زعامت مردم این سر زمین بحیث بدیل تیم مفسد کنونی در ارگ با اکرام وابهت فراوان خواهند برگزید. و این دو راه است که هر کدام میزان ریسک را میطلبد: یکی راه پر از انسداد و دشواری های سهمگین است، اما جاودان و ماندگار؛ راه دیگر “امتیاز موقت” دارد، اما آینده نفرت بار را در آرشیف تاریخ رقم میزند. من نظر بدرک و شناختی که از معنوی صاحب دارم، بدون شک معنوی” راه درست” را انتخاب میکند که سزاوار گذشته اوست و معنوی اگر یک “رای” هم داشت، از موقف خود تنزل نخواهد کرد. این باور من است و یقینآ چنین خواهد کرد و مردم و زمان نیز این توقع را از معنوی دارند. بگذار زمان درک مرا به “چلنج و آزمایش” گیرد.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا